TC: KON.007 - Geotehnika - EC 7

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 68
1 2 3  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1537:2013
angleško: Execution of special geotechnical work - Ground anchors
slovensko: Izvedba posebnih geotehničnih del - Geotehnična sidra
TC: KON.007 - Geotehnika - EC 7 ICS: 93.020
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2013
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12699:2015
angleško: Execution of special geotechnical work - Displacement piles
slovensko: Izvedba posebnih geotehničnih del - Vtisnjeni piloti
TC: KON.007 - Geotehnika - EC 7 ICS: 93.020
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2015
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12716:2018
angleško: Execution of special geotechnical work - Jet grouting
slovensko: Izvedba posebnih geotehničnih del - Injektiranje pod visokimi pritiski
TC: KON.007 - Geotehnika - EC 7 ICS: 93.020
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2019
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14199:2015
angleško: Execution of special geotechnical work - Micropiles
slovensko: Izvedba posebnih geotehničnih del - Mikropiloti
TC: KON.007 - Geotehnika - EC 7 ICS: 93.020
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2015
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 14689:2018
angleško: Geotechnical investigation and testing - Identification, description and classification of rock (ISO 14689:2017)
slovensko: Geotehnično preiskovanje in preskušanje - Prepoznavanje, opisovanje in razvrščanje kamnin (ISO 14689:2017)
TC: KON.007 - Geotehnika - EC 7 ICS: 93.020
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2018
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 17628:2015
angleško: Geotechnical investigation and testing - Geothermal testing - Determination of thermal conductivity of soil and rock using a borehole heat exchanger (ISO 17628:2015)
slovensko: Geotehnično preiskovanje in preskušanje - Geotermalno preskušanje - Ugotavljanje toplotne prevodnosti zemlje in skal z uporabo vrtine toplote (ISO 17628:2015)
TC: KON.007 - Geotehnika - EC 7 ICS: 93.020 27.190
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2015
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 14688-1:2018
angleško: Geotechnical investigation and testing - Identification and classification of soil - Part 1: Identification and description (ISO 14688-1:2017)
slovensko: Geotehnično preiskovanje in preskušanje - Prepoznavanje in razvrščanje zemljin - 1. del: Prepoznavanje in opisovanje (ISO 14688-1:2017)
TC: KON.007 - Geotehnika - EC 7 ICS: 13.080.05 93.020
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2018
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 14688-2:2018
angleško: Geotechnical investigation and testing - Identification and classification of soil - Part 2: Principles for a classification (ISO 14688-2:2017)
slovensko: Geotehnično preiskovanje in preskušanje - Prepoznavanje in razvrščanje zemljin - 2. del: Načela za razvrščanje (ISO 14688-2:2017)
TC: KON.007 - Geotehnika - EC 7 ICS: 93.020 13.080.05
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2018
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 17892-1:2014
angleško: Geotechnical investigation and testing - Laboratory testing of soil - Part 1: Determination of water content (ISO 17892-1:2014)
slovensko: Geotehnično preiskovanje in preskušanje - Laboratorijsko preskušanje zemljin - 1. del: Ugotavljanje vlažnosti (ISO 17892-1:2014)
TC: KON.007 - Geotehnika - EC 7 ICS: 93.020 13.080.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2015
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 17892-2:2014
angleško: Geotechnical investigation and testing - Laboratory testing of soil - Part 2: Determination of bulk density (ISO 17892-2:2014)
slovensko: Geotehnično preiskovanje in preskušanje - Laboratorijsko preskušanje zemljin - 2. del: Ugotavljanje prostorninske gostote (ISO 17892-2:2014)
TC: KON.007 - Geotehnika - EC 7 ICS: 93.020 13.080.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2015
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 17892-3:2015
angleško: Geotechnical investigation and testing - Laboratory testing of soil - Part 3: Determination of particle density (ISO 17892-3:2015, Corrected version 2015-12-15)
slovensko: Geotehnično preiskovanje in preskušanje - Laboratorijsko preskušanje zemljin - 3. del: Ugotavljanje gostote zrn (ISO 17892-3:2015)
TC: KON.007 - Geotehnika - EC 7 ICS: 93.020 13.080.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2016
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 17892-4:2016
angleško: Geotechnical investigation and testing - Laboratory testing of soil - Part 4: Determination of particle size distribution (ISO 17892-4:2016)
slovensko: Geotehnično preiskovanje in preskušanje - Laboratorijsko preskušanje zemljin - 4. del: Ugotavljanje zrnavostne sestave (ISO 17892-4:2016)
TC: KON.007 - Geotehnika - EC 7 ICS: 93.020 13.080.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2017
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 17892-5:2017
angleško: Geotechnical investigation and testing - Laboratory testing of soil - Part 5: Incremental loading oedometer test (ISO 17892-5:2017)
slovensko: Geotehnično preiskovanje in preskušanje - Laboratorijsko preskušanje zemljin - 5. del: Edometrski preskus s postopnim obremenjevanjem (ISO 17892-5:2017)
TC: KON.007 - Geotehnika - EC 7 ICS: 93.020 13.080.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2017
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 17892-6:2017
angleško: Geotechnical investigation and testing - Laboratory testing of soil - Part 6: Fall cone test (ISO 17892-6:2017)
slovensko: Geotehnično preiskovanje in preskušanje - Laboratorijsko preskušanje zemljin - 6. del: Preskus s konusom (ISO 17892-6:2017)
TC: KON.007 - Geotehnika - EC 7 ICS: 93.020 13.080.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2017
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 17892-7:2018
angleško: Geotechnical investigation and testing - Laboratory testing of soil - Part 7: Unconfined compression test (ISO 17892-7:2017)
slovensko: Geotehnično preiskovanje in preskušanje - Laboratorijsko preskušanje zemljin - 7. del: Enoosni tlačni preskus (ISO 17892-7:2017)
TC: KON.007 - Geotehnika - EC 7 ICS: 93.020 13.080.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2018
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 17892-8:2018
angleško: Geotechnical investigation and testing - Laboratory testing of soil - Part 8: Unconsolidated undrained triaxial test (ISO 17892-8:2018)
slovensko: Geotehnično preiskovanje in preskušanje - Laboratorijsko preskušanje zemljin - 8. del: Nekonsolidirani nedrenirani triosni preskus (ISO 17892-8:2018)
TC: KON.007 - Geotehnika - EC 7 ICS: 93.020 13.080.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2018
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 17892-9:2018
angleško: Geotechnical investigation and testing - Laboratory testing of soil - Part 9: Consolidated triaxial compression tests on water saturated soils (ISO 17892-9:2018)
slovensko: Geotehnično preiskovanje in preskušanje - Laboratorijsko preskušanje zemljin - 9. del: Konsolidiran triosni tlačni preskus na z vodo zasičenih zemljinah (ISO 17892-9:2018)
TC: KON.007 - Geotehnika - EC 7 ICS: 93.020 13.080.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2018
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 18674-1:2015
angleško: Geotechnical investigation and testing - Geotechnical monitoring by field instrumentation - Part 1: General rules (ISO 18674-1:2015)
slovensko: Geotehnično preiskovanje in preskušanje - Geotehnične meritve - 1. del: Splošna pravila (ISO 18674-1:2015)
TC: KON.007 - Geotehnika - EC 7 ICS: 93.020
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2015
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 18674-2:2016
angleško: Geotechnical investigation and testing - Geotechnical monitoring by field instrumentation - Part 2: Measurement of displacements along a line: Extensometers (ISO 18674-2:2016)
slovensko: Geotehnično preiskovanje in preskušanje - Geotehnične meritve - 2. del: Meritve pomikov vzdolž merilne linije: ekstenzometer (ISO 18674-2:2016)
TC: KON.007 - Geotehnika - EC 7 ICS: 17.040.30 93.020 13.080.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2017
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 18674-3:2017
angleško: Geotechnical investigation and testing - Geotechnical monitoring by field instrumentation - Part 3: Measurement of displacements across a line: Inclinometers (ISO 18674-3:2017)
slovensko: Geotehnično preiskovanje in preskušanje - Geotehnične meritve - 3. del: Meritve pomikov pravokotno na merilno os z inklinometri (ISO 18674-3:2017)
TC: KON.007 - Geotehnika - EC 7 ICS: 17.020 93.020
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2018
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 18674-5:2019
angleško: Geotechnical investigation and testing - Geotechnical monitoring by field instrumentation - Part 5: Stress change measurements by total pressure cells (TPC) (ISO 18674-5:2019)
slovensko: Geotehnično preiskovanje in preskušanje - Geotehnične meritve - 5. del: Merjenje sprememb napetosti s tlačnimi merskimi celicami (ISO 18674-5:2019)
TC: KON.007 - Geotehnika - EC 7 ICS: 93.020 13.080.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2019
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 22282-1:2012
angleško: Geotechnical investigation and testing - Geohydraulic testing - Part 1: General rules (ISO 22282-1:2012)
slovensko: Geotehnično preiskovanje in preskušanje - Hidrogeološke preiskave - 1. del: Splošna pravila (ISO 22282-1:2012)
TC: KON.007 - Geotehnika - EC 7 ICS: 93.020
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2012
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 22282-2:2012
angleško: Geotechnical investigation and testing - Geohydraulic testing - Part 2: Water permeability tests in a borehole using open systems (ISO 22282-2:2012)
slovensko: Geotehnično preiskovanje in preskušanje - Hidrogeološke preiskave - 2. del: Ugotavljanje vodoprepustnosti v vrtini z uporabo odprtih sistemov (ISO 22282-2:2012)
TC: KON.007 - Geotehnika - EC 7 ICS: 93.020
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2012
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 22282-3:2012
angleško: Geotechnical investigation and testing - Geohydraulic testing - Part 3: Water pressure tests in rock (ISO 22282-3:2012)
slovensko: Geotehnično preiskovanje in preskušanje - Hidrogeološke preiskave - 3. del: Tlačni preskus v kamninah (VDP) (ISO 22282-3:2012)
TC: KON.007 - Geotehnika - EC 7 ICS: 93.020
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2012
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 22282-4:2012
angleško: Geotechnical investigation and testing - Geohydraulic testing - Part 4: Pumping tests (ISO 22282-4:2012)
slovensko: Geotehnično preiskovanje in preskušanje - Hidrogeološke preiskave - 4. del: Črpalni preskus (ISO 22282-4:2012)
TC: KON.007 - Geotehnika - EC 7 ICS: 93.020
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2012
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
1 2 3  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi