TC: TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 317
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 3:1973
angleško : Preferred numbers -- Series of preferred numbers
slovensko : Standardna števila - Standardne vrste števil
TC : TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS : 17.020
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-1995
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 17:1973
angleško : Guide to the use of preferred numbers and of series of preferred numbers
slovensko : Navodila za uporabo standardnih števil in osnovnih vrst standardnih števil
TC : TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS : 17.020
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-1995
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 497:1973
angleško : Guide to the choice of series of preferred numbers and of series containing more rounded values of preferred numbers
slovensko : Navodila za izbiranje osnovnih vrst standardnih števil in standardnih vrst s prilagojenimi števili
TC : TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS : 17.020
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-1995
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 128-1:2020
angleško : Technical product documentation (TPD) - General principles of representation - Part 1: Introduction and fundamental requirements (ISO 128-1:2020)
slovensko : Tehnična dokumentacija izdelkov - Splošna načela predstavitve - 1. del: Uvod in temeljne zahteve (ISO 128-1:2020)
TC : TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS : 01.110
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2020
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 128-2:2020
angleško : Technical product documentation - General principles of representation - Part 2: Basic conventions for lines (ISO 128-2:2020)
slovensko : Tehnična dokumentacija izdelkov - Splošna načela prikazovanja - 2. del: Osnovni dogovori za črte (ISO 128-2:2020)
TC : TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS : 01.110
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2020
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 128-3:2020
angleško : Technical product documentation - General principles of representation - Part 3: Views, sections and cuts (ISO 128-3:2020)
slovensko : Tehnična dokumentacija izdelkov - Splošna načela prikazovanja - 3. del: Pogledi, prerezi in odrezi (ISO 128-3:2020)
TC : TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS : 01.110
Stopnja : 9900 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2020
Razveljavitev : 01-Nov-2022
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 129-1:2019
angleško : Technical product documentation (TPD) - Presentation of dimensions and tolerances - Part 1: General principles (ISO 129-1:2018)
slovensko : Tehnična dokumentacija proizvodov - Predstavitev dimenzij in toleranc - 1. del: Splošna načela (ISO 129-1:2018)
TC : TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS : 01.110
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2019
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 2203:1997
angleško : Technical drawings - Conventional representation of gears (ISO 2203:1973)
slovensko : Tehnične risbe - Običajno prikazovanje zobnikov
TC : TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS : 21.200 01.100.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-1998
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 3766:2003
angleško : Construction drawings - Simplified representation of concrete reinforcement (ISO 3766:2003)
slovensko : Gradbeniške risbe – Poenostavljeno prikazovanje armature (ISO 3766:2003)
TC : TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS : 01.100.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2004
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 4172:1996
angleško : Technical drawings - Construction drawings - Drawings for the assembly of prefabricated structures (ISO 4172:1991)
slovensko : Tehnične risbe - Gradbeniške risbe - Sestavne risbe montažnih konstrukcij (ISO 4172:1991)
TC : TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS : 01.100.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-1998
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 5261:1999
angleško : Technical drawings - Simplified representation of bars and profile sections (ISO 5261:1995)
slovensko : Technical drawings - Simplified representation of bars and profile sections (ISO 5261:1995)
TC : TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS : 01.080.30 01.100.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2002
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 5455:1994
angleško : Technical drawings - Scales (ISO 5455:1979)
slovensko : Tehnične risbe - Merila
TC : TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS : 01.100.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-1998
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 5457:1999
angleško : Technical product documentation - Sizes and layout of drawing sheets (ISO 5457:1999)
slovensko : Tehnična dokumentacija izdelkov - Velikosti in ureditev risalnih listov (ISO 5457:1999)
TC : TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS : 01.110 01.100.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2002
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 6284:1999
angleško : Construction drawings - Indication of limit deviations (ISO 6284:1996)
slovensko : Gradbeniške risbe - Prikaz omejenih deviacij (ISO 6284:1996)
TC : TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS : 01.100.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2002
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 6411:1997
angleško : Technical drawings - Simplified representation of centre holes (ISO 6411:1982)
slovensko : Tehniške risbe - Poenostavljeno prikazovanje centrirnih izvrtin (ISO 6411:1982)
TC : TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS : 01.100.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2001
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 6413:2018
angleško : Technical product documentation - Representation of splines and serrations (ISO 6413:2018)
slovensko : Tehničnna dokumentacija - Prikazovanje utornih gredi in zobatih grednih vezi (ISO 6413:2018)
TC : TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS : 21.120.30 01.100.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2018
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 6414:2020
angleško : Technical product documentation (TPD) - Technical drawings for glassware (ISO 6414:2020)
slovensko : Tehnična dokumentacija izdelkov - Tehnične risbe za steklenino (ISO 6414:2020)
TC : TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS : 01.110 81.040.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2020
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 6428:1999
angleško : Technical drawings - Requirements for microcopying (ISO 6428:1982)
slovensko : Tehnične risbe - Zahteve za kopiranje na mikrofilm (ISO 6428:1982)
TC : TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS : 37.080 01.100.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2002
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 6433:2012
angleško : Technical product documentation - Part references (ISO 6433:2012)
slovensko : Tehnične risbe - Pozicioniranje delov (ISO 6433:2012)
TC : TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS : 01.100.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2012
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 7000:2019
angleško : Graphical symbols for use on equipment - Registered symbols
slovensko : Grafični simboli za uporabo na opremi - Registrirani simboli
TC : TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS : 01.080.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2020
angleški jezik SIST-AC: 0.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 7001:2007
angleško : Graphical symbols – Public information symbols
slovensko : Grafični simboli - Simboli za javno informiranje
TC : TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS : 01.080.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2008
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 7010:2020
angleško : Graphical symbols - Safety colours and safety signs - Registered safety signs (ISO 7010:2019, Corrected version 2020-06)
slovensko : Grafični simboli - Varnostne barve in varnostni znaki - Registrirani varnostni znaki (ISO 7010:2019, popravljena verzija 2020-06)
TC : TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS : 01.080.10 13.200
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2020
angleški jezik SIST-U: 194.81 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 7083:2021
angleško : Technical product documentation - Symbols used in technical product documentation - Proportions and dimensions (ISO 7083:2021)
slovensko : Tehnična dokumentacija izdelkov - Simboli za uporabo v tehnični dokumentaciji izdelkov - Sorazmerja in mere (ISO 7083:2021)
TC : TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS : 01.110 01.100.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2021
angleški jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 7200:2004
angleško : Technical product documentation - Data fields in title blocks and document headers (ISO 7200:2004)
slovensko : Technical product documentation - Data fields in title blocks and document headers (ISO 7200:2004)
TC : TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS : 01.110
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2004
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 7437:1996
angleško : Technical drawings - Construction drawings - General rules for execution of production drawings for prefabricated structural components (ISO 7437:1990)
slovensko : Tehnične risbe - Gradbeniške risbe - Splošna pravila za risanje delavniških načrtov montažnih elementov (ISO 7437:1990)
TC : TRS - Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli ICS : 01.100.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-1998
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi