TC: KAZ - Kakovost zraka

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 422
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 481:1993
angleško : Workplace atmospheres - Size fraction definitions for measurement of airborne particles
slovensko : Zrak na delovnem mestu - Definicije velikostnih razredov za merjenje lebdečih delcev
TC : KAZ - Kakovost zraka ICS : 13.040.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-1998
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 482:2021
angleško : Workplace exposure - Procedures for the determination of the concentration of chemical agents - Basic performance requirements
slovensko : Izpostavljenost na delovnem mestu - Postopki za določevanje koncentracije kemičnih agensov - Osnovne zahtevane lastnosti
TC : KAZ - Kakovost zraka ICS : 13.040.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2021
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 838:2010
angleško : Workplace exposure - Procedures for measuring gases and vapours using diffusive samplers - Requirements and test methods
slovensko : Izpostavljenost na delovnem mestu - Postopki za merjenje plinov in par z difuzijskimi vzorčevalniki - Zahteve in preskusne metode
TC : KAZ - Kakovost zraka ICS : 13.040.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2010
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1540:2021
angleško : Workplace exposure - Terminology
slovensko : Izpostavljenost na delovnem mestu - Terminologija
TC : KAZ - Kakovost zraka ICS : 13.040.30 01.040.13
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2022
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1911:2010
angleško : Stationary source emissions - Determination of mass concentration of gaseous chlorides expressed as HCl - Standard reference method
slovensko : Emisije nepremičnih virov - Določevanje masne koncentracije plinastih kloridov, izraženih kot HCl - Standardna referenčna metoda
TC : KAZ - Kakovost zraka ICS : 13.040.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2011
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 4219:1979
angleško : Air quality - Determination of gaseous sulphur compounds in ambient air - Sampling equipment
slovensko : Kakovost zraka - Določevanje plinastih žveplovih spojin v zunanjem zraku - Oprema za vzorčenje
TC : KAZ - Kakovost zraka ICS : 13.040.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-1995
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 4220:1983
angleško : Ambient air - Determination of a gaseous acid air pollution index - Titrimetric method with indicator or potentiometric end-point detection
slovensko : Zunanji zrak - Določevanje indeksa onesnaženosti zraka s kislimi plini - Titrimetrijska metoda z indikatorsko ali potenciometrijsko detekcijo končne točke
TC : KAZ - Kakovost zraka ICS : 13.040.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-1996
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 4221:1980
angleško : Air quality -- Determination of mass concentration of sulphur dioxide in ambient air -- Thorin spectrophotometric method
slovensko : Kakovost zraka - Določanje masne koncentracije žveplovega dioksida v okoljskem zraku - Spektrofotometrična metoda s Thorinom
TC : KAZ - Kakovost zraka ICS : 13.040.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-1996
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 4224:2000
angleško : Ambient air - Determination of carbon monoxide - Non-dispersive infrared spectrometric method
slovensko : Zunanji zrak - Določevanje ogljikovega monoksida - Nedisperzijska infrardeča spektrofotometrijska metoda
TC : KAZ - Kakovost zraka ICS : 13.040.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2002
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 4225:2020
angleško : Air quality - General aspects - Vocabulary
slovensko : Kakovost zraka - Splošni vidiki - Slovar
TC : KAZ - Kakovost zraka ICS : 13.040.01 01.040.13
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2021
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 4226:2007
angleško : Air quality - General aspects - Units of measurement
slovensko : Kakovost zraka - Splošni vidiki - Merske enote
TC : KAZ - Kakovost zraka ICS : 13.040.01 01.060
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2013
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 6767:1990
angleško : Ambient air - Determination of the mass concentration of sulfur dioxide - Tetrachloromercurate (TCM)/pararosaniline method
slovensko : Zunanji zrak - Določanje masne koncentracije žveplovega dioksida - (TCM)Tetrakloromerkuratna/pararosanilinska metoda
TC : KAZ - Kakovost zraka ICS : 13.040.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-1996
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 6768:1998
angleško : Ambient air -- Determination of mass concentration of nitrogen dioxide -- Modified Griess-Saltzman method
slovensko : Zunanji zrak - Določevanje masne koncentracije dušikovega dioksida - Prilagojena Griess-Saltzmanova metoda
TC : KAZ - Kakovost zraka ICS : 13.040.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-1999
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 7708:1995
angleško : Air quality - Particle size fraction definitions for health-related sampling
slovensko : Kakovost zraka - Definicije velikostnih razredov delcev pri vzorčenju v zvezi z zdravjem
TC : KAZ - Kakovost zraka ICS : 13.040.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-1997
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 7934:1989
angleško : Stationary source emissions -- Determination of the mass concentration of sulfur dioxide -- Hydrogen peroxide/barium perchlorate/Thorin method
slovensko : Emisije nepremičnih virov - Ugotavljanje masne koncentracije žveplovega dioksida - Metoda z vodikovim peroksidom/barijevim perkloratom/Thorinom
TC : KAZ - Kakovost zraka ICS : 13.040.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Aug-1996
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 7935:1992
angleško : Stationary source emissions -- Determination of the mass concentration of sulfur dioxide -- Performance characteristics of automated measuring methods
slovensko : Emisije nepremičnih virov - Ugotavljanje masne koncentracije žveplovega dioksida - Delovne karakteristike avtomatskih merilnih metod
TC : KAZ - Kakovost zraka ICS : 13.040.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-1996
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 7996:1985
angleško : Ambient air -- Determination of the mass concentration of nitrogen oxides -- Chemiluminescence method
slovensko : Zunanji zrak - Ugotavljanje masne koncentracije dušikovih oksidov - Kemoluminiscenčna metoda
TC : KAZ - Kakovost zraka ICS : 13.040.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Aug-1996
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 8186:1989
angleško : Ambient air - Determination of the mass concentration of carbon monoxide - Gas chromatographic method
slovensko : Zunanji zrak - Določevanje masne koncentracije ogljikovega monoksida - Metoda plinske kromatografije
TC : KAZ - Kakovost zraka ICS : 13.040.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Aug-1996
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 8518:2001
angleško : Workplace air -- Determination of particulate lead and lead compounds -- Flame or electrothermal atomic absorption spectrometric method
slovensko : Zrak na delovnem mestu – Določevanje svinca in svinčevih spojin v delcih – Plamenska ali elektrotermijska atomska absorpcijska spektrometrijska metoda
TC : KAZ - Kakovost zraka ICS : 13.040.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2002
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 8672:2014
angleško : Air quality - Determination of the number concentration of airborne inorganic fibres by phase contrast optical microscopy - Membrane filter method
slovensko : Kakovost zraka - Ugotavljanje številčne koncentracije lebdečih anorganskih vlaken z metodo fazno kontrastne optične mikroskopije - Metoda z membranskim filtrom
TC : KAZ - Kakovost zraka ICS : 13.040.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2015
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 8756:1994
angleško : Air quality -- Handling of temperature, pressure and humidity data
slovensko : Kakovost zraka - Obravnavanje podatkov o temperaturi, tlaku in vlažnosti
TC : KAZ - Kakovost zraka ICS : 13.040.01
Stopnja : 9000 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-1996
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 8760:1990
angleško : Work-place air - Determination of mass concentration of carbon monoxide - Method using detector tubes for short-term sampling with direct indication
slovensko : Zrak na delovnem mestu - Določevanje masne koncentracije ogljikovega monoksida - Metoda uporabe detekcijskih cevk z neposrednim odčitavanjem ob kratkotrajnem vzorčenju
TC : KAZ - Kakovost zraka ICS : 13.040.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-1996
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 8761:1989
angleško : Work-place air - Determination of mass concentration of nitrogen dioxide - Method using detector tubes for short-term sampling with direct indication
slovensko : Zrak na delovnem mestu - Določevanje masne koncentracije dušikovega dioksida - Metoda uporabe detekcijskih cevk z neposrednim odčitavanjem ob kratkotrajnem vzorčenju
TC : KAZ - Kakovost zraka ICS : 13.040.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Aug-1996
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 9096:2017
angleško : Stationary source emissions - Manual determination of mass concentration of particulate matter
slovensko : Emisije nepremičnih virov - Ročno določevanje masne koncentracije delcev
TC : KAZ - Kakovost zraka ICS : 13.040.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2018
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 9169:2006
angleško : Air quality - Definition and determination of performance characteristics of an automatic measuring system (ISO 9169:2006)
slovensko : Kakovost zraka – Definicije in določanje delovnih karakteristik avtomatskih merilnih sistemov (ISO 9169:2006)
TC : KAZ - Kakovost zraka ICS : 13.040.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2007
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi