TC: ELI - Nizkonapetostne in komunikacijske električne inštalacije

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 345
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka:
angleško: Effects of current on human beings and livestock - Part 1: General aspects
slovensko: Vplivi električnega toka na ljudi in živali – 1. del: Splošno
TC: ELI - Nizkonapetostne in komunikacijske električne inštalacije ICS: 29.020 13.200
Stopnja: 6300 Status: V prevajanju
Objavljen: 01-jun-2020
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka:
angleško: Effects of current on human beings and livestock - Part 2: Special aspects
slovensko: Vplivi električnega toka na ljudi in živali – 2. del: Posebnosti
TC: ELI - Nizkonapetostne in komunikacijske električne inštalacije ICS: 29.020 13.200
Stopnja: 6300 Status: V prevajanju
Objavljen: 01-jun-2020
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: HD 60364-4-41:2017
angleško: Low-voltage electrical installations - Part 4-41: Protection for safety - Protection against electric shock
slovensko: Nizkonapetostne električne inštalacije - 4-41. del: Zaščitni ukrepi - Zaščita pred električnim udarom
TC: ELI - Nizkonapetostne in komunikacijske električne inštalacije ICS: 91.140.50 13.260
Stopnja: 6100 Status: V prevajanju
Objavljen: 01-sep-2017
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: HD 60364-4-43:2010
angleško: Low-voltage electrical installations - Part 4-43: Protection for safety - Protection against overcurrent
slovensko: Nizkonapetostne električne inštalacije - 4-43. del: Zaščitni ukrepi - Zaščita pred nadtoki
TC: ELI - Nizkonapetostne in komunikacijske električne inštalacije ICS: 29.120.50 91.140.50
Stopnja: 6100 Status: V prevajanju
Objavljen: 01-maj-2011
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
nemški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: HD 60364-5-534:2016
angleško: Low-voltage electrical installations - Part 5-53: Selection and erection of electrical equipment - Isolation, switching and control - Clause 534: Devices for protection against overvoltages
slovensko: Nizkonapetostne električne inštalacije - 5-53. del: Izbira in namestitev električne opreme - Ločevanje, stikanje in krmiljenje - 534. točka: Naprave za prenapetostno zaščito
TC: ELI - Nizkonapetostne in komunikacijske električne inštalacije ICS: 29.120.99 91.140.50
Stopnja: 6100 Status: V prevajanju
Objavljen: 01-apr-2016
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: HD 60364-4-41:2017/A11:2017
angleško: Low-voltage electrical installations - Part 4-41: Protection for safety - Protection against electric shock
slovensko: Nizkonapetostne električne inštalacije - 4-41. del: Zaščitni ukrepi - Zaščita pred električnim udarom - Dopolnilo A11
TC: ELI - Nizkonapetostne in komunikacijske električne inštalacije ICS: 91.140.50 13.260
Stopnja: 6100 Status: V prevajanju
Objavljen: 01-okt-2017
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: HD 60364-4-41:2017/A12:2019
angleško: Low-voltage electrical installations - Part 4-41: Protection for safety - Protection against electric shock
slovensko: Nizkonapetostne električne inštalacije - 4-41. del: Zaščitni ukrepi - Zaščita pred električnim udarom - Dopolnilo A12
TC: ELI - Nizkonapetostne in komunikacijske električne inštalacije ICS: 91.140.50 13.260
Stopnja: 6100 Status: V prevajanju
Objavljen: 01-nov-2019
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: HD 193 S2:1982
angleško: Voltage bands for electrical installations of buildings (IEC 60449:1973 + A1:1979)
slovensko: Napetostna območja za električne inštalacije zgradb (IEC 60449:1973 + A1:1979)
TC: ELI - Nizkonapetostne in komunikacijske električne inštalacije ICS: 91.140.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2000
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: HD 308 S2:2001
angleško: Identification of cores in cables and flexible cords
slovensko: Identifikacija žil v kablih in zvijavih vrvicah
TC: ELI - Nizkonapetostne in komunikacijske električne inštalacije ICS: 01.070 91.140.50 29.060.20
Stopnja: 6100 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2002
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
nemški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
slovenski jezik SISTP-SB: 47.19 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50310:2016
angleško: Telecommunications bonding networks for buildings and other structures
slovensko: Izenačitev potencialov in ozemljevanje v stavbah z opremo informacijske tehnologije
TC: ELI - Nizkonapetostne in komunikacijske električne inštalacije ICS: 35.020 91.140.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2016
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CLC/TR 50479:2007
angleško: Electrical installation guide - Selection and erection of electrical equipment - Wiring systems - Limitation of temperature rise of connecting interfaces
slovensko: Vodilo za električne inštalacije - Izbira in namestitev električne opreme - Inštalacijski sistemi - Omejitev segretka na priključkih
TC: ELI - Nizkonapetostne in komunikacijske električne inštalacije ICS: 91.140.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2007
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CLC/TR 50480:2011
angleško: Determination of cross-sectional area of conductors and selection of protective devices
slovensko: Določanje prereza vodnikov in izbira zaščitnih naprav
TC: ELI - Nizkonapetostne in komunikacijske električne inštalacije ICS: 29.060.01 91.140.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2011
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CLC/TR 50552:2010
angleško: Home and Building Electronic Systems (HBES) - Open communication system - Interfaces - Medium interface, twisted pair, class 1
slovensko: Stanovanjski in stavbni elektronski sistemi (HBES) - Odprti komunikacijski sistem - Vmesniki - Srednji vmesnik, sukani par, razred 1
TC: ELI - Nizkonapetostne in komunikacijske električne inštalacije ICS: 35.240.67 35.200 97.120
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2011
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CLC/TR 50584:2014
angleško: Information technology - CENELEC/ETSI Glossary of terms and definitions for broadband deployment including sustainability aspects
slovensko: Informacijska tehnologija - Slovar izrazov in definicij CENELEC/ETSI za širokopasovno uporabo, vključno s trajnostnimi vidiki
TC: ELI - Nizkonapetostne in komunikacijske električne inštalacije ICS: 01.040.35 35.020
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2014
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CLC/TR 50627:2015
angleško: Study Report on Electromagnetic Interference between Electrical Equipment/Systems in the Frequency Range Below 150 kHz Ed. 2
slovensko: Študija elektromagnetnih interferenc med električnimi napravami/sistemi v frekvenčnem območju pod 150 kHz - 2. izdaja
TC: ELI - Nizkonapetostne in komunikacijske električne inštalacije ICS: 33.100.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2016
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50667:2016
angleško: Information technology - Automated infrastructure management (AIM) systems - Requirements, data exchange and applications
slovensko: Informacijska tehnologija - Avtomatizirani sistemi upravljanja infrastrukture (AIM) - Zahteve, izmenjava podatkov in uporaba
TC: ELI - Nizkonapetostne in komunikacijske električne inštalacije ICS: 35.110
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2017
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CLC/TR 50669:2017
angleško: Investigation Results on Electromagnetic Interference in the Frequency Range below 150 kHz
slovensko: Rezultati študije elektromagnetnih interferenc v frekvenčnem območju pod 150 kHz
TC: ELI - Nizkonapetostne in komunikacijske električne inštalacije ICS: 33.100.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2018
angleški jezik SIST-P: 151.25 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50697:2019
angleško: Information technology - Measurement of end-to-end (E2E) links
slovensko: Informacijska tehnologija - Merjenje povezav od konca do konca (E2E)
TC: ELI - Nizkonapetostne in komunikacijske električne inštalacije ICS: 35.110
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2019
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50700:2014
angleško: Information technology - Premises distribution access network (PDAN) cabling to support deployment of optical broadband networks
slovensko: Informacijska tehnologija - Okabljenje prostorov z distribucijskim dostopovnim omrežjem v podporo gradnji optičnih širokopasovnih omrežij
TC: ELI - Nizkonapetostne in komunikacijske električne inštalacije ICS: 35.110
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2014
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61140:2016
angleško: Protection against electric shock - Common aspects for installation and equipment
slovensko: Zaščita pred električnim udarom - Skupni vidiki za inštalacijo in opremo
TC: ELI - Nizkonapetostne in komunikacijske električne inštalacije ICS: 91.140.50 13.260
Stopnja: 6100 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2016
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
slovenski jezik SISTP-SK: 127.05 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: IEC/TR 62066
angleško: Surge overvoltages and surge protection in low-voltage a.c. power systems - General basic information
slovensko: Prenapetostna zaščita in zaščita v nizkonapetostnih izmeničnih močnostnih sistemih – Splošne osnovne informacije
TC: ELI - Nizkonapetostne in komunikacijske električne inštalacije ICS: 91.140.50 29.020
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2006
angleški jezik SIST-O: 140.36 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: R064-003:1998
angleško: Guide for determination of cross-sectional area of conductors and selection of protective devices
slovensko: Vodilo za določanje prerezov vodnikov in izbiro zaščitnih naprav
TC: ELI - Nizkonapetostne in komunikacijske električne inštalacije ICS: 91.140.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2000
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: R064-004:1999
angleško: Electrical installations of buildings - Protection against electromagnetic interferences (EMI) in installations of buildings (IEC 60364-4-444:1996, modified)
slovensko: Električne inštalacije zgradb – Zaščita pred elektromagnetnimi motnjami v inštalacijah zgradb (IEC 60364-4-444:1996, spremenjen)
TC: ELI - Nizkonapetostne in komunikacijske električne inštalacije ICS: 91.140.50 33.100.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2000
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50065-1:2011
angleško: Signalling on low-voltage electrical installations in the frequency range 3 kHz to 148,5 kHz - Part 1: General requirements, frequency bands and electromagnetic disturbances
slovensko: Signalizacija po nizkonapetostnih električnih napeljavah v frekvenčnem območju od 3 kHz do 148,5 kHz - 1. del: Splošne zahteve, frekvenčna območja in elektromagnetne motnje
TC: ELI - Nizkonapetostne in komunikacijske električne inštalacije ICS: 91.140.50 33.040.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2011
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50090-1:2011
angleško: Home and Building Electronic Systems (HBES) - Part 1: Standardization structure
slovensko: Elektronski sistemi za stanovanja in zgradbe (HBES) - 1. del: Struktura standarda
TC: ELI - Nizkonapetostne in komunikacijske električne inštalacije ICS: 35.240.67 97.120
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2011
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi