TC: KON - Konstrukcije

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 443
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1995-1-1:2004
angleško: Eurocode 5: Design of timber structures - Part 1-1: General - Common rules and rules for buildings
slovensko: Evrokod 5: Projektiranje lesenih konstrukcij - 1-1. del: Splošna pravila in pravila za stavbe
TC: KON - Konstrukcije ICS: 91.080.20 91.010.30
Stopnja: 6100 Status: V reviziji
Objavljen: 01-okt-2007
slovenski jezik SISTP-SO: 176.66 EUR
PDF
Papir
angleški jezik SIST-O: 140.36 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka:
angleško: Evrokod – Osnove projektiranja – Nacionalni dodatek
slovensko: Evrokod – Osnove projektiranja – Nacionalni dodatek
TC: KON - Konstrukcije ICS: 91.010.30
Stopnja: 9800 Status: V reviziji
Objavljen: 01-dec-2005
slovenski jezik SISTP-SA: 36.30 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka:
angleško: Evrokod 7: Geotehnično projektiranje – 1. del: Splošna pravila – Nacionalni dodatek
slovensko: Evrokod 7: Geotehnično projektiranje – 1. del: Splošna pravila – Nacionalni dodatek
TC: KON - Konstrukcije ICS: 93.020 91.010.30
Stopnja: 9800 Status: V reviziji
Objavljen: 01-mar-2006
slovenski jezik SISTP-SB: 47.19 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka:
angleško: Eurocode 8 - Design of structures for earthquake resistance - Part 2: Bridges - National annex
slovensko: Evrokod 8 - Projektiranje konstrukcij na potresnih območjih - 2. del: Mostovi - Nacionalni dodatek
TC: KON - Konstrukcije ICS: 93.040 91.120.25
Stopnja: 9800 Status: V reviziji
Objavljen: 01-dec-2007
slovenski jezik SISTP-SB: 47.19 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka:
angleško: Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance - Part 3: Assessment and retrofitting of buildings - National annex
slovensko: Evrokod 8: Projektiranje potresnoodpornih konstrukcij – 3. del: Ocena in prenova stavb - Nacionalni dodatek
TC: KON - Konstrukcije ICS: 91.010.30 91.120.25
Stopnja: 9800 Status: V reviziji
Objavljen: 01-dec-2007
slovenski jezik SISTP-SA: 36.30 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka:
angleško: Eurocode 8 - Design of structures for earthquake resistance - Part 4: Silos, tanks and pipelines - National annex
slovensko: Evrokod 8: Projektiranje potresnoodpornih konstrukcij - 4. del: Silosi, rezervoarji in cevovodi - Nacionalni dodatek
TC: KON - Konstrukcije ICS: 91.120.25 91.010.30
Stopnja: 9800 Status: V reviziji
Objavljen: 01-dec-2007
slovenski jezik SISTP-SA: 36.30 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka:
angleško: Evrokod 8 – Projektiranje potresnoodpornih konstrukcij – 5. del: Temelji, oporne konstrukcije in geotehnični vidiki – Nacionalni dodatek
slovensko: Evrokod 8 – Projektiranje potresnoodpornih konstrukcij – 5. del: Temelji, oporne konstrukcije in geotehnični vidiki – Nacionalni dodatek
TC: KON - Konstrukcije ICS: 91.120.25 91.010.30
Stopnja: 9800 Status: V reviziji
Objavljen: 01-mar-2006
slovenski jezik SISTP-SA: 36.30 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka:
angleško: Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance - Part 6: Towers, masts and chimneys - National annex
slovensko: Evrokod 8: Projektiranje potresnoodpornih konstrukcij – 6. del: Stolpi, jambori, dimniki - Nacionalni dodatek
TC: KON - Konstrukcije ICS: 91.120.25 91.010.30 91.060.40
Stopnja: 9800 Status: V reviziji
Objavljen: 01-dec-2007
slovenski jezik SISTP-SA: 36.30 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka:
angleško: Evrokod 1: Vplivi na konstrukcije – 1-1. del: Splošni vplivi – Postorninske teže, lastna teža, koristne obtežbe stavb – Nacionalni dodatek
slovensko: Evrokod 1: Vplivi na konstrukcije – 1-1. del: Splošni vplivi – Postorninske teže, lastna teža, koristne obtežbe stavb – Nacionalni dodatek
TC: KON - Konstrukcije ICS: 91.040.01 91.010.30
Stopnja: 7100 Status: V reviziji
Objavljen: 01-dec-2005
slovenski jezik SISTP-SA: 36.30 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka:
angleško: Evrokod 1: Vplivi na konstrukcije – 1-2. del: Splošni vplivi – Vplivi požara na konstrukcije – Nacionalni dodatek
slovensko: Evrokod 1: Vplivi na konstrukcije – 1-2. del: Splošni vplivi – Vplivi požara na konstrukcije – Nacionalni dodatek
TC: KON - Konstrukcije ICS: 13.220.50 91.010.30
Stopnja: 7160 Status: V reviziji
Objavljen: 01-mar-2006
slovenski jezik SISTP-SA: 36.30 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka:
angleško: Evrokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcij – 1-1. del: Splošna pravila in pravila za stavbe – Nacionalni dodatek
slovensko: Evrokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcij – 1-1. del: Splošna pravila in pravila za stavbe – Nacionalni dodatek
TC: KON - Konstrukcije ICS: 91.080.40 91.010.30
Stopnja: 9800 Status: V reviziji
Objavljen: 01-mar-2006
slovenski jezik SISTP-SC: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka:
angleško: Eurocode 3: Design of steel structures – Part 1-2: General rules – Structural fire design -National annex
slovensko: Evrokod 3: Projektiranje jeklenih konstrukcij – 1-2. del: Splošna pravila – Požarnoodporno projektiranje – Nacionalni dodatek
TC: KON - Konstrukcije ICS: 91.080.13 91.010.30 13.220.50
Stopnja: 9800 Status: V reviziji
Objavljen: 01-okt-2007
slovenski jezik SISTP-SA: 36.30 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka:
angleško: Evrokod 3: Projektiranje jeklenih konstrukcij – 1-8. del: Projektiranje spojev – Nacionalni dodatek
slovensko: Evrokod 3: Projektiranje jeklenih konstrukcij – 1-8. del: Projektiranje spojev – Nacionalni dodatek
TC: KON - Konstrukcije ICS: 91.080.13 91.010.30
Stopnja: 7100 Status: V reviziji
Objavljen: 01-mar-2006
slovenski jezik SISTP-SA: 36.30 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka:
angleško: Evrokod 3: Projektiranje jeklenih konstrukcij – 1-9. del: Utrujanje – Nacionalni dodatek
slovensko: Evrokod 3: Projektiranje jeklenih konstrukcij – 1-9. del: Utrujanje – Nacionalni dodatek
TC: KON - Konstrukcije ICS: 91.080.13 91.010.30
Stopnja: 9800 Status: V reviziji
Objavljen: 01-mar-2006
slovenski jezik SISTP-SA: 36.30 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka:
angleško: Evrokod 4: Projektiranje sovprežnih konstrukcij iz jekla in betona – 1-1. del: Splošna pravila in pravila za stavbe – Nacionalni dodatek
slovensko: Evrokod 4: Projektiranje sovprežnih konstrukcij iz jekla in betona – 1-1. del: Splošna pravila in pravila za stavbe – Nacionalni dodatek
TC: KON - Konstrukcije ICS: 91.080.13 91.080.40 91.010.30
Stopnja: 9800 Status: V reviziji
Objavljen: 01-mar-2006
slovenski jezik SISTP-SA: 36.30 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka:
angleško: Eurocode 4: Design of composite steel and concrete structures – Part 1-2: General rules – Structural fire design -National annex
slovensko: Evrokod 4: Projektiranje sovprežnih konstrukcij iz jekla in betona – 1-2. del: Splošna pravila - Požarnoodporno projektiranje - Nacionalni dodatek
TC: KON - Konstrukcije ICS: 91.080.13 13.220.01 91.080.40 91.010.30
Stopnja: 9800 Status: V reviziji
Objavljen: 01-okt-2007
slovenski jezik SISTP-SA: 36.30 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka:
angleško: Evrokod 5: Projektiranje lesenih konstrukcij – 1-1. del: Splošna pravila in pravila za stavbe – Nacionalni dodatek
slovensko: Evrokod 5: Projektiranje lesenih konstrukcij – 1-1. del: Splošna pravila in pravila za stavbe – Nacionalni dodatek
TC: KON - Konstrukcije ICS: 91.080.20 91.010.30
Stopnja: 7100 Status: V reviziji
Objavljen: 01-mar-2006
slovenski jezik SISTP-SA: 36.30 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka:
angleško: Evrokod 3: Projektiranje jeklenih konstrukcij – 1-10. del: Izbira kakovosti jekla glede na žilavost in lamelarni lom –Nacionalni dodatek
slovensko: Evrokod 3: Projektiranje jeklenih konstrukcij – 1-10. del: Izbira kakovosti jekla glede na žilavost in lamelarni lom –Nacionalni dodatek
TC: KON - Konstrukcije ICS: 91.080.13 91.010.30
Stopnja: 7100 Status: V reviziji
Objavljen: 01-mar-2006
slovenski jezik SISTP-SA: 36.30 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 380:1993
angleško: Timber structures - Test methods - General principles for static load testing
slovensko: Lesene konstrukcije - Preskusni postopki - Splošna načela za statično preskusno obtežbo
TC: KON - Konstrukcije ICS: 91.080.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-avg-1996
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 383:2007
angleško: Timber Structures - Test methods - Determination of embedment strength and foundation values for dowel type fasteners
slovensko: Lesene konstrukcije - Preskusne metode - Ugotavljanje bočne trdnosti in modulov stisljivosti mehanskih spojnih sredstev paličastih oblik
TC: KON - Konstrukcije ICS: 91.080.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2007
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 595:1995
angleško: Timber structures - Test methods - Test of trusses for the determination of strength and deformation behaviour
slovensko: Lesene konstrukcije - Preskusni postopki - Preskus za ugotavljanje trdnosti in deformacijskega obnašanja paličij
TC: KON - Konstrukcije ICS: 91.080.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-avg-1996
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 596:1995
angleško: Timber structures - Test methods - Soft body impact test of timber framed walls
slovensko: Lesene konstrukcije - Preskusni postopki - Preskus sten z lesenimi okvirji z udarcem mehkega telesa
TC: KON - Konstrukcije ICS: 91.080.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-avg-1996
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 789:2004
angleško: Timber structures - Test methods - Determination of mechanical properties of wood based panels
slovensko: Lesene konstrukcije - Preskusni postopki - Ugotavljanje mehanskih lastnosti lesnih plošč
TC: KON - Konstrukcije ICS: 79.060.01 91.080.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2005
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1195:1997
angleško: Timber structures - Test methods - Performance of structural floor decking
slovensko: Lesene konstrukcije - Metode preskušanja - Nosilnost in deformabilnost konstrukcijskih talnih oblog
TC: KON - Konstrukcije ICS: 91.080.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2000
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1990:2002
angleško: Eurocode - Basis of structural design
slovensko: Eurocode – Osnove projektiranja
TC: KON - Konstrukcije ICS: 91.010.30
Stopnja: 6100 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2004
slovenski jezik SISTP-SL: 136.73 EUR
PDF
Papir
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi