TC: DPN - Delo pod napetostjo

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 110
1 2 3 4 5  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka:
angleško: International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 651: Live working
slovensko: Mednarodni elektrotehniški slovar - 651. del: Delo pod napetostjo
TC: DPN - Delo pod napetostjo ICS: 29.020 01.040.29 13.260
Stopnja: 6300 Status: V prevajanju
Objavljen: 01-okt-2019
angleški in francoski jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50286:1999
angleško: Electrical insulating protective clothing for low-voltage installations
slovensko: Električno izolacijska zaščitna oblačila za delo na nizkonapetostnih inštalacijah
TC: DPN - Delo pod napetostjo ICS: 13.340.10 13.260
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2000
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50340:2010
angleško: Hydraulic cable cutting devices - Devices to be used on electrical installations with nominal voltage up to AC 30 kV
slovensko: Hidravlične rezalne naprave za kable - Naprave za uporabo na električnih inštalacijah z nazivno vrednostjo izmenične napetosti do 30 kV
TC: DPN - Delo pod napetostjo ICS: 13.260
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2010
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CLC/TS 50354:2003
angleško: Electrical arc test methods for material and garments, for use by workers at risk from exposure to an electrical arc
slovensko: Preskusne metode z električnim oblokom za materiale in oblačila, ki jih uporabljajo delavci, ogroženi zaradi izpostavljenosti električnemu obloku
TC: DPN - Delo pod napetostjo ICS: 13.340.10 13.260
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2007
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50365:2002
angleško: Electrically insulating helmets for use on low voltage installations
slovensko: Elektroizolacijske čelade za delo na nizkonapetostnih inštalacijah
TC: DPN - Delo pod napetostjo ICS: 13.260 13.340.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2002
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50374:2004
angleško: Conductor cars
slovensko: Vozički za delo na nadzemnih vodih
TC: DPN - Delo pod napetostjo ICS: 43.120
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2004
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50508:2009
angleško: Multi-purpose insulating sticks for electrical operations on high voltage installations
slovensko: Večnamenske izolacijske palice za električno delo na visokonapetostnih inštalacijah
TC: DPN - Delo pod napetostjo ICS: 13.260
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2009
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50528:2010
angleško: Insulating ladders for use on or near low voltage electrical installations
slovensko: Izolirne lestve za uporabo na nizkonapetostnih električnih inštalacijah ali v njihovi bližini
TC: DPN - Delo pod napetostjo ICS: 13.260 97.145
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2010
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60743:2013
angleško: Live working - Terminology for tools, devices and equipment
slovensko: Delo pod napetostjo - Izrazje za orodje, naprave in opremo (IEC 60743:2013)
TC: DPN - Delo pod napetostjo ICS: 01.040.13 13.260
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2013
angleški in francoski jezik SIST-O: 140.36 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60895:2003
angleško: Live working - Conductive clothing for use at nominal voltage up to 800 kV a.c. and ± 600 kV d.c.
slovensko: Delo pod napetostjo – Prevodne obleke za uporabo pri nazivni izmenični napetosti do 800 kV in enosmerni napetosti ±600 kV (IEC 60895:2002, spremenjen)
TC: DPN - Delo pod napetostjo ICS: 13.340.10 13.260
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2004
Razveljavitev: 01-maj-2023
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN IEC 60895:2020
angleško: Live working - Conductive clothing
slovensko: Delo pod napetostjo - Prevodne obleke
TC: DPN - Delo pod napetostjo ICS: 13.340.10 13.260
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2020
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN IEC 60900:2018
angleško: Live working - Hand tools for use up to 1 000 V a.c. and 1 500 V d.c
slovensko: Delo pod napetostjo - Ročna orodja za uporabo pri izmeničnih napetostih do največ 1000 V in enosmernih napetostih do 1500 V
TC: DPN - Delo pod napetostjo ICS: 25.140.01 13.260
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2018
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60903:2003
angleško: Live working - Gloves of insulating material
slovensko: Delo pod napetostjo – Rokavice iz izolacijskega materiala (IEC 60903:2002 (Spremenjen))
TC: DPN - Delo pod napetostjo ICS: 13.340.40 13.260
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2004
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60984:1992
angleško: Sleeves of insulating material for live working
slovensko: Rokavi iz izolacijskega materiala za delo pod napetostjo (IEC 60984:1990 (Spremenjen))
TC: DPN - Delo pod napetostjo ICS: 13.260 13.340.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2000
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61057:2017
angleško: Live working - Insulating aerial devices for mounting on a chassis
slovensko: Delo pod napetostjo - Izolacijske naprave za montažo na ohišja
TC: DPN - Delo pod napetostjo ICS: 53.020.99 13.260
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2018
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61111:2009
angleško: Live working - Electrical insulating matting
slovensko: Delo pod napetostjo - Podloge iz izolacijskega materiala za uporabo v elektrotehniki (IEC 61111:2009)
TC: DPN - Delo pod napetostjo ICS: 13.260
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2009
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61112:2009
angleško: Live working - Electrical insulating blankets
slovensko: Delo pod napetostjo - Pregrinjala za električno izolacijo (IEC 61112:2009)
TC: DPN - Delo pod napetostjo ICS: 13.260
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2009
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61219:1993
angleško: Live working - Earthing or earthing and short-circuiting equipment using lances as short-circuiting device - Lance earthing
slovensko: Delo pod napetostjo - Oprema za ozemljitev ali ozemljitev in kratkostičenje, ki kot kratkostično napravo uporablja ozemljitveno palico - Ozemljitev z ozemljitveno palico (IEC 61219:1993)
TC: DPN - Delo pod napetostjo ICS: 13.260
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2001
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61229:1995
angleško: Rigid protective covers for live working on a.c. installations
slovensko: Toga zaščitna prekrivala za delo pod napetostjo na izmeničnih inštalacijah (IEC 61229:1993, spremenjen)
TC: DPN - Delo pod napetostjo ICS: 13.260
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2001
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61230:2008
angleško: Live working - Portable equipment for earthing or earthing and short-circuiting
slovensko: Delo pod napetostjo - Prenosna oprema za ozemljitev ali ozemljitev in kratkostičenje (IEC 61230:2008)
TC: DPN - Delo pod napetostjo ICS: 29.260.01 13.260
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2009
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61235:1995
angleško: Live working - Insulating hollow tubes for electrical purposes
slovensko: Delo pod napetostjo - Izolacijske prazne cevi za uporabo v elektrotehniki (IEC 61235:1993, spremenjen)
TC: DPN - Delo pod napetostjo ICS: 13.260 29.120.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2001
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61236:2011
angleško: Live working - Saddles, stick clamps and their accessories
slovensko: Delo pod napetostjo - Sedeži, palične skobe (objemke) in pribor za delo pod napetostjo (IEC 61236:2010)
TC: DPN - Delo pod napetostjo ICS: 29.260.01 13.260
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2011
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61318:2008
angleško: Live working - Conformity assessment applicable to tools, devices and equipment
slovensko: Delo pod napetostjo - Ugotavljanje skladnosti za orodja, naprave in opremo
TC: DPN - Delo pod napetostjo ICS: 13.260
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2008
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN IEC 61318:2021
angleško: Live working - Methods for assessment of defects and verification of performance applicable to tools, devices and equipment
slovensko: Delo pod napetostjo - Metode za ocenjevanje okvar in preverjanje delovne sposobnosti orodja, naprav in opreme
TC: DPN - Delo pod napetostjo ICS: 13.260
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2021
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61472:2013
angleško: Live working - Minimum approach distances for AC systems in the voltage range 72,5 kV to 800 kV - A method of calculation
slovensko: Delo pod napetostjo - Najmanjše razdalje za dostop do sistemov z izmenično napetostjo v območju od 72,5 kV do 800 kV - Metoda izračuna (IEC 61472:2013)
TC: DPN - Delo pod napetostjo ICS: 13.260
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2013
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi