TC: VLA - Vlaga

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 344
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 58:2012
angleško : Bitumen and bituminous binders - Sampling bituminous binders
slovensko : Bitumen in bitumenska veziva - Vzorčenje bitumenskih veziv
TC : VLA - Vlaga ICS : 75.140 91.100.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2012
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka :
angleško : Flexible sheets for waterproofing - Bitumen sheets for waterproofing - Requirements
slovensko : Hidroizolacijski trakovi - Bitumenski hidroizolacijski trakovi - Zahteve
TC : VLA - Vlaga ICS : 91.100.50
Stopnja : 7160 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2018
slovenski jezik SISTP-SE: 75.02 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka :
angleško : Bitumen and bituminous binders - Polymer modified bitumen for road construction - Requirements - Rules for implementation of SIST EN 14023
slovensko : Bitumen in bitumenska veziva - Cestogradbeni, s polimeri modificirani bitumni - Zahteve in pravila za uporabo SIST EN 14023
TC : VLA - Vlaga ICS : 91.100.50
Stopnja : 7160 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2008
slovenski jezik SISTP-SB: 47.19 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka :
angleško : Bitumen and bituminous binders - Cationic bituminous emulsions - Requirements
slovensko : Bitumen in bitumenska veziva - Kationske bitumenske emulzije - Zahteve
TC : VLA - Vlaga ICS : 91.100.50 75.140
Stopnja : 7160 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2021
slovenski jezik SISTP-SB: 47.19 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka :
angleško : Bitumen and bituminous binders - Bitumen solutions for priming - Requirements
slovensko : Bitumen in bitumenska veziva - Raztopine bitumenskega veziva za predhodne premaze - Zahteve
TC : VLA - Vlaga ICS : 91.100.50 75.140
Stopnja : 7160 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2017
slovenski jezik SISTP-SA: 36.30 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka :
angleško : Flexible sheets for waterproofing - Plastic and rubber sheets for foof waterproofing - Requirements
slovensko : Hidroizolacijski trakovi - Polimerni in elastomerni trakovi za tesnjenje streh - Zahteve
TC : VLA - Vlaga ICS : 91.060.20 91.100.50
Stopnja : 7160 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2015
slovenski jezik SISTP-SE: 75.02 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1108:1999
angleško : Flexible sheets for waterproofing - Bitumen sheets for roof waterproofing - Determination of form stability under cyclical temperature changes
slovensko : Hidroizolacijski trakovi - Bitumenski trakovi za tesnjenje streh - Določevanje stabilnosti oblike pri cikličnih spremembah temperature
TC : VLA - Vlaga ICS : 91.060.20 91.100.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2000
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1109:2013
angleško : Flexible sheets for waterproofing - Bitumen sheets for roof waterproofing - Determination of flexibility at low temperature
slovensko : Hidroizolacijski trakovi - Bitumenski trakovi za tesnjenje streh - Ugotavljanje upogljivosti pri nizki temperaturi
TC : VLA - Vlaga ICS : 91.060.20 91.100.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2013
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1110:2010
angleško : Flexible sheets for waterproofing - Bitumen sheets for roof waterproofing - Determination of flow resistance at elevated temperature
slovensko : Hidroizolacijski trakovi - Bitumenski trakovi za tesnjenje streh - Določevanje odpornosti proti tečenju pri povišani temperaturi
TC : VLA - Vlaga ICS : 91.060.20 91.100.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2011
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1296:2000
angleško : Flexible sheets for waterproofing - Bitumen, plastic and rubber sheets for roofing - Method of artificial ageing by long term exposure to elevated temperature
slovensko : Hidroizolacijski trakovi - Bitumenski, polimerni in elastomerni trakovi za tesnjenje streh - Metoda umetnega staranja z dolgotrajno izpostavitvijo povišani temperaturi
TC : VLA - Vlaga ICS : 91.060.20 91.100.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2001
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1297:2004
angleško : Flexible sheets for waterproofing - Bitumen, plastic and rubber sheets for roof waterproofing - Method of artificial ageing by long term exposure to the combination of UV radiation, elevated temperature and water
slovensko : Hidroizolacijski trakovi - Bitumenski, polimerni in elastomerni trakovi za tesnjenje streh - Metoda umetnega staranja z dolgotrajno izpostavitvijo ultravijoličnemu sevanju, povišani temperaturi in vodi
TC : VLA - Vlaga ICS : 91.060.20 91.100.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2005
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1425:2012
angleško : Bitumen and bituminous binders - Characterization of perceptible properties
slovensko : Bitumen in bitumenska veziva - Ugotavljanje vidnih lastnosti
TC : VLA - Vlaga ICS : 91.100.50 75.140
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2012
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1426:2015
angleško : Bitumen and bituminous binders - Determination of needle penetration
slovensko : Bitumen in bitumenska veziva - Določanje penetracije z iglo
TC : VLA - Vlaga ICS : 91.100.50 75.140
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2015
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1427:2015
angleško : Bitumen and bituminous binders - Determination of the softening point - Ring and Ball method
slovensko : Bitumen in bitumenska veziva - Določanje zmehčišča - Metoda prstana in kroglice
TC : VLA - Vlaga ICS : 91.100.50 75.140
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2015
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1428:2012
angleško : Bitumen and bituminous binders - Determination of water content in bituminous emulsions - Azeotropic distillation method
slovensko : Bitumen in bitumenska veziva - Določevanje vode v bitumenskih emulzijah - Metoda azeotropske destilacije
TC : VLA - Vlaga ICS : 91.100.50 75.140
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2012
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1429:2013
angleško : Bitumen and bituminous binders - Determination of residue on sieving of bituminous emulsions, and determination of storage stability by sieving
slovensko : Bitumen in bitumenska veziva - Določevanje ostanka bitumenskih emulzij na situ in ugotavljanje stabilnosti pri skladiščenju s sejanjem
TC : VLA - Vlaga ICS : 91.100.50 75.140
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2013
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1430:2009
angleško : Bitumen and bituminous binders - Determination of particle polarity of bitumen emulsions
slovensko : Bitumen in bitumenska veziva - Določevanje polarnosti delcev bitumenskih emulzij
TC : VLA - Vlaga ICS : 91.100.50 75.140
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2009
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1431:2018
angleško : Bitumen and bituminous binders - Determination of residual binder and oil distillate from bitumen emulsions by distillation
slovensko : Bitumen in bitumenska veziva - Določevanje veziva in oljnega destilata v bitumenskih emulzijah z metodo destilacije
TC : VLA - Vlaga ICS : 91.100.50 75.140
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2018
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1548:2007
angleško : Flexible sheets for waterproofing - Plastic and rubber sheets for roof waterproofing - Method for exposure to bitumen
slovensko : Hidroizolacijski trakovi - Polimerni in elastomerni trakovi za tesnjenje streh - Metoda izpostave bitumnu
TC : VLA - Vlaga ICS : 91.060.20 91.100.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2008
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1844:2013
angleško : Flexible sheets for waterproofing - Determination of resistance to ozone - Plastic and rubber sheets for roof waterproofing
slovensko : Hidroizolacijski trakovi - Ugotavljanje odpornosti proti ozonu - Polimerni in elastomerni trakovi za tesnjenje streh
TC : VLA - Vlaga ICS : 91.060.20 91.100.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2013
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1847:2009
angleško : Flexible sheets for waterproofing - Plastics and rubber sheets for roof waterproofing - Methods for exposure to liquid chemicals, including water
slovensko : Hidroizolacijski trakovi - Polimerni in elastomerni trakovi za tesnjenje streh - Metode izpostavljanja tekočim kemikalijam, vključno vodi
TC : VLA - Vlaga ICS : 91.060.20 91.100.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2010
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1928:2000
angleško : Flexible sheets for waterproofing - Bitumen, plastic and rubber sheets for roof waterproofing - Determination of watertightness
slovensko : Hidroizolacijski trakovi - Bitumenski, polimerni in elastomerni trakovi za tesnjenje streh - Določevanje vodotesnosti
TC : VLA - Vlaga ICS : 91.060.20 91.100.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2001
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1931:2000
angleško : Flexible sheets for waterproofing - Bitumen, plastic and rubber sheets for roof waterproofing - Determination of water vapour transmission properties
slovensko : Hidroizolacijski trakovi - Bitumenski, polimerni in elastomerni trakovi za tesnjenje streh - Določevanje lastnosti pri prehodu vodne pare
TC : VLA - Vlaga ICS : 91.060.20 91.100.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2001
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 495-5:2013
angleško : Flexible sheets for waterproofing - Determination of foldability at low temperature - Part 5: Plastic and rubber sheets for roof waterproofing
slovensko : Hidroizolacijski trakovi - Ugotavljanje upogljivosti pri nizki temperaturi - 5. del: Polimerni in elastomerni trakovi za tesnjenje streh
TC : VLA - Vlaga ICS : 91.060.20 91.100.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2013
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1107-1:1999
angleško : Flexible sheets for waterproofing - Part 1: Bitumen sheets for roof waterproofing - Determination of dimensional stability
slovensko : Hidroizolacijski trakovi - 1. del: Bitumenski trakovi za tesnjenje streh - Določevanje dimenzijske stabilnosti
TC : VLA - Vlaga ICS : 91.060.20 91.100.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2000
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi