TC: KON.005 - Lesene konstrukcije - EC 5

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 45
1 2  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 336:2013
angleško: Structural timber - Sizes, permitted deviations
slovensko: Konstrukcijski les - Mere, dovoljena odstopanja
TC: KON.005 - Lesene konstrukcije - EC 5 ICS: 79.040
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2014
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 338:2016
angleško: Structural timber - Strength classes
slovensko: Konstrukcijski les - Trdnostni razredi
TC: KON.005 - Lesene konstrukcije - EC 5 ICS: 79.040
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2016
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 409:2009
angleško: Timber structures - Test methods - Determination of the yield moment of dowel type fasteners
slovensko: Lesene konstrukcije - Preskusni postopki - Ugotavljanje momenta plastičnosti mehanskih spojnih sredstev - Žičniki
TC: KON.005 - Lesene konstrukcije - EC 5 ICS: 91.080.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2009
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 594:2011
angleško: Timber Structures - Test methods - Racking strength and stiffness of timber frame wall panels
slovensko: Lesene konstrukcije - Preskusni postopki - Natezna trdnost in togost lesenih stenskih okvirjev s ploščami (panelov)
TC: KON.005 - Lesene konstrukcije - EC 5 ICS: 91.080.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2011
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 912:2011
angleško: Timber fasteners - Specifications for connectors for timbers
slovensko: Vezna sredstva za les - Specifikacije za moznike za les
TC: KON.005 - Lesene konstrukcije - EC 5 ICS: 91.080.20 21.060.99
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2012
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1075:2014
angleško: Timber structures - Test methods - Joints made with punched metal plate fasteners
slovensko: Lesene konstrukcije - Preskusne metode - Spoji s kovinskimi ježastimi ploščami
TC: KON.005 - Lesene konstrukcije - EC 5 ICS: 91.080.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2015
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1380:2009
angleško: Timber structures - Test methods - Load bearing nails, screws, dowels and bolts
slovensko: Lesene konstrukcije - Metode preskušanja - Nosilni žebljani spoji
TC: KON.005 - Lesene konstrukcije - EC 5 ICS: 91.080.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2009
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1381:2016
angleško: Timber structures - Test methods - Load bearing stapled joints
slovensko: Lesene konstrukcije - Metode preskušanja - Nosilni spoji s sponkami
TC: KON.005 - Lesene konstrukcije - EC 5 ICS: 91.080.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2016
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1382:2016
angleško: Timber Structures - Test methods - Withdrawal capacity of timber fasteners
slovensko: Lesene konstrukcije - Metode preskušanja - Izvlečna nosilnost veznih sredstev za les
TC: KON.005 - Lesene konstrukcije - EC 5 ICS: 91.080.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2016
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1383:2016
angleško: Timber structures - Test methods - Pull through resistance of timber fasteners
slovensko: Lesene konstrukcije - Metode preskušanja - Izvlečna odpornost veznih sredstev za les pri preboju
TC: KON.005 - Lesene konstrukcije - EC 5 ICS: 91.080.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2016
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1912:2012
angleško: Structural Timber - Strength classes - Assignment of visual grades and species
slovensko: Konstrukcijski les - Trdnostni razredi - Določitev trdnostnih razredov na podlagi vizualnega razvrščanja in vrste lesa
TC: KON.005 - Lesene konstrukcije - EC 5 ICS: 79.040
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2012
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 8970:2010
angleško: Timber structures - Testing of joints made with mechanical fasteners Requirements for wood density (ISO 8970:2010)
slovensko: Lesene konstrukcije - Preskušanje zvez s kovinskimi veznimi sredstvi - Zahteve za gostoto lesa (ISO 8970:2010)
TC: KON.005 - Lesene konstrukcije - EC 5 ICS: 91.080.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2010
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14080:2013
angleško: Timber structures - Glued laminated timber and glued solid timber
slovensko: Lesene konstrukcije - Lepljeni lamelirani les in lepljeni masivni les
TC: KON.005 - Lesene konstrukcije - EC 5 ICS: 91.080.20 79.060.99
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2013
angleški jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14358:2016
angleško: Timber structures - Calculation and verification of characteristic values
slovensko: Lesene konstrukcije – Izračun in preverjanje karakterističnih vrednosti
TC: KON.005 - Lesene konstrukcije - EC 5 ICS: 91.080.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2016
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 15497:2014
angleško: Structural finger jointed solid timber - Performance requirements and minimum production requirements
slovensko: Konstrukcijski zobato spojen masivni les - Zahteve za uporabo in minimalne zahteve za proizvodnjo
TC: KON.005 - Lesene konstrukcije - EC 5 ICS: 79.040
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2014
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16351:2015
angleško: Timber structures - Cross laminated timber - Requirements
slovensko: Lesene konstrukcije - Križno lamelirani les - Zahteve
TC: KON.005 - Lesene konstrukcije - EC 5 ICS: 91.080.20 79.060.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2015
angleški jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16737:2016
angleško: Structural timber - Visual strength grading of tropical hardwood
slovensko: Konstrukcijski les - Vizualno razvrščanje tropskega lesa po trdnosti
TC: KON.005 - Lesene konstrukcije - EC 5 ICS: 79.040
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2016
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16784:2016
angleško: Timber structures - Test methods - Determination of the long term behaviour of coated and uncoated dowel-type fasteners
slovensko: Lesene konstrukcije - Preskusne metode - Ugotavljanje dolgoročnega obnašanja premazanih in nepremazanih paličastih veznih sredstev
TC: KON.005 - Lesene konstrukcije - EC 5 ICS: 91.080.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2016
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16929:2018
angleško: Test methods - Timber floors - Determination of vibration properties
slovensko: Preskusne metode - Leseni stropi - Ugotavljanje vibracijskih lastnosti
TC: KON.005 - Lesene konstrukcije - EC 5 ICS: 91.080.20 91.060.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2019
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14081-2:2018
angleško: Timber structures - Strength graded structural timber with rectangular cross section - Part 2: Machine grading; additional requirements for type testing
slovensko: Lesene konstrukcije - Razvrščanje konstrukcijskega lesa pravokotnega prečnega prereza po trdnosti - 2. del: Strojno razvrščanje - Dodatne zahteve za preskušanje tipa
TC: KON.005 - Lesene konstrukcije - EC 5 ICS: 91.080.20 79.040
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2018
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1912:2012/AC:2013
angleško: Structural Timber - Strength classes - Assignment of visual grades and species
slovensko: Konstrukcijski les - Trdnostni razredi - Določitev trdnostnih razredov na podlagi vizualnega razvrščanja in vrste lesa
TC: KON.005 - Lesene konstrukcije - EC 5 ICS: 79.040
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2013
angleški jezik SIST-AC: 0.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 384:2016+A1:2018
angleško: Structural timber - Determination of characteristic values of mechanical properties and density
slovensko: Konstrukcijski les - Ugotavljanje karakterističnih vrednosti mehanskih lastnosti in gostote
TC: KON.005 - Lesene konstrukcije - EC 5 ICS: 91.080.20 79.040
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2019
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 408:2010+A1:2012
angleško: Timber structures - Structural timber and glued laminated timber - Determination of some physical and mechanical properties
slovensko: Lesene konstrukcije - Konstrukcijski les in lepljeni lamelirani les - Ugotavljanje nekaterih fizikalnih in mehanskih lastnosti
TC: KON.005 - Lesene konstrukcije - EC 5 ICS: 91.080.20 79.040
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2012
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14592:2008+A1:2012
angleško: Timber structures - Dowel-type fasteners - Requirements
slovensko: Lesene konstrukcije - Paličasta vezna sredstva - Zahteve
TC: KON.005 - Lesene konstrukcije - EC 5 ICS: 91.080.20 21.060.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2012
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14081-1:2016+A1:2019
angleško: Timber structures - Strength graded structural timber with rectangular cross section - Part 1: General requirements
slovensko: Lesene konstrukcije - Po trdnosti razvrščen konstrukcijski les pravokotnega prečnega prereza - 1. del: Splošne zahteve
TC: KON.005 - Lesene konstrukcije - EC 5 ICS: 91.080.20 79.040
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2019
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
1 2  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi