TC: IDT - Informatika, dokumentacija, jezik in terminologija

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 302
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 639-3:2007
angleško : Codes for the representation of names of languages - Part 3: Alpha-3 code for comprehensive coverage of languages
slovensko : Kode za predstavljanje imen jezikov - 3. del: Tričrkovna koda za celovito predstavitev jezikov
TC : IDT - Informatika, dokumentacija, jezik in terminologija ICS : 01.140.20
Stopnja : 6100 Status : V prevajanju
Objavljen : 01-Dec-2008
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 639-4:2010
angleško : Codes for the representation of names of languages - Part 4: General principles of coding of the representation of names of languages and related entities, and application guidelines
slovensko : Kode za predstavljanje imen jezikov - 4. del: Splošna načela kodiranja predstavitve imen jezikov in sorodnih entitet ter smernice za uporabo
TC : IDT - Informatika, dokumentacija, jezik in terminologija ICS : 01.140.20
Stopnja : 6100 Status : V prevajanju
Objavljen : 01-Nov-2010
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 639-5:2008
angleško : Codes for the representation of names of languages - Part 5: Alpha-3 code for language families and groups
slovensko : Kode za predstavljanje imen jezikov - 5. del: Tričrkovna koda za jezikovne družine in skupine
TC : IDT - Informatika, dokumentacija, jezik in terminologija ICS : 01.140.20
Stopnja : 6100 Status : V prevajanju
Objavljen : 01-Dec-2008
angleški in francoski jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 4:1997
angleško : Information and documentation -- Rules for the abbreviation of title words and titles of publications
slovensko : Informatika in dokumentacija - Pravila za krajšanje besed v naslovih in naslovov publikacij
TC : IDT - Informatika, dokumentacija, jezik in terminologija ICS : 01.140.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2003
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 8:2019
angleško : Information and documentation -- Presentation and identification of periodicals
slovensko : Informatika in dokumentacija - Oblikovanje periodičnih publikacij
TC : IDT - Informatika, dokumentacija, jezik in terminologija ICS : 01.140.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2019
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 9:1995
angleško : Information and documentation -- Transliteration of Cyrillic characters into Latin characters -- Slavic and non-Slavic languages
slovensko : Informatika in dokumentacija – Transliteracija ciriličnih znakov v latinične znake – Slovanski in neslovanski jeziki
TC : IDT - Informatika, dokumentacija, jezik in terminologija ICS : 01.140.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2005
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 18:1981
angleško : Documentation -- Contents list of periodicals
slovensko : Dokumentacija - Kazala periodike
TC : IDT - Informatika, dokumentacija, jezik in terminologija ICS : 01.140.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-1996
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 214:1976
angleško : Documentation -- Abstracts for publications and documentation
slovensko : Dokumentacija - Izvlečki za publikacije in dokumentacijo
TC : IDT - Informatika, dokumentacija, jezik in terminologija ICS : 01.140.20
Stopnja : 6100 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-1996
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
slovenski jezik SISTP-SE: 75.02 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 215:1986
angleško : Documentation -- Presentation of contributions to periodicals and other serials
slovensko : Dokumentacija - Oblikovanje prispevkov v periodičnih in drugih serijskih publikacijah
TC : IDT - Informatika, dokumentacija, jezik in terminologija ICS : 01.140.20
Stopnja : 6100 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-1996
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
slovenski jezik SISTP-SD: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 233:1984
angleško : Documentation -- Transliteration of Arabic characters into Latin characters
slovensko : Dokumentacija – Transliteracija arabskih znakov v latinične znake
TC : IDT - Informatika, dokumentacija, jezik in terminologija ICS : 01.140.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2005
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 259:1984
angleško : Documentation -- Transliteration of Hebrew characters into Latin characters
slovensko : Dokumentacija – Transliteracija hebrejskih znakov v latinične znake
TC : IDT - Informatika, dokumentacija, jezik in terminologija ICS : 01.140.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2005
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 690:2021
angleško : Information and documentation -- Guidelines for bibliographic references and citations to information resources
slovensko : Informatika in dokumentacija - Smernice za bibliografske navedbe in citiranje virov informacij
TC : IDT - Informatika, dokumentacija, jezik in terminologija ICS : 01.140.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2021
angleški jezik SIST-P: 151.25 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 704:2009
angleško : Terminology work -- Principles and methods
slovensko : Terminološko delo - Načela in metode
TC : IDT - Informatika, dokumentacija, jezik in terminologija ICS : 01.020
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2013
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 832:1994
angleško : Information and documentation -- Bibliographic description and references -- Rules for the abbreviation of bibliographic terms
slovensko : Informatika in dokumentacija - Bibliografski opis in viri - Pravila za krajšanje bibliografskih izrazov
TC : IDT - Informatika, dokumentacija, jezik in terminologija ICS : 01.140.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-1996
angleški in francoski jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 843:1997
angleško : Information and documentation -- Conversion of Greek characters into Latin characters
slovensko : Informatika in dokumentacija – Prevedba (konverzija) grških znakov v latinične znake
TC : IDT - Informatika, dokumentacija, jezik in terminologija ICS : 01.140.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2005
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 999:1996
angleško : Information and documentation -- Guidelines for the content, organization and presentation of indexes
slovensko : Informatika in dokumentacija – Smernice za vsebino, urejanje in predstavljanje indeksov
TC : IDT - Informatika, dokumentacija, jezik in terminologija ICS : 01.140.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2003
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 1086:1991
angleško : Information and documentation -- Title leaves of books
slovensko : Informatika in dokumentacija - Naslovne strani knjig
TC : IDT - Informatika, dokumentacija, jezik in terminologija ICS : 01.140.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-1996
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 1087:2019
angleško : Terminology work and terminology science - Vocabulary
slovensko : Terminološko delo in terminološka znanost - Slovar
TC : IDT - Informatika, dokumentacija, jezik in terminologija ICS : 01.040.01 01.020
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2021
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 2108:2017
angleško : Information and documentation -- International Standard Book Number (ISBN)
slovensko : Informatika in dokumentacija - Mednarodna standardna knjižna številka (ISBN)
TC : IDT - Informatika, dokumentacija, jezik in terminologija ICS : 01.140.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2018
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 2145:1978
angleško : Documentation - Numbering of divisions and subdivisions in written documents
slovensko : Dokumentacija - Številčenje oddelkov in pododdelkov v pisnih dokumentih
TC : IDT - Informatika, dokumentacija, jezik in terminologija ICS : 01.140.40
Stopnja : 6100 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-1996
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
slovenski jezik SISTP-SB: 47.19 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 2146:2010
angleško : Information and documentation - Registry services for libraries and related organizations
slovensko : Informatika in dokumentacija - Registracijske storitve za knjižnice in sorodne organizacije
TC : IDT - Informatika, dokumentacija, jezik in terminologija ICS : 01.140.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2010
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 233-3:1999
angleško : Information and documentation -- Transliteration of Arabic characters into Latin characters -- Part 3: Persian language -- Simplified transliteration
slovensko : Informatika in dokumentacija – Transliteracija arabskih znakov v latinične znake – 3. del: Perzijski jezik – Poenostavljena transliteracija
TC : IDT - Informatika, dokumentacija, jezik in terminologija ICS : 01.140.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2005
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 2384:1977
angleško : Documentation -- Presentation of translations
slovensko : Dokumentacija - Oblikovanje prevodov
TC : IDT - Informatika, dokumentacija, jezik in terminologija ICS : 01.140.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-1996
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 259-2:1994
angleško : Information and documentation -- Transliteration of Hebrew characters into Latin characters -- Part 2: Simplified transliteration
slovensko : Informatika in dokumentacija – Transliteracija hebrejskih znakov v latinične znake – 2. del: Poenostavljena transliteracija
TC : IDT - Informatika, dokumentacija, jezik in terminologija ICS : 01.140.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2005
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 2603:2016
angleško : Simultaneous interpreting - Permanent booths - Requirements (ISO 2603:2016)
slovensko : Simultano tolmačenje - Vgrajene kabine - Zahteve (ISO 2603:2016)
TC : IDT - Informatika, dokumentacija, jezik in terminologija ICS : 91.040.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2017
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi