TC: IVAV - Varnost avdio, vizualnih in podobnih elektronskih naprav

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 25
1 2  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50514:2008
angleško : Audio, video and information technology equipment - Routine electrical safety testing in production
slovensko : Oprema za avdio, video in informacijsko tehnologijo - Redno preskušanje električne varnosti v proizvodnji
TC : IVAV - Varnost avdio, vizualnih in podobnih elektronskih naprav ICS : 19.080 35.020 33.160.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2009
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50514:2014
angleško : Audio, video and information technology equipment - Routine electrical safety testing in production
slovensko : Oprema za avdio, video in informacijsko tehnologijo - Redno preskušanje električne varnosti v proizvodnji
TC : IVAV - Varnost avdio, vizualnih in podobnih elektronskih naprav ICS : 19.080 35.020 33.160.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2014
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60990:2016
angleško : Methods of measurement of touch current and protective conductor current
slovensko : Metode merjenja toka dotika in in toka v zaščitnem vodniku
TC : IVAV - Varnost avdio, vizualnih in podobnih elektronskih naprav ICS : 17.220.20 13.260
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2017
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62018:2003
angleško : Power consumption of information technology equipment - Measurement methods
slovensko : Poraba energije pri opremi za informacijsko tehnologijo – Merilne metode (IEC 62018:2003)
TC : IVAV - Varnost avdio, vizualnih in podobnih elektronskih naprav ICS : 35.020
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2005
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62075:2008
angleško : Audio/video, information and communication technology equipment - Environmentally conscious design
slovensko : Oprema za avdio/video, informacijsko in komunikacijsko tehnologijo - Okoljsko osveščeno snovanje (IEC 62075:2008)
TC : IVAV - Varnost avdio, vizualnih in podobnih elektronskih naprav ICS : 13.020.99 35.020 33.160.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2008
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CLC/TR 62102:2005
angleško : Electrical safety - Classification of interfaces for equipment to be connected to information and communications technology networks
slovensko : Električna varnost – Klasifikacija vmesnikov za opremo, ki bo povezana v telekomunikacijska omrežja (IEC/TR 62102:2001)
TC : IVAV - Varnost avdio, vizualnih in podobnih elektronskih naprav ICS : 35.200
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2005
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CLC/TR 62102:2006
angleško : Electrical safety - Classification of interfaces for equipment to be connected to information and communications technology networks
slovensko : Električna varnost – Klasifikacija vmesnikov za opremo, namenjeno priključevanju na omrežja z informacijsko in komunikacijsko tehnologijo (IEC/TR 62102:2005)
TC : IVAV - Varnost avdio, vizualnih in podobnih elektronskih naprav ICS : 35.200
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2006
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CLC/TS 62367:2005
angleško : Safety aspects for xDSL signals on circuits connected to telecommunication networks (DSL: Digital Subscriber Line)
slovensko : Varnostni vidiki za signale xDSL v tokokrogih za povezavo v telekomunikacijska omrežja (DSL: digitalne naročniške linije (digital subscriber line)) (IEC/TS 62367:2004)
TC : IVAV - Varnost avdio, vizualnih in podobnih elektronskih naprav ICS : 33.040.40 35.020
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2005
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CLC/TS 62441:2007
angleško : Accidentally caused candle flame ignition for audio/video, communication and information technology equipment
slovensko : Naključno povzročen vžig s plamenom sveče pri avdio/video, komunikacijski in informacijski opremi (IEC/TS 62441:2006)
TC : IVAV - Varnost avdio, vizualnih in podobnih elektronskih naprav ICS : 13.220.40 35.020
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2007
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CLC/TS 62441:2012
angleško : Safeguards against accidentally caused candle flame ignition for audio/video, communication and information technology equipment
slovensko : Varnostni ukrepi pred naključno povzročenim vžigom s plamenom sveče pri avdio/video, komunikacijski in informacijski opremi
TC : IVAV - Varnost avdio, vizualnih in podobnih elektronskih naprav ICS : 13.220.40 35.020
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2012
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62911:2016
angleško : Audio, video and information technology equipment - Routine electrical safety testing in production
slovensko : Oprema za avdio, video in informacijsko tehnologijo - Redno preskušanje električne varnosti v proizvodnji
TC : IVAV - Varnost avdio, vizualnih in podobnih elektronskih naprav ICS : 19.080 35.020 33.160.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2016
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50332-1:2013
angleško : Sound system equipment: Headphones and earphones associated with personal music players - Maximum sound pressure level measurement methodology - Part 1: General method for "one package equipment"
slovensko : Elektroakustične naprave: Naglavne in ušesne slušalke s pripadajočimi osebnimi glasbenimi predvajalniki - Metodologija za merjenje ravni največjega zvočnega tlaka - 1. del: Splošna metoda za "en komplet"
TC : IVAV - Varnost avdio, vizualnih in podobnih elektronskih naprav ICS : 33.160.50 17.140.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2014
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50332-2:2013
angleško : Sound system equipment: Headphones and earphones associated with personal music players - Maximum sound pressure level measurement methodology - Part 2: Matching of sets with headphones if either or both are offered separately, or are offered as one package equipment but with standardised connectors between the two allowing to combine components of different manufacturers or different design
slovensko : Elektroakustične naprave: Naglavne in ušesne slušalke s pripadajočimi osebnimi glasbenimi predvajalniki - Metodologija za merjenje ravni največjega zvočnega tlaka - 2. del: Ujemanje elektroakustičnih naprav z naglavnimi slušalkami, če so ene ali druge ponujene ločeno ali v enem kompletu, vendar s standardiziranimi konektorji za medsebojno povezavo, ki omogočajo kombiniranje komponent različnih proizvajalcev ali različnih zasnov
TC : IVAV - Varnost avdio, vizualnih in podobnih elektronskih naprav ICS : 33.160.50 17.140.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2014
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60950-1:2006
angleško : Information technology equipment - Safety -- Part 1: General requirements
slovensko : Oprema za informacijsko tehnologijo – Varnost – 1. del: Splošne zahteve (IEC 60950-1:2005, spremenjen)
TC : IVAV - Varnost avdio, vizualnih in podobnih elektronskih naprav ICS : 35.020
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2006
angleški jezik SIST-V: 203.28 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60950-1:2006/AC:2011
angleško : Information technology equipment - Safety - Part 1: General requirements
slovensko : Oprema za informacijsko tehnologijo - Varnost - 1. del: Splošne zahteve
TC : IVAV - Varnost avdio, vizualnih in podobnih elektronskih naprav ICS : 35.020
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2012
angleški jezik SIST-AC: 0.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60950-1:2006/A1:2010
angleško : Information technology equipment - Safety - Part 1: General requirements (IEC 60950-1:2005/A1:2009, modified)
slovensko : Oprema za informacijsko tehnologijo - Varnost - 1. del: Splošne zahteve (IEC 60950-1:2005/A1:2009, spremenjen)
TC : IVAV - Varnost avdio, vizualnih in podobnih elektronskih naprav ICS : 35.020
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2010
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60950-1:2006/A2:2013
angleško : Information technology equipment - Safety - Part 1: General requirements
slovensko : Oprema za informacijsko tehnologijo - Varnost - 1. del: Splošne zahteve - Dopolnilo A2 (IEC 60950-1:2005/A2:2013, spremenjen)
TC : IVAV - Varnost avdio, vizualnih in podobnih elektronskih naprav ICS : 35.020
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2014
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60950-1:2006/A11:2009
angleško : Information technology equipment - Safety - Part 1: General requirements
slovensko : Oprema za informacijsko tehnologijo - Varnost - 1. del: Splošne zahteve
TC : IVAV - Varnost avdio, vizualnih in podobnih elektronskih naprav ICS : 35.020
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2009
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60950-1:2006/A12:2011
angleško : Information technology equipment - Safety - Part 1: General requirements
slovensko : Oprema za informacijsko tehnologijo - Varnost - 1. del: Splošne zahteve - Dopolnilo A12
TC : IVAV - Varnost avdio, vizualnih in podobnih elektronskih naprav ICS : 35.020
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2011
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 41003:1998
angleško : Particular safety requirements for equipment to be connected to telecommunication networks
slovensko : Particular safety requirements for equipment to be connected to telecommunication networks
TC : IVAV - Varnost avdio, vizualnih in podobnih elektronskih naprav ICS : 33.050.01
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Sep-2000
Razveljavitev : 01-Jan-2009
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50116:1996
angleško : Information technology equipment - Routine electrical safety testing in production
slovensko : Information technology equipment - Routine electrical safety testing in production
TC : IVAV - Varnost avdio, vizualnih in podobnih elektronskih naprav ICS : 19.080 35.020
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Mar-1999
Razveljavitev : 01-Dec-2007
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50116:2006
angleško : Information technology equipment - Routine electrical safety testing in production
slovensko : Oprema za informacijsko tehnologijo – Medproizvodno rutinsko preskušanje električne varnosti
TC : IVAV - Varnost avdio, vizualnih in podobnih elektronskih naprav ICS : 19.080 35.020
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Sep-2007
Razveljavitev : 01-Oct-2011
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50333:2001
angleško : Audio, video and similar electronic apparatus - Routine electrical safety testing in production
slovensko : Audio, video and similar electronic apparatus - Routine electrical safety testing in production
TC : IVAV - Varnost avdio, vizualnih in podobnih elektronskih naprav ICS : 19.080 33.160.01
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Oct-2002
Razveljavitev : 01-Oct-2011
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60950-1:2001
angleško : Information technology equipment - Safety -- Part 1: General requirements
slovensko : Oprema za informacijsko tehnologijo - Varnost - 1. del: Splošne zahteve (IEC 60950-1:2001, spremenjen)
TC : IVAV - Varnost avdio, vizualnih in podobnih elektronskih naprav ICS : 35.020
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Apr-2003
Razveljavitev : 01-Nov-2006
angleški jezik SIST-U: 194.81 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60950-1:2001/A11:2004
angleško : Information technology equipment - Safety -- Part 1: General requirements
slovensko : Oprema za informacijsko tehnologijo – Varnost – 1. del: Splošne zahteve
TC : IVAV - Varnost avdio, vizualnih in podobnih elektronskih naprav ICS : 35.020
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Nov-2005
Razveljavitev : 01-Nov-2006
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
1 2  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi