TC: KAV - Kakovost vode

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 500
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka:
angleško: Treatment of water of swimming pools and baths - Part 3: Combinations of process with ozonization
slovensko: Priprava vode za plavalne bazene in kopeli - 3. del: Kombinacija postopkov z ionizacijo
TC: KAV - Kakovost vode ICS: 13.060.25
Stopnja: 6260 Status: Objavljen in popravljen
Objavljen: 01-jan-2015
predgovor in/ali dodatek v slovenskem, jedro v nemškem jeziku SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka:
angleško: Treatment of water of swimming pools and baths - Part 4: Combinations of process with ultrafiltration
slovensko: Priprava vode za plavalne bazene in kopeli - 4. del: Kombinacija postopkov z ultrafiltracijo
TC: KAV - Kakovost vode ICS: 13.060.25
Stopnja: 6260 Status: Objavljen in popravljen
Objavljen: 01-jan-2015
predgovor in/ali dodatek v slovenskem, jedro v nemškem jeziku SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 872:2005
angleško: Water quality - Determination of suspended solids - Method by filtration through glass fibre filters
slovensko: Kakovost vode - Določevanje suspendiranih snovi - Metoda s filtracijo skozi filtre iz steklenih vlaken
TC: KAV - Kakovost vode ICS: 13.060.60
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2005
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 903:1993
angleško: Water quality - Determination of anionic surfactants by measurement of the methylene blue index MBAS (ISO 7875-1:1984 modified)
slovensko: Kakovost vode - Določanje anionskih površinsko aktivnih snovi z metilen modrim MBAS (ISO 7875-1:1984, modificiran)
TC: KAV - Kakovost vode ICS: 13.060.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-avg-1997
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1233:1996
angleško: Water quality - Determination of chromium - Atomic absorption spectrometric methods
slovensko: Kakovost vode - Določanje kroma - Atomska absorpcijska spektrofotometrijska metoda
TC: KAV - Kakovost vode ICS: 13.060.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-avg-1997
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1484:1997
angleško: Water analysis - Guidelines for the determination of total organic carbon (TOC) and dissolved organic carbon (DOC)
slovensko: Kakovost vode - Navodila za določevanje celotnega organskega ogljika (TOC) in raztopljenega organskega ogljika (DOC)
TC: KAV - Kakovost vode ICS: 13.060.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-1998
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1622:2006
angleško: Water quality - Determination of the threshold odour number (TON) and threshold flavour number (TFN)
slovensko: Kakovost vode - Določanje praga vonja (TON - threshold odour number) in praga okusa (TFN - threshold flavour number)
TC: KAV - Kakovost vode ICS: 13.060.60
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2007
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 5664:1984
angleško: Water quality -- Determination of ammonium -- Distillation and titration method
slovensko: Kakovost vode - Določanje amonija - Destilacijska in titracijska metoda
TC: KAV - Kakovost vode ICS: 13.060.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-1996
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 5814:2012
angleško: Water quality - Determination of dissolved oxygen - Electrochemical probe method (ISO 5814:2012)
slovensko: Kakovost vode - Določevanje raztopljenega kisika - Elektrokemijska metoda (ISO 5814:2012)
TC: KAV - Kakovost vode ICS: 13.060.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2013
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 5961:1995
angleško: Water quality - Determination of cadmium by atomic absorption spectrometry (ISO 5961:1994)
slovensko: Kakovost vode - Določanje kadmija z atomsko absorpcijsko spektrometrijo (ISO 5961:1994)
TC: KAV - Kakovost vode ICS: 13.060.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-1996
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 6058:1984
angleško: Water quality -- Determination of calcium content -- EDTA titrimetric method
slovensko: Kakovost vode - Ugotavljanje vsebnosti kalcija - Titrimetrijska metoda z EDTA
TC: KAV - Kakovost vode ICS: 13.060.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-1996
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 6059:1984
angleško: Water quality -- Determination of the sum of calcium and magnesium -- EDTA titrimetric method
slovensko: Kakovost vode - Ugotavljanje vsote kalcija in magnezija - Titrimetrijska metoda z EDTA
TC: KAV - Kakovost vode ICS: 13.060.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-1996
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 6060:1989
angleško: Water quality -- Determination of the chemical oxygen demand
slovensko: Kakovost vode - Določanje kemijske potrebe po kisiku
TC: KAV - Kakovost vode ICS: 13.060.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-1996
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 6222:1999
angleško: Water quality - Enumeration of culturable micro-organisms - Colony count by inoculation in a nutrient agar culture medium (ISO 6222:1999)
slovensko: Kakovost vode – Ugotavljanje števila mikroorganizmov, sposobnih tvorbe kolonij - Štetje kolonij z nasajanjem v hranljivi agar (ISO 6222:1999)
TC: KAV - Kakovost vode ICS: 07.100.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-1999
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 6332:1988
angleško: Water quality -- Determination of iron -- Spectrometric method using 1,10-phenanthroline
slovensko: Kakovost vode - Določanje železa - Spektrofotometrijska metoda z uporabo 1,10 fenantrolina
TC: KAV - Kakovost vode ICS: 13.060.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-1996
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 6341:2012
angleško: Water quality - Determination of the inhibition of the mobility of Daphnia magna Straus (Cladocera, Crustacea) - Acute toxicity test (ISO 6341:2012)
slovensko: Kakovost vode - Določanje zaviranja gibanja Daphnia magna Straus (Cladocera, Crustacea) - Akutni preskus strupenosti (ISO 6341:2012)
TC: KAV - Kakovost vode ICS: 13.060.70
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2013
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 6439:1990
angleško: Water quality -- Determination of phenol index -- 4-Aminoantipyrine spectrometric methods after distillation
slovensko: Kakovost vode - Določanje fenolnega indeksa - Spektrofotometrijske metode s 4-aminoantipirinom s predhodno destilacijo
TC: KAV - Kakovost vode ICS: 13.060.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-1996
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 6468:1996
angleško: Water quality - Determination of certain organochlorine insecticides, polychlorinated biphenyls and chlorobenzenes - Gas chromatographic method after liquid-liquid extraction (ISO 6468:1996)
slovensko: Kakovost vode - Določevanje nekaterih organoklornih insekticidov, polikloriranih bifenilov in klorobenzenov - Plinska kromatografska metoda po tekočinski ekstrakciji (ISO 6468:1996)
TC: KAV - Kakovost vode ICS: 13.060.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-1998
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 6778:1984
angleško: Water quality -- Determination of ammonium -- Potentiometric method
slovensko: Kakovost vode - Določanje amonija - Potenciometrijska metoda
TC: KAV - Kakovost vode ICS: 13.060.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-1996
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 6878:2004
angleško: Water quality - Determination of phosphorus - Ammonium molybdate spectrometric method (ISO 6878:2004)
slovensko: Kakovost vode - Določevanje fosforja - Spektrometrijska metoda z amonijevim molibdatom (ISO 6878:2004)
TC: KAV - Kakovost vode ICS: 13.060.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2004
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 7704:1985
angleško: Water quality -- Evaluation of membrane filters used for microbiological analyses
slovensko: Kakovost vode - Vrednotenje membranskih filtrov, ki se uporabljajo za mikrobiološke analize
TC: KAV - Kakovost vode ICS: 07.100.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-1997
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 7827:2012
angleško: Water quality - Evaluation of the "ready", "ultimate" aerobic biodegradability of organic compounds in an aqueous medium - Method by analysis of dissolved organic carbon (DOC) (ISO 7827:2010)
slovensko: Kakovost vode - Vrednotenje "lahke", "končne" aerobne biološke razgradljivosti organskih snovi v vodnem okolju - Metoda določevanja raztopljenega organskega ogljika (DOC) (ISO 7827:2010)
TC: KAV - Kakovost vode ICS: 13.060.70
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2013
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 7887:2011
angleško: Water quality - Examination and determination of colour (ISO 7887:2011)
slovensko: Kakovost vode - Pregled in določevanje barve (ISO 7887:2011)
TC: KAV - Kakovost vode ICS: 13.060.60
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2012
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 7980:2000
angleško: Water quality - Determination of calcium and magnesium - Atomic absorption spectrometric method (ISO 7980:1986)
slovensko: Kakovost vode - Določevanje kalcija in magnezija - Atomska absorpcijska spektrometrijska metoda (ISO 7980:1986)
TC: KAV - Kakovost vode ICS: 13.060.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2000
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 8192:2007
angleško: Water quality - Test for inhibition of oxygen consumption by activated sludge for carbonaceous and ammonium oxidation (ISO 8192:2007)
slovensko: Kakovost vode - Preskus inhibicije porabe kisika z aktivnim blatom za oksidacijo ogljika in amonija (ISO 8192:2007)
TC: KAV - Kakovost vode ICS: 13.060.70
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2007
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi