TC: ISS EIT.NZG - Naprave za gospodinjstvo

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 24 od 24


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CLC/TR 50455:2008
angleško: List of interpretations on the EN 60730 series "Automatic electrical controls for household and similar use"
slovensko: Seznam razlag za družino standardov EN 60730 "Avtomatske električne krmilne naprave za uporabo v gospodinjstvu in za podobno uporabo"
TC: ISS EIT.NZG - Naprave za gospodinjstvo ICS: 97.120
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2010
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60730-1:2011
angleško: Automatic electrical controls for household and similar use - Part 1: General requirements
slovensko: Avtomatske električne krmilne naprave za uporabo v gospodinjstvu in za podobno uporabo - 1. del: Splošne zahteve
TC: ISS EIT.NZG - Naprave za gospodinjstvo ICS: 97.120
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2012
Razveljavitev: 01-feb-2017
angleški jezik SIST-U: 194.81 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60730-1:2016
angleško: Automatic electrical controls for household and similar use - Part 1: General requirements
slovensko: Avtomatske električne krmilne naprave za uporabo v gospodinjstvu in za podobno uporabo - 1. del: Splošne zahteve
TC: ISS EIT.NZG - Naprave za gospodinjstvo ICS: 97.120
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2016
angleški jezik SIST-V: 203.28 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60730-2-5:2015
angleško: Automatic electrical controls - Part 2-5: Particular requirements for automatic electrical burner control systems (IEC 60730-2-5:2013 , modified)
slovensko: Avtomatske električne krmilne naprave - 2-5. del: Posebne zahteve za avtomatske električne krmilne sisteme gorilnikov (IEC 60730-2-5:2013 , spremenjen)
TC: ISS EIT.NZG - Naprave za gospodinjstvo ICS: 97.120
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2015
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60730-2-6:2008
angleško: Automatic electrical controls for household and similar use -- Part 2-6: Particular requirements for automatic electrical pressure sensing controls including mechanical requirements
slovensko: Avtomatske električne krmilne naprave za uporabo v gospodinjstvu in za podobno uporabo - 2-6. del: Posebne zahteve za avtomatske električne, na tlak občutljive naprave, vključno z mehanskimi zahtevami (IEC 60730-2-6:2007)
TC: ISS EIT.NZG - Naprave za gospodinjstvo ICS: 97.120
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2009
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60730-2-6:2016
angleško: Automatic electrical controls - Part 2-6: Particular requirements for automatic electrical pressure sensing controls including mechanical requirements
slovensko: Avtomatske električne krmilne naprave za uporabo v gospodinjstvu in za podobno uporabo - 2-6. del: Posebne zahteve za avtomatske električne, na tlak občutljive naprave, vključno z mehanskimi zahtevami
TC: ISS EIT.NZG - Naprave za gospodinjstvo ICS: 97.120
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2016
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60730-2-7:2010
angleško: Automatic electrical controls for household and similar use - Part 2-7: Particular requirements for timers and time switches (IEC 60730-2-7:2008, modified)
slovensko: Avtomatske električne krmilne naprave za gospodinjstva in podobno uporabo - 2-7. del: Posebne zahteve za stikalne ure in časovna stikala (IEC 60730-2-7:2008, spremenjen)
TC: ISS EIT.NZG - Naprave za gospodinjstvo ICS: 39.040.99 97.120
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2010
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60730-2-9:2010
angleško: Automatic electrical controls for household and similar use - Part 2-9: Particular requirements for temperature sensing controls (IEC 60730-2-9:2008, modified)
slovensko: Avtomatske električne krmilne naprave za uporabo v gospodinjstvu in za podobno uporabo - 2-9. del: Posebne zahteve za temperaturne regulatorje (IEC 60730-2-9:2008, spremenjen)
TC: ISS EIT.NZG - Naprave za gospodinjstvo ICS: 97.120
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2011
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN IEC 60730-2-9:2019
angleško: Automatic electrical controls for household and similar use - Part 2-9: Particular requirements for temperature sensing controls
slovensko: Avtomatske električne krmilne naprave - 2-9. del: Posebne zahteve za temperaturne regulatorje
TC: ISS EIT.NZG - Naprave za gospodinjstvo ICS: 97.120
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2019
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN IEC 60730-2-12:2019
angleško: Automatic electrical controls - Part 2-12: Particular requirements for electrically operated door locks
slovensko: Avtomatske električne krmilne naprave - 2-12. del: Posebne zahteve za električne zapore vrat
TC: ISS EIT.NZG - Naprave za gospodinjstvo ICS: 91.190 97.120
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2019
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN IEC 60730-2-13:2018
angleško: Automatic electrical controls - Part 2-13: Particular requirements for humidity sensing controls
slovensko: Avtomatske električne krmilne naprave - 2-13. del: Posebne zahteve za zaznavala (senzorje) vlage
TC: ISS EIT.NZG - Naprave za gospodinjstvo ICS: 97.120
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2018
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN IEC 60730-2-14:2019
angleško: Automatic electrical controls - Part 2-14: Particular requirements for electric actuators
slovensko: Avtomatske električne krmilne naprave - 2-14. del: Posebne zahteve za električna prožila
TC: ISS EIT.NZG - Naprave za gospodinjstvo ICS: 29.120.01 97.120
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2019
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60730-2-15:2010
angleško: Automatic electrical controls for household and similar use - Part 2-15: Particular requirements for automatic electrical air flow, water flow and water level sensing controls (IEC 60730-2-15:2008, modified)
slovensko: Avtomatske električne krmilne naprave za uporabo v gospodinjstvu in za podobno uporabo - 2-15. del: Posebne zahteve za avtomatska električna tipala, ki zaznavajo pretok zraka, pretok vode in vodni nivo (IEC 60730-2-15:2008, spremenjen)
TC: ISS EIT.NZG - Naprave za gospodinjstvo ICS: 97.120
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2010
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN IEC 60730-2-15:2019
angleško: Automatic electrical controls - Part 2-15: Particular requirements for automatic electrical air flow, water flow and water level sensing controls
slovensko: Avtomatske električne krmilne naprave - 2-15. del: Posebne zahteve za avtomatska električna tipala, ki zaznavajo pretok zraka, pretok vode in vodni nivo
TC: ISS EIT.NZG - Naprave za gospodinjstvo ICS: 97.120
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2019
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN IEC 60730-2-22:2020
angleško: Automatic electrical controls for household and similar use - Part 2-22: Particular requirements for thermal motor protectors
slovensko: Avtomatske električne krmilne naprave - 2-22. del: Posebne zahteve za naprave za toplotno zaščito motorjev
TC: ISS EIT.NZG - Naprave za gospodinjstvo ICS: 97.120
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2020
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60730-1:2000/A2:2008
angleško: Automatic electrical controls for household and similar use -- Part 1: General requirements
slovensko: Avtomatske električne krmilne naprave za uporabo v gospodinjstvu in za podobno uporabo - 1. del: Splošne zahteve (IEC 60730-1:1999/A2:2007, spremenjen)
TC: ISS EIT.NZG - Naprave za gospodinjstvo ICS: 97.120
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2009
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60730-1:2016/A1:2019
angleško: Automatic electrical controls - Part 1: General requirements
slovensko: Avtomatske električne krmilne naprave - 1. del: Splošne zahteve
TC: ISS EIT.NZG - Naprave za gospodinjstvo ICS: 97.120
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2019
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60730-2-7:2010/AC:2011
angleško: Automatic electrical controls for household and similar use - Part 2-7: Particular requirements for timers and time switches
slovensko: Avtomatske električne krmilne naprave za uporabo v gospodinjstvu in za podobno uporabo - 2-7. del: Posebne zahteve za stikalne ure in časovna stikala
TC: ISS EIT.NZG - Naprave za gospodinjstvo ICS: 39.040.99 97.120
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2012
angleški jezik SIST-AC: 0.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN IEC 60730-2-13:2018/AC:2018-04
angleško: Automatic electrical controls - Part 2-13: Particular requirements for humidity sensing controls
slovensko: Avtomatske električne krmilne naprave - 2-13. del: Posebne zahteve za zaznavala (senzorje) vlage
TC: ISS EIT.NZG - Naprave za gospodinjstvo ICS: 97.120
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2018
angleški jezik SIST-AC: 0.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60730-2-5:2015/A1:2019
angleško: Automatic electrical controls - Part 2-5: Particular requirements for automatic electrical burner control systems
slovensko: Avtomatske električne krmilne naprave - 2-5. del: Posebne zahteve za avtomatske električne krmilne sisteme gorilnikov
TC: ISS EIT.NZG - Naprave za gospodinjstvo ICS: 97.120
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2019
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN IEC 60730-2-9:2019/A1:2019
angleško: Automatic electrical controls - Part 2-9: Particular requirements for temperature sensing controls
slovensko: Avtomatske električne krmilne naprave - 2-9. del: Posebne zahteve za temperaturne regulatorje - Dopolnilo A1
TC: ISS EIT.NZG - Naprave za gospodinjstvo ICS: 97.120
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2019
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60730-2-14:1997/A2:2008
angleško: Automatic electrical controls for household and similar use -- Part 2-14: Particular requirements for electric actuators
slovensko: Avtomatske električne krmilne naprave za uporabo v gospodinjstvu in za podobno uporabo - 2-14. del: Posebne zahteve za električna prožila (IEC 60730-2-14:1995/A2:2007, spremenjen)
TC: ISS EIT.NZG - Naprave za gospodinjstvo ICS: 97.120
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2009
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60730-2-5:2002/A2:2010
angleško: Automatic electrical controls for household and similar use - Part 2-5: Particular requirements for automatic electrical burner control systems (IEC 60730-2-5:2000/A2:2008, modified)
slovensko: Avtomatske električne krmilne naprave za uporabo v gospodinjstvu in za podobno uporabo - 2-5. del: Posebne zahteve za avtomatske električne krmilne sisteme (regulatorje) gorilnikov (IEC 60730-2-5:2000/A2:2008, spremenjen)
TC: ISS EIT.NZG - Naprave za gospodinjstvo ICS: 97.120
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-sep-2010
Razveljavitev: 01-mar-2018
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: prEN 50344:2013
angleško: Routine tests for controls within the scope of the EN 60730 series
slovensko: Redno preskušanje krmilnih elementov v okviru serije standardov EN 60730 (varnost gospodinjskih aparatov)
TC: ISS EIT.NZG - Naprave za gospodinjstvo ICS: 97.120
Stopnja: 4020 Status: Neobjavljen
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi