TC: IVNT - Visokonapetostna tehnika

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 20 od 20


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60052:2002
angleško : Voltage measurement by means of standard air gaps
slovensko : Voltage measurement by means of standard air gaps (IEC 60052:2002)
TC : IVNT - Visokonapetostna tehnika ICS : 19.080
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2004
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61180:2016
angleško : High-voltage test techniques for low voltage equipment - Definitions, test and procedure requirements, test equipment
slovensko : Tehnike visokonapetostnega preskušanja nizkonapetostne opreme - Definicije, preskusne in postopkovne zahteve, preskusna oprema
TC : IVNT - Visokonapetostna tehnika ICS : 19.080
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2017
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62475:2010
angleško : High-current test techniques - Definitions and requirements for test currents and measuring systems (IEC 62475:2010)
slovensko : Visokotokovne preskusne tehnike - Definicije in zahteve za preskusne toke in merilne sisteme (IEC 62475:2010)
TC : IVNT - Visokonapetostna tehnika ICS : 19.080
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2011
angleški jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60060-1:2010
angleško : High-voltage test techniques - Part 1: General definitions and test requirements (IEC 60060-1:2010)
slovensko : Visokonapetostne preskusne tehnike - 1. del: Splošne definicije in preskusne zahteve (IEC 60060-1:2010)
TC : IVNT - Visokonapetostna tehnika ICS : 19.080
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2011
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60060-2:2011
angleško : High-voltage test techniques - Part 2: Measuring systems (IEC 60060-2:2010)
slovensko : Tehnike visokonapetostnega preskušanja - 2. del: Merilni sistemi (IEC 60060-2:2010)
TC : IVNT - Visokonapetostna tehnika ICS : 19.080
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2011
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60060-3:2006
angleško : High voltage test techniques -- Part 3: Definitions and requirements for on-site tests
slovensko : Visokonapetostne preskusne tehnike – 3. del: Definicije in zahteve za preskušanje na kraju samem (IEC 60060-3:2006)
TC : IVNT - Visokonapetostna tehnika ICS : 19.080
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2006
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61083-1:2001
angleško : Instruments and software used for measurement in high-voltage impulse tests -- Part 1: Requirements for instruments
slovensko : Instruments and software used for measurement in high-voltage impulse tests - Part 1: Requirements for instruments (IEC 61083-1:2001)
TC : IVNT - Visokonapetostna tehnika ICS : 17.220.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2002
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61083-2:2013
angleško : Instruments and software used for measurement in high-voltage and high-current tests - Part 2: Requirements for software for tests with impulse voltages and currents
slovensko : Instrumenti in programska oprema za meritve visokih napetosti in velikih tokov - 2. del: Zahteve za programsko opremo za preskušanje z impulzi
TC : IVNT - Visokonapetostna tehnika ICS : 17.220.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2013
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 61083-3:2021
angleško : Instruments and software used for measurement in high-voltage and high-current tests - Part 3: Requirements for hardware for tests with alternating and direct voltages and currents
slovensko : Instrumenti in programska oprema za meritve visokih napetosti in velikih tokov - 3. del: Zahteve za strojno opremo za preskušanje z izmeničnimi in enosmernimi napetostmi in toki
TC : IVNT - Visokonapetostna tehnika ICS : 19.080 17.220.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2021
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61180-1:1994
angleško : High-voltage test techniques for low-voltage equipment -- Part 1: Definitions, test and procedure requirements
slovensko : High-voltage test techniques for low-voltage equipment - Part 1: Definitions, test and procedure requirements (IEC 61180-1:1992)
TC : IVNT - Visokonapetostna tehnika ICS : 19.080
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-1998
Razveljavitev : 29-Jul-2019
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61180-2:1994
angleško : High-voltage test techniques for low-voltage equipment -- Part 2: Test equipment
slovensko : High-voltage test techniques for low-voltage equipment - Part 2: Test equipment (IEC 61180-2:1994)
TC : IVNT - Visokonapetostna tehnika ICS : 19.080
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-1998
Razveljavitev : 29-Jul-2019
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : IEC 60050-300
angleško : International Electrotechnical Vocabulary - Electrical and electronic measurements and measuring instruments - Part 311: General terms relating to measurements - Part 312: General terms relating to electrical measurements - Part 313: Types of electrical measuring instruments - Part 314: Specific terms according to the type of instrument
slovensko : Mednarodni elektrotehniški slovar - Električne in elektronske meritve in merilni instrumenti - 311. del: Splošni izrazi, povezani z meritvami - 312. del: Splošni izrazi, povezani z električnimi meritvami - 313. del: Tipi električnih merilnih instrumentov - 314. del: Posebni izrazi, povezani s tipom instrumenta (IEC 60050-300:2001)
TC : IVNT - Visokonapetostna tehnika ICS : 29.020 17.220.20 01.040.17
Stopnja : 6100 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2008
angleški in francoski jezik SIST-T: 181.50 EUR
PDF
Papir
slovenski jezik SISTP-SM: 151.25 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : IEC 60050-446 Ed. 1.0
angleško : International Electrotechnical Vocabulary. Tariffs for electricity
slovensko : International Electrotechnical Vocabulary - Part 691: Tariffs for electricity (IEC 60050-691:1973)
TC : IVNT - Visokonapetostna tehnika ICS : 29.020 01.040.29
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2000
angleški, francoski in ruski jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60270:2001/A1:2016
angleško : High-voltage test techniques - Partial discharge measurements
slovensko : Visokonapetostne preskusne tehnike - Meritve delnih razelektritev - Dopolnilo A1
TC : IVNT - Visokonapetostna tehnika ICS : 19.080 17.220.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2016
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : HD 479 S1:1986
angleško : Oscilloscopes and peak voltmeters for impulse tests
slovensko : Oscilloscopes and peak voltmeters for impulse tests
TC : IVNT - Visokonapetostna tehnika ICS : 17.220.20
Stopnja : 9990 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Jan-1998
Razveljavitev : 01-May-2008
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : HD 588.1 S1:1991
angleško : High-voltage test techniques -- Part 1: General definitions and test requirements
slovensko : High-voltage test techniques - Part 1: General definitions and test requirements (IEC 60060-1:1989 + corrigendum March 1990)
TC : IVNT - Visokonapetostna tehnika ICS : 19.080
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Jan-1998
Razveljavitev : 01-Feb-2014
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60060-2:1994
angleško : High-voltage test techniques - Part 2: Measuring systems (IEC 60060-2:1994)
slovensko : High-voltage test techniques - Part 2: Measuring systems (IEC 60060-2:1994)
TC : IVNT - Visokonapetostna tehnika ICS : 19.080
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Jan-1998
Razveljavitev : 01-Feb-2014
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61083-1:1993
angleško : Digital recorders for measurements in high- voltage impulse tests - Part 1: Requirements for digital recorders (IEC 61083-1:1991, modified)
slovensko : Digital recorders for measurements in high- voltage impulse tests - Part 1: Requirements for digital recorders (IEC 61083-1:1991, modified)
TC : IVNT - Visokonapetostna tehnika ICS : 17.220.20
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Jan-1998
Razveljavitev : 01-Oct-2002
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61083-2:1997
angleško : Digital recorders for measurements in high-voltage impulse tests -- Part 2: Evaluation of software used for the determination of the parameters of impulse waveforms
slovensko : Digital recorders for measurements in high- voltage impulse tests - Part 2: Evaluation of software used for the determination of the parameters of impulse waveforms (IEC 61083-2:1996)
TC : IVNT - Visokonapetostna tehnika ICS : 17.220.20
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Jan-1998
Razveljavitev : 01-Jul-2016
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60060-2:1994/A11:1998
angleško : High-voltage test techniques - Part 2: Measuring systems - Amendment 1
slovensko : High-voltage test techniques - Part 2: Measuring systems - Amendment 1
TC : IVNT - Visokonapetostna tehnika ICS : 19.080
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Feb-2000
Razveljavitev : 01-Feb-2014
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi