TC: KDS - Kozmetična, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 259
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 304:1985
angleško : Surface active agents -- Determination of surface tension by drawing up liquid films
slovensko : Površinsko aktivne snovi - Določanje površinske napetosti s sestavo tekočinskih filmov
TC : KDS - Kozmetična, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi ICS : 71.100.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Aug-1995
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 456:1973
angleško : Surface active agents -- Analysis of soaps -- Determination of free caustic alkali
slovensko : Površinsko aktivne snovi - Analize mil - Določevanje prostih jedkih alkalij
TC : KDS - Kozmetična, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi ICS : 71.100.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Aug-1995
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 457:1983
angleško : Soaps -- Determination of chloride content -- Titrimetric method
slovensko : Mila - Določanje vsebnosti klorida - Titrimetrijska metoda
TC : KDS - Kozmetična, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi ICS : 71.100.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Aug-1995
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 607:1980
angleško : Surface active agents and detergents -- Methods of sample division
slovensko : Površinsko aktivne snovi in detergenti - Metode delitve vzorca
TC : KDS - Kozmetična, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi ICS : 71.100.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Aug-1995
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 672:1978
angleško : Soaps -- Determination of moisture and volatile matter content -- Oven method
slovensko : Mila - Določanje vlage in vsebnost hlapnih snovi - Metoda sušenja v pečici
TC : KDS - Kozmetična, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi ICS : 71.100.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Aug-1995
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 684:1974
angleško : Analysis of soaps -- Determination of total free alkali
slovensko : Analiza mil - Določanje vseh prostih alkalij
TC : KDS - Kozmetična, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi ICS : 71.100.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Aug-1995
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 685:2020
angleško : Analysis of soaps - Determination of total alkali content and total fatty matter content
slovensko : Analiza mila - Določevanje celotnih alkalij in celotnih maščobnih snovi
TC : KDS - Kozmetična, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi ICS : 71.100.70
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2020
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 696:1975
angleško : Surface active agents -- Measurement of foaming power -- Modified Ross-Miles method
slovensko : Površinsko aktivne snovi - Merjenje moči penjenja - Modificirana Ross-Milesova metoda
TC : KDS - Kozmetična, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi ICS : 71.100.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Aug-1995
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 862:1995
angleško : Surface active agents - Vocabulary - Trilingual version (ISO 862:1984/Cor 1:1993)
slovensko : Površinsko aktivne snovi - Slovar - Trijezična izdaja (ISO 862:1984/P1:1993)
TC : KDS - Kozmetična, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi ICS : 01.040.71 71.100.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-1997
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 893:1989
angleško : Surface active agents -- Technical alkane sulfonates -- Methods of analysis
slovensko : Površinsko aktivne snovi - Tehnični alkan sulfonati - Analitske metode
TC : KDS - Kozmetična, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi ICS : 71.100.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Aug-1995
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 894:1977
angleško : Surface active agents -- Technical sodium primary alkylsulphates -- Methods of analysis
slovensko : Površinsko aktivne snovi - Tehnični natrijevi primarni alkilsulfonati - Analitske metode
TC : KDS - Kozmetična, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi ICS : 71.100.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Aug-1995
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 895:1977
angleško : Surface active agents -- Technical sodium secondary alkylsulphates -- Methods of analysis
slovensko : Površinsko aktivne snovi - Tehnični natrijevi sekundarni alkilsulfonati - Analitske metode
TC : KDS - Kozmetična, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi ICS : 71.100.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Aug-1995
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1040:2005
angleško : Chemical disinfectants and antiseptics - Quantitative suspension test for the evaluation of basic bactericidal activity of chemical disinfectants and antiseptics - Test method and requirements (phase 1)
slovensko : Kemična razkužila in antiseptiki - Kvantitativni suspenzijski preskus za vrednotenje osnovnega baktericidnega delovanja kemičnih razkužil in antiseptikov - Preskusna metoda in zahteve (faza 1)
TC : KDS - Kozmetična, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi ICS : 11.080.20 71.100.35
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2006
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 1104:1977
angleško : Surface active agents -- Technical sodium alkylarylsulphonates (excluding benzene derivatives) -- Methods of analysis
slovensko : Površinsko aktivne snovi - Tehnični natrijevi alkilarilsulfonati (brez benzenovih derivatov) - Analitske metode
TC : KDS - Kozmetična, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi ICS : 71.100.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Aug-1995
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1262:2003
angleško : Surface active agents - Determination of pH value of solutions or dispersions
slovensko : Površinsko aktivne snovi - Določanje pH vrednosti njihovih raztopin ali disperzij
TC : KDS - Kozmetična, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi ICS : 71.100.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2004
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1275:2005
angleško : Chemical disinfectants and antiseptics - Quantitative suspension test for the evaluation of basic fungicidal or basic yeasticidal activity of chemical disinfectants and antiseptics - Test method and requirements (phase 1)
slovensko : Kemična razkužila in antiseptiki - Kvantitativni suspenzijski preskus za vrednotenje osnovnega fungicidnega delovanja ali osnovnega delovanja kemičnih razkužil in antiseptikov na kvasovke - Preskusna metoda in zahteve (faza 1)
TC : KDS - Kozmetična, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi ICS : 11.080.20 71.100.35
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2006
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1276:2019
angleško : Chemical disinfectants and antiseptics - Quantitative suspension test for the evaluation of bactericidal activity of chemical disinfectants and antiseptics used in food, industrial, domestic and institutional areas - Test method and requirements (phase 2, step 1)
slovensko : Kemična razkužila in antiseptiki - Kvantitativni suspenzijski preskus za vrednotenje baktericidnega delovanja kemičnih razkužil in antiseptikov v živilski in drugih industrijah, gospodinjstvu in javnih ustanovah - Preskusna metoda in zahteve (faza 2, stopnja 1)
TC : KDS - Kozmetična, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi ICS : 71.100.35
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2019
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1499:2013
angleško : Chemical disinfectants and antiseptics - Hygienic handwash - Test method and requirements (phase 2/step 2)
slovensko : Kemična razkužila in antiseptiki - Higiensko umivanje rok - Preskusna metoda in zahteve (faza 2, stopnja 2)
TC : KDS - Kozmetična, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi ICS : 11.080.20 71.100.35
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2013
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1500:2013
angleško : Chemical disinfectants and antiseptics - Hygienic handrub - Test method and requirements (phase 2/step 2)
slovensko : Kemična razkužila in antiseptiki - Higiensko razkuževanje rok - Preskusna metoda in zahteve (faza 2, stopnja 2)
TC : KDS - Kozmetična, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi ICS : 11.080.20 71.100.35
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2013
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1557:1996
angleško : Surface active agents - Colorimetric characterization of optically clear coloured liquids (products) as X, Y, Z tristimulus values in transmission
slovensko : Površinsko aktivne snovi - Kolorimetrično določanje transmisijskih standardiziranih barvnih vrednosti X, Y, Z bistrih obarvanih tekočin
TC : KDS - Kozmetična, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi ICS : 71.100.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-1997
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1650:2019
angleško : Chemical disinfectants and antiseptics - Quantitative suspension test for the evaluation of fungicidal or yeasticidal activity of chemical disinfectants and antiseptics used in food, industrial, domestic and institutional areas - Test method and requirements (phase 2, step 1)
slovensko : Kemična razkužila in antiseptiki - Kvantitativni suspenzijski preskus za vrednotenje fungicidnega delovanja ali delovanja kemičnih razkužil in antiseptikov na kvasovke v živilski in drugih industrijah, gospodinjstvu in javnih ustanovah - Preskusna metoda in zahteve (faza 2, stopnja 1)
TC : KDS - Kozmetična, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi ICS : 71.100.35
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2019
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1656:2019
angleško : Chemical disinfectants and antiseptics - Quantitative suspension test for the evaluation of bactericidal activity of chemical disinfectants and antiseptics used in the veterinary area - Test method and requirements (phase 2, step 1)
slovensko : Kemična razkužila in antiseptiki - Kvantitativni suspenzijski preskus za vrednotenje baktericidnega delovanja kemičnih razkužil in antiseptikov v veterini - Preskusna metoda in zahteve (faza 2, stopnja 1)
TC : KDS - Kozmetična, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi ICS : 11.080.20 11.220
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2019
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1657:2016
angleško : Chemical disinfectants and antiseptics - Quantitative suspension test for the evaluation of fungicidal or yeasticidal activity of chemical disinfectants and antiseptics used in the veterinary area - Test method and requirements (phase 2, step 1)
slovensko : Kemična razkužila in antiseptiki - Kvantitativni suspenzijski preskus za vrednotenje fungicidnega delovanja ali delovanja kemičnih razkužil in antiseptikov na kvasovke v veterini - Preskusna metoda in zahteve (faza 2, stopnja 1)
TC : KDS - Kozmetična, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi ICS : 11.220 11.080.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2016
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1772:2000
angleško : Surface active agents - Determination of wetting power by immersion (ISO 8022:1990 modified)
slovensko : Površinsko aktivne snovi - Določevanje sposobnosti omakanja s potapljanjem (ISO 8022:1990, spremenjen)
TC : KDS - Kozmetična, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi ICS : 71.100.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2001
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1791:1997
angleško : Surface active agents - Fatty alkyl dimethyl amine oxides - Determination of the amine oxide content
slovensko : Površinsko aktivne snovi - Maščobni alkil dimetil amin oksidi - Določevanje vsebnosti amin oksida
TC : KDS - Kozmetična, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi ICS : 71.100.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-1999
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi