TC: SPS - Signalizacijski protokoli in komutacija

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 431
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI TBR 001 ed.1 (1995-10)
angleško: Terminal Equipment (TE); Attachment requirements for terminal equipment to be connected to circuit switched data networks and leased circuits using a CCITT Recommendation X.21 interface, or at an interface physically, functionally and electrically compatible with CCITT Recommendation X.21 but operating at any data signalling rate up to, and including, 1 984 kbit/s
slovensko: Terminalska oprema (TE) - Priključitvene zahteve za vseevropsko odobritev za terminalsko opremo, ki se priključuje na vodovno komutirana podatkovna omrežja in zakupljene vode prek vmesnikov po pripročilu CCITT, X.21 ali prek vmesnikov, ki so fizično, električno in funkcijsko združljivi s priporočilom CCITT, X.21, ki pa delujejo pri katerikoli podatkovni signalizacijski hitrosti do vključno 1 984 kbit/s
TC: SPS - Signalizacijski protokoli in komutacija ICS: 33.050.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2004
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI TBR 002 ed.1 (1997-01)
angleško: Digital Terminals and Access (DTA); Attachment requirements for Data Terminal Equipment (DTE) to connect to Packet Switched Public Data Networks (PSPDNs) for CCITT Recommendation X.25 interfaces at data signalling rates up to 1 920 kbit/s utilizing interfaces derived from CCITT Recommendations X.21 and X.21 bis
slovensko: Digitalni terminali in dostop (DTA) - Priključitvene zahteve za podatkovno terminalsko opremo (DTE) za priključevanje na paketno komutirana javna podatkovna omrežja (PSPDNs) za vmesnike po priporočilu CCITT, X.25, s podatkovnimi signalizacijskimi hitrostmi do 1 920 kbit/s, ki uporabljajo vmesnike po priporočilih CCITT, X.21 in X.21 bis
TC: SPS - Signalizacijski protokoli in komutacija ICS: 33.040.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2004
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI TBR 003 ed.1 (1995-11)
angleško: Integrated Services Digital Network (ISDN); Attachment requirements for terminal equipment to connect to an ISDN using ISDN basic access
slovensko: Digitalno omrežje z integriranimi storitvami (ISDN) - Priključitvene zahteve za terminalsko opremo za priključevanje na omrežje ISDN prek osnovnega dostopa ISDN
TC: SPS - Signalizacijski protokoli in komutacija ICS: 33.080
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2004
angleški jezik SIST-2E: 267.41 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI TBR 033 ed.1 (1997-12)
angleško: Integrated Services Digital Network (ISDN); Attachment requirements for packet mode terminal equipment to connect to an ISDN using ISDN basic access
slovensko: Digitalno omrežje z integriranimi storitvami (ISDN) - Zahteve za priključitev terminalske opreme v paketnem načinu na ISDN z uporabo osnovnega dostopa ISDN
TC: SPS - Signalizacijski protokoli in komutacija ICS: 33.080
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2000
angleški jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI TBR 034 ed.1 (1997-12)
angleško: Integrated Services Digital Network (ISDN); Attachment requirements for packet mode terminal equipment to connect to an ISDN using ISDN primary rate access
slovensko: Digitalno omrežje z integriranimi storitvami (ISDN) - Zahteve za priključitev terminalske opreme v paketnem načinu na ISDN z uporabo primarnega dostopa
TC: SPS - Signalizacijski protokoli in komutacija ICS: 33.080
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2000
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI TBR 004 ed.1 (1995-11)
angleško: Integrated Services Digital Network (ISDN); Attachment requirements for terminal equipment to connect to an ISDN using ISDN primary rate access
slovensko: Digitalno omrežje z integriranimi storitvami (ISDN) - Priključitvene zahteve za terminalsko opremo za priključevanje na omrežje ISDN prek primarnega dostopa ISDN
TC: SPS - Signalizacijski protokoli in komutacija ICS: 33.080
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2004
angleški jezik SIST-2A: 225.06 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI TBR 021 ed.1 (1998-01)
angleško: Terminal Equipment (TE); Attachment requirements for pan-European approval for connection to the analogue Public Switched Telephone Networks (PSTNs) of TE (excluding TE supporting the voice telephony service) in which network addressing, if provided, is by means of Dual Tone Multi Frequency (DTMF) signalling
slovensko: Terminalska oprema (TE) - Priključitvene zahteve za vseevropsko odobritev za priključevanje na analogna javna komutirana telefonska omrežja (PSTNs) terminalske opreme (razen TE, ki podpira storitev govorne telefonije), pri kateri je omrežno naslavljanje, če je na voljo, izvedeno s tonsko signalizacijo (DTMF)
TC: SPS - Signalizacijski protokoli in komutacija ICS: 33.040.35
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2004
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI TBR 038 ed.1 (1998-05)
angleško: Public Switched Telephone Network (PSTN); Attachment requirements for a terminal equipment incorporating an analogue handset function capable of supporting the justified case service when connected to the analogue interface of the PSTN in Europe
slovensko: Javno komutirano telefonsko omrežje (PSTN) - Priključitvene zahteve za terminalsko opremo s funkcijo analogne pogovorke, ki lahko podpira storitev v upravičenem primeru, kadar je priključena na analogni vmesnik PSTN v Evropi
TC: SPS - Signalizacijski protokoli in komutacija ICS: 33.040.35
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2004
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI ETS 300 007 ed.1 (1991-11)
angleško: Integrated Services Digital Network (ISDN); Support of packet-mode terminal equipment by an ISDN
slovensko: Digitalno omrežje z integriranimi storitvami (ISDN) - Podpora ISDN za terminalsko opremo paketnega načina
TC: SPS - Signalizacijski protokoli in komutacija ICS: 33.080
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-1996
Razveljavitev: 01-dec-1996
angleški jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI ETS 300 008 ed.1 (1991-12)
angleško: Integrated Services Digital Network (ISDN); Signalling System No.7; Message Transfer Part (MTP) to support international interconnection
slovensko: Digitalno omrežje z integriranimi storitvami (ISDN) - Signalizacija št. 7 - Sporočilno-prenosni del (MTP) za podporo mednarodnega vzajemnega povezovanja
TC: SPS - Signalizacijski protokoli in komutacija ICS: 33.080
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-1996
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI ETS 300 009 ed.2 (1995-01)
angleško: Integrated Services Digital Network (ISDN); Signalling System No.7; Signalling Connection Control Part (SCCP) [connectionless and connection-oriented] to support international interconnection
slovensko: Digitalno omrežje z integriranimi storitvami (ISDN) - Signalizacija št. 7 - Krmilni del signalizacijske zveze (SCCP) (nepovezavni in povezavni) za podporo mednarodnega vzajemnega povezovanja
TC: SPS - Signalizacijski protokoli in komutacija ICS: 33.080
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-1996
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI ETS 300 054 ed.1 (1991-10)
angleško: Integrated Services Digital Network (ISDN); Terminal Portability (TP) supplementary service; Functional capabilities and information flows
slovensko: Digitalno omrežje z integriranimi storitvami (ISDN) - Dopolnilna storitev: prenosljivost terminala (TP) - Funkcijske zmožnosti in informacijski tokovi
TC: SPS - Signalizacijski protokoli in komutacija ICS: 33.080
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-1997
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI ETS 300 057 ed.1 (1992-05)
angleško: Integrated Services Digital Network (ISDN); Call Waiting (CW) supplementary service; Functional capabilities and information flows
slovensko: Digitalno omrežje z integriranimi storitvami (ISDN) - Dopolnilna storitev: čakajoči klic (CW) - Funkcijske zmožnosti in informacijski tokovi
TC: SPS - Signalizacijski protokoli in komutacija ICS: 33.080
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-1997
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI ETS 300 091 ed.1 (1992-03)
angleško: Integrated Services Digital Network (ISDN); Calling Line Identification Presentation (CLIP) and Calling Line Identification Restriction (CLIR) supplementary services; Functional capabilities and information flows
slovensko: Digitalno omrežje z integriranimi storitvami (ISDN) - Dopolnilni storitvi: prikaz razpoznavnosti (identitete) kličočega (CLIP) in omejitev razpoznavanja (identifikacije) kličočega (CLIR) - Funkcijske zmožnosti in informacijski tokovi
TC: SPS - Signalizacijski protokoli in komutacija ICS: 33.080
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-1997
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI ETS 300 096 ed.1 (1992-05)
angleško: Integrated Services Digital Network (ISDN); Connected Line Identification Presentation (COLP) and Connected Line Identification Restriction (COLR) supplementary services; Functional capabilities and information flows
slovensko: Digitalno omrežje z integriranimi storitvami (ISDN) - Dopolnilni storitvi: prikaz razpoznavnosti (identitete) priključka v zvezi (COLP) in omejitev razpoznavanja (identifikacije) priključka v zvezi (COLR) - Funkcijske zmožnosti in informacijski tokovi
TC: SPS - Signalizacijski protokoli in komutacija ICS: 33.080
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-1997
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI ETS 300 103 ed.1 (1990-12)
angleško: Integrated Services Digital Network (ISDN); Support of CCITT Recommendation X.21, X.21 bis and X.20 bis based Data Terminal Equipments (DTEs) by an ISDN Synchronous and asynchronous terminal adaptation functions
slovensko: Digitalno omrežje z integriranimi storitvami (ISDN) - Podpora ISDN za podatkovne terminalske opreme (DTE), ki temelje na priporočilih CCITT X.21, X.21 bis in X.20 bis - Funkcije sinhronih in asinhronih terminalskih prilagodilnikov
TC: SPS - Signalizacijski protokoli in komutacija ICS: 33.080
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-1996
angleški jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI ETS 300 104 ed.1 (1991-07)
angleško: Integrated Services Digital Network (ISDN); Attachment requirements for terminal equipment to connect to an ISDN using ISDN basic access Layer 3 aspects (Candidate NET 3, Part 2)
slovensko: Digitalno omrežje z integriranimi storitvami (ISDN) - Zahteve za priključitev terminalske opreme na ISDN z uporabo osnovnega dostopa ISDN - Značilnosti 3. plasti (Kandidat NET 3, 2. del)
TC: SPS - Signalizacijski protokoli in komutacija ICS: 33.080
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-1996
angleški jezik SIST-R: 159.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI ETS 300 121 ed.1 (1992-12)
angleško: Integrated Services Digital Network (ISDN); Application of the ISDN User Part (ISUP) of CCITT Signalling System No.7 for international ISDN interconnections (ISUP version 1)
slovensko: Digitalno omrežje z integriranimi storitvami (ISDN) - Aplikacija ISDN-uporabniškega dela (ISUP) CCITT signalizacije št. 7 za mednarodno ISDN vzajemno povezovanje (ISUP prva različica)
TC: SPS - Signalizacijski protokoli in komutacija ICS: 33.080
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-1997
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI ETS 300 125 ed.1 (1991-09)
angleško: Integrated Services Digital Network (ISDN); User-network interface data link layer specification; Application of CCITT Recommendations Q.920/I.440 and Q.921/I.441
slovensko: Digitalno omrežje z integriranimi storitvami (ISDN) - Specifikacija podatkovne povezovalne plasti vmesnika uporabnik-omrežje - Aplikacija priporočil CCIT Q.920/I.440 in Q.921/I.441
TC: SPS - Signalizacijski protokoli in komutacija ICS: 35.100.20 33.080
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-1996
Razveljavitev: 01-dec-1996
angleški jezik SIST-P: 151.25 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI ETS 300 129 ed.1 (1992-05)
angleško: Integrated Services Digital Network (ISDN); Malicious Call Identification (MCID) supplementary service; Functional capabilities and information flows
slovensko: Digitalno omrežje z integriranimi storitvami (ISDN) - Dopolnilna storitev: razpoznavanje (identifikacija) zlonamernega klica (MCID) - Funkcijske zmožnosti in informacijski tokovi
TC: SPS - Signalizacijski protokoli in komutacija ICS: 33.080
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-1997
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI ETS 300 134 ed.1 (1992-12)
angleško: Integrated Services Digital Network (ISDN); Signalling System No.7; Transaction Capabilities Application Part (TCAP)
slovensko: Digitalno omrežje z integriranimi storitvami (ISDN) - Signalizacija CCITT št. 7 - Aplikacijski del za transakcijske zmožnosti (TCAP)
TC: SPS - Signalizacijski protokoli in komutacija ICS: 33.080
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-1996
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI ETS 300 137 ed.1 (1992-05)
angleško: Integrated Services Digital Network (ISDN); Closed User Group (CUG) supplementary service; Functional capabilities and information flows
slovensko: Digitalno omrežje z integriranimi storitvami (ISDN) - Dopolnilna storitev: zaprta skupina uporabnikov (CUG) - Funkcijske zmožnosti in informacijski tokovi
TC: SPS - Signalizacijski protokoli in komutacija ICS: 33.080
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-1997
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI ETS 300 140 ed.1 (1992-05)
angleško: Integrated Services Digital Network (ISDN); Call Hold (HOLD) supplementary service; Functional capabilities and information flows
slovensko: Digitalno omrežje z integriranimi storitvami (ISDN) - Dopolnilna storitev: zadržanje klica (HOLD) - Funkcijske zmožnosti in informacijski tokovi
TC: SPS - Signalizacijski protokoli in komutacija ICS: 33.080
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-1997
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI ETS 300 165 ed.1 (1993-03)
angleško: Integrated Services Digital Network (ISDN); Meet-Me Conference (MMC) supplementary service; Functional capabilities and information flows
slovensko: Digitalno omrežje z integriranimi storitvami (ISDN) - Dopolnilna storitev konferenca s srečanjem (MMC) - Funkcijske zmožnosti in informacijski pretoki
TC: SPS - Signalizacijski protokoli in komutacija ICS: 33.080
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-1999
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI ETS 300 181 ed.1 (1993-04)
angleško: Integrated Services Digital Network (ISDN); Advice of Charge (AOC) supplementary service; Functional capabilities and information flows
slovensko: Digitalno omrežje z integriranimi storitvami (ISDN) - Dopolnilna storitev: obvestilo o ceni (AOC) - Funkcijske zmožnosti in informacijski tokovi
TC: SPS - Signalizacijski protokoli in komutacija ICS: 33.080
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-1997
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi