TC: UGA - Ugotavljanje skladnosti

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 50
1 2 3  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO/IEC 17000:2020
angleško : Conformity assessment - Vocabulary and general principles (ISO/IEC 17000:2020, Corrected version 2020-12)
slovensko : Ugotavljanje skladnosti - Slovar in splošna načela (ISO/IEC 17000:2020, popravljena verzija 2020-12)
TC : UGA - Ugotavljanje skladnosti ICS : 03.120.20 01.040.03
Stopnja : 6100 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2020
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
slovenski, angleški, nemški in francoski jezik SISTP-SM: 151.25 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO/IEC 17011:2017
angleško : Conformity assessment - Requirements for accreditation bodies accrediting conformity assessment bodies (ISO/IEC 17011:2017)
slovensko : Ugotavljanje skladnosti - Zahteve za akreditacijske organe, ki akreditirajo organe za ugotavljanje skladnosti (ISO/IEC 17011:2017)
TC : UGA - Ugotavljanje skladnosti ICS : 03.120.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2018
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO/IEC 17020:2012
angleško : Conformity assessment - Requirements for the operation of various types of bodies performing inspection (ISO/IEC 17020:2012)
slovensko : Ugotavljanje skladnosti - Zahteve za delovanje različnih organov, ki izvajajo kontrolo (ISO/IEC 17020:2012)
TC : UGA - Ugotavljanje skladnosti ICS : 03.120.20
Stopnja : 6100 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2012
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
slovenski in angleški jezik SISTP-SG: 90.75 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO/IEC 17024:2012
angleško : Conformity assessment - General requirements for bodies operating certification of persons (ISO/IEC 17024:2012)
slovensko : Ugotavljanje skladnosti - Splošne zahteve za organe na področju certificiranja osebja (ISO/IEC 17024:2012)
TC : UGA - Ugotavljanje skladnosti ICS : 03.100.30 03.120.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2012
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO/IEC 17025:2017
angleško : General requirements for the competence of testing and calibration laboratories (ISO/IEC 17025:2017)
slovensko : Splošne zahteve za usposobljenost preskuševalnih in kalibracijskih laboratorijev (ISO/IEC 17025:2017)
TC : UGA - Ugotavljanje skladnosti ICS : 19.020 03.120.20
Stopnja : 6100 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2017
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
slovenski in angleški jezik SISTP-SJ: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO/IEC 17029:2019
angleško : Conformity Assessment - General principles and requirements for validation and verification bodies (ISO/IEC 17029:2019)
slovensko : Ugotavljanje skladnosti - Splošna načela in zahteve za organe, ki izvajajo validacijo in verifikacijo (ISO/IEC 17029:2019)
TC : UGA - Ugotavljanje skladnosti ICS : 03.120.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2019
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO/IEC 17030:2021
angleško : Conformity assessment - General requirements for third-party marks of conformity (ISO/IEC 17030:2021)
slovensko : Ugotavljanje skladnosti - Splošne zahteve za znake skladnosti tretje stranke (ISO/IEC 17030:2021)
TC : UGA - Ugotavljanje skladnosti ICS : 03.120.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2021
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 17034:2016
angleško : Conformity assessment - General requirements for the competence of reference material producers (ISO 17034:2016)
slovensko : Ugotavljanje skladnosti - Splošne zahteve za usposobljenost proizvajalcev referenčnih materialov (ISO 17034:2016)
TC : UGA - Ugotavljanje skladnosti ICS : 03.120.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2017
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO/IEC 17040:2005
angleško : Conformity assessment - General requirements for peer assessment of conformity assessment bodies and accreditation bodies (ISO/IEC 17040:2005)
slovensko : Ugotavljanje skladnosti – Splošne zahteve za medsebojno ocenjevanje organov za ugotavljanje skladnosti in akreditacijskih organov (ISO/IEC 17040:2005)
TC : UGA - Ugotavljanje skladnosti ICS : 03.120.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2005
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO/IEC 17043:2010
angleško : Conformity assessment - General requirements for proficiency testing (ISO/CASCO 17043:2010)
slovensko : Ugotavljanje skladnosti - Splošne zahteve za preskušanje strokovne usposobljenosti (ISO/CASCO 17043:2010)
TC : UGA - Ugotavljanje skladnosti ICS : 03.120.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2010
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO/IEC 17065:2012
angleško : Conformity assessment - Requirements for bodies certifying products, processes and services (ISO/IEC 17065:2012)
slovensko : Ugotavljanje skladnosti - Zahteve za organe, ki certificirajo proizvode, procese in storitve (ISO/IEC 17065:2012)
TC : UGA - Ugotavljanje skladnosti ICS : 03.120.20
Stopnja : 6100 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2012
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
slovenski in angleški jezik SISTP-SI: 107.69 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO/IEC 17067:2013
angleško : Conformity assessment - Fundamentals of product certification and guidelines for product certification schemes (ISO/IEC 17067:2013)
slovensko : Ugotavljanje skladnosti - Osnovna pravila za certificiranje proizvodov in smernice za sheme certificiranja proizvodov (ISO/IEC 17067:2013)
TC : UGA - Ugotavljanje skladnosti ICS : 03.120.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2013
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 20387:2020
angleško : Biotechnology - Biobanking - General requirements for biobanking (ISO 20387:2018)
slovensko : Biotehnologija - Biobančništvo - Splošne zahteve za biobančništvo (ISO 20387:2018)
TC : UGA - Ugotavljanje skladnosti ICS : 07.080
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2020
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO/IEC 17021-1:2015
angleško : Conformity assessment - Requirements for bodies providing audit and certification of management systems - Part 1: Requirements (ISO/IEC 17021-1:2015)
slovensko : Ugotavljanje skladnosti - Zahteve za organe, ki presojajo in certificirajo sisteme vodenja - 1. del: Zahteve (ISO/IEC 17021-1:2015)
TC : UGA - Ugotavljanje skladnosti ICS : 03.100.70 03.120.20
Stopnja : 6100 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2015
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
slovenski in angleški jezik SISTP-SM: 151.25 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO/IEC 17021-2:2018
angleško : Conformity assessment - Requirements for bodies providing audit and certification of management systems - Part 2: Competence requirements for auditing and certification of environmental management systems (ISO/IEC 17021-2:2016)
slovensko : Ugotavljanje skladnosti - Zahteve za organe, ki presojajo in certificirajo sisteme vodenja - 2. del: Zahteve za usposobljenost za presojanje in certificiranje sistemov ravnanja z okoljem (ISO/IEC 17021-2:2016)
TC : UGA - Ugotavljanje skladnosti ICS : 13.020.10 03.100.70 03.120.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2019
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO/IEC 17021-3:2018
angleško : Conformity assessment - Requirements for bodies providing audit and certification of management systems - Part 3: Competence requirements for auditing and certification of quality management systems (ISO/IEC 17021-3:2017)
slovensko : Ugotavljanje skladnosti - Zahteve za organe, ki presojajo in certificirajo sisteme vodenja - 3. del: Zahteve za usposobljenost za presojanje in certificiranje sistemov vodenja kakovosti (ISO/IEC 17021-3:2017)
TC : UGA - Ugotavljanje skladnosti ICS : 03.100.70 03.120.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2019
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO/IEC 17050-1:2010
angleško : Conformity assessment - Supplier's declaration of conformity - Part 1: General requirements (ISO/IEC 17050-1:2004, corrected version 2007-06-15)
slovensko : Ugotavljanje skladnosti - Dobaviteljeva izjava o skladnosti - 1. del: Splošne zahteve (ISO/IEC 17050-1:2004, popravljena verzija 2007-06-15)
TC : UGA - Ugotavljanje skladnosti ICS : 03.120.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2010
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO/IEC 17050-2:2004
angleško : Conformity assessment - Supplier's declaration of conformity - Part 2: Supporting documentation (ISO/IEC 17050-2:2004)
slovensko : Ugotavljanje skladnosti – Dobaviteljeva izjava o skladnosti – 2. del: Podporna dokumentacija (ISO/IEC 17050-2:2004)
TC : UGA - Ugotavljanje skladnosti ICS : 03.120.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2005
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO/IEC TS 17021-10:2018
angleško : Conformity assessment - Requirements for bodies providing audit and certification of management systems - Part 10: Competence requirements for auditing and certification of occupational health and safety management systems
slovensko : Ugotavljanje skladnosti - Zahteve za organe, ki presojajo in certificirajo sisteme vodenja - 10. del: Zahteve za usposobljenost za presojanje in certificiranje sistemov vodenja zdravja in varnosti pri delu
TC : UGA - Ugotavljanje skladnosti ICS : 03.100.70 13.100 03.120.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2018
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO/IEC 17000:2004
angleško : Conformity assessment - Vocabulary and general principles (ISO/IEC 17000:2004)
slovensko : Ugotavljanje skladnosti – Slovar in splošna načela (enakovreden z ISO/IEC 17000:2004)
TC : UGA - Ugotavljanje skladnosti ICS : 03.120.20 01.040.03
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Jan-2005
Razveljavitev : 01-Sep-2020
slovenski, angleški, nemški in francoski jezik SISTP-SJ: 119.79 EUR
PDF
Papir
angleški, francoski in ruski jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO/IEC 17011:2004
angleško : Conformity assessment - General requirements for accreditation bodies accrediting conformity assessment bodies (ISO/IEC 17011:2004)
slovensko : Ugotavljanje skladnosti – Splošne zahteve za akreditacijske organe, ki akreditirajo organe za ugotavljanje skladnosti (ISO/IEC 17011:2004)
TC : UGA - Ugotavljanje skladnosti ICS : 03.120.20
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Dec-2004
Razveljavitev : 01-Feb-2018
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO/IEC 17020:2004
angleško : General criteria for the operation of various types of bodies performing inspection (ISO/IEC 17020:1998)
slovensko : Splošna merila za delovanje različnih organov, ki izvajajo kontrolo (ISO/IEC 17020:1998)
TC : UGA - Ugotavljanje skladnosti ICS : 03.120.20
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Dec-2004
Razveljavitev : 01-Apr-2012
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO/IEC 17021:2006
angleško : Conformity assessment - Requirements for bodies providing audit and certification of management systems (ISO/IEC 17021:2006)
slovensko : Ugotavljanje skladnosti – Zahteve za organe, ki presojajo in certificirajo sisteme vodenja (ISO/IEC 17021:2006)
TC : UGA - Ugotavljanje skladnosti ICS : 03.100.70 03.120.20
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Dec-2006
Razveljavitev : 01-Apr-2011
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO/IEC 17021:2011
angleško : Conformity assessment - Requirements for bodies providing audit and certification of management systems (ISO/IEC 17021:2011)
slovensko : Ugotavljanje skladnosti - Zahteve za organe, ki presojajo in certificirajo sisteme vodenja (ISO/IEC 17021:2011)
TC : UGA - Ugotavljanje skladnosti ICS : 03.100.70 03.120.20
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Apr-2011
Razveljavitev : 01-Oct-2015
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
slovenski in angleški jezik SISTP-SL: 136.73 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO/IEC 17024:2003
angleško : Conformity assessment - General requirements for bodies operating certification of persons (ISO/IEC 17024:2003)
slovensko : Ugotavljanje skladnosti - Splošne zahteve za organe na področju certificiranja osebja (ISO/IEC 17024:2003)
TC : UGA - Ugotavljanje skladnosti ICS : 03.120.20 03.100.30
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Apr-2004
Razveljavitev : 01-Sep-2012
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
1 2 3  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi