TC: NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 490
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 237:2004
angleško: Liquid petroleum products - Petrol - Determination of low lead concentrations by atomic absorption spectrometry
slovensko: Tekoči naftni proizvodi - Bencin - Določevanje nizkih koncentracij svinca z atomsko absorpcijsko spektrometrijo
TC: NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS: 75.160.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2004
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 238:1996
angleško: Liquid petroleum products - Petrol - Determination of the benzene content by infrared spectrometry
slovensko: Tekoči naftni proizvodi - Bencin - Določevanje benzena z infrardečo spektrometrijo
TC: NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS: 75.160.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-1998
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 241:2000
angleško: Liquid petroleum products - Determination of sodium content - Atomic absorption spectrometric method
slovensko: Tekoči naftni proizvodi - Določevanje natrija - Atomska absorpcijska spektrometrijska metoda
TC: NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS: 75.160.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2000
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CR 262:1991
angleško: Volatility of petrol
slovensko: Hlapljivost bencina
TC: NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS: 75.160.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-1998
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka:
angleško: Liquid petroleum products - Fuel oil extra light - Requirements and test methods
slovensko: Tekoči naftni proizvodi - Kurilno olje EL (ekstra lahko) - Zahteve in preskusne metode
TC: NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS: 75.160.20
Stopnja: 7160 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2017
slovenski jezik SISTP-SB: 47.19 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka:
angleško: Biodegradable Lubricating Oils - Chain saw oil based on vegetable and synthetic oil - Requirements and Test Methods
slovensko: Biološko razgradljiva maziva - Olja na osnovi rastlinskih in sintetičnih olj za mazanje verig motornih žag - Zahteve in preskusne metode
TC: NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS: 75.100
Stopnja: 9800 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2014
slovenski jezik SISTP-SB: 47.19 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka:
angleško: Liquid Petroleum Products - Determination of mark indikator content in Fuel Oil Extra Light and petroleum
slovensko: Tekoči naftni proizvodi - Ugotavljanje prisotnosti in določevanje markirnega indikatorja - evromarkerja v kurilnem olju EL (ekstra lahko) in petroleju
TC: NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS: 75.160.20
Stopnja: 7160 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2016
slovenski jezik SISTP-SC: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka:
angleško: Petroleum products - Liquefied petroleum gases - Commercial mixtures of propane-butane - Fuels for housekeeping and general use - Requirements and test methods
slovensko: Naftni proizvodi - Utekočinjeni naftni plini - Komercialna mešanica propan-butan - Goriva za gospodinjstvo in splošno uporabo - Zahteve in preskusne metode
TC: NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS: 75.160.30
Stopnja: 7160 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2019
slovenski jezik SISTP-SB: 47.19 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 1516:2002
angleško: Determination of flash/no flash - Closed cup equilibrium method (ISO 1516:2002)
slovensko: Določevanje pojava plamena - Ravnotežna metoda v zaprti posodi (ISO 1516:2002)
TC: NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS: 87.040 75.080
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2002
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 1523:2002
angleško: Determination of flash point - Closed cup equilibrium method (ISO 1523:2002)
slovensko: Določevanje plamenišča - Ravnotežna metoda v zaprti posodi (ISO 1523:2002)
TC: NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS: 87.040 75.080
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2002
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 2049:1996
angleško: Petroleum products -- Determination of colour (ASTM scale)
slovensko: Naftni proizvodi - Določanje barve (ASTM skala)
TC: NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS: 75.080
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-1996
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 2137:2007
angleško: Petroleum products and lubricants - Determination of cone penetration of lubricating greases and petrolatum
slovensko: Naftni proizvodi in maziva - Določevanje penetracije s stožcem za mazalne masti in vazeline
TC: NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS: 75.080 75.100
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2008
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 2160:1998
angleško: Petroleum products - Corrosiveness to copper - Copper strip test (ISO 2160:1998)
slovensko: Nafni proizvodi – Korozivnost na baker – Preskus z bakrenim trakom (ISO 2160:1998)
TC: NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS: 75.080
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-1999
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 2176:1995
angleško: Petroleum products -- Lubricating grease -- Determination of dropping point
slovensko: Naftni proizvodi - Mazalna mast - Določanje kapljišča
TC: NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS: 75.100
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-1996
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 2719:2016
angleško: Determination of flash point - Pensky-Martens closed cup method (ISO 2719:2016)
slovensko: Določevanje plamenišča - Metoda z zaprto posodo po Pensky-Martensu (ISO 2719:2016)
TC: NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS: 75.080
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2016
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 2909:2002
angleško: Petroleum products -- Calculation of viscosity index from kinematic viscosity
slovensko: Naftni proizvodi - Izračun indeksa viskoznosti iz kinematične viskoznosti
TC: NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS: 75.080
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2003
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 3007:1999
angleško: Petroleum products and crude petroleum -- Determination of vapour pressure -- Reid method
slovensko: Naftni proizvodi in surova nafta - Določevanje parnega tlaka - Metoda po Reidu
TC: NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS: 75.040 75.080
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2002
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 3104:1996
angleško: Petroleum products - Transparent and opaque liquids - Determination of kinematic viscosity and calculation of dynamic viscosity (ISO 3104:1994)
slovensko: Naftni proizvodi - Prozorne in neprozorne tekočine - Določanje kinematične viskoznosti in izračun dinamične viskoznosti (ISO 3104:1994)
TC: NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS: 75.080
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-1998
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 3105:1994
angleško: Glass capillary kinematic viscometers -- Specifications and operating instructions
slovensko: Viskozimetri s stekleno kapilaro za merjenje kinematične viskoznosti - Specifikacije in delovna navodila
TC: NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS: 17.060
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-avg-1995
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 3170:2004
angleško: Petroleum liquids - Manual sampling (ISO 3170:2004)
slovensko: Naftne tekočine - Ročno vzorčenje (ISO 3170:2004)
TC: NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS: 75.080
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2004
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 3171:1999
angleško: Petroleum liquids - Automatic pipeline sampling (ISO 3171:1988)
slovensko: Naftne tekočine – Avtomatično vzorčenje iz cevovoda (ISO 3171:1988)
TC: NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS: 75.080
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-1999
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 3675:1998
angleško: Crude petroleum and liquid petroleum products - Laboratory determination of density - Hydrometer method (ISO 3675:1998)
slovensko: Surova nafta in tekoči naftni proizvodi - Laboratorijsko določevanje gostote ali relativne gostote z areometrom (ISO 3675:1998)
TC: NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS: 75.040 75.080
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-1999
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 3696:1995
angleško: Water for analytical laboratory use - Specification and test methods (ISO 3696:1987)
slovensko: Voda za analitsko laboratorijsko uporabo - Specifikacija in preskusne metode (ISO 3696:1987)
TC: NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS: 71.040.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-1998
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 3733:1999
angleško: Petroleum products and bituminous materials - Determination of water - Distillation method
slovensko: Naftni proizvodi in materiali na osnovi bitumna - Določevanje vode - Metoda destilacije
TC: NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS: 75.080
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2014
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 3734:1997
angleško: Petroleum products - Determination of water and sediment in residual fuel oils - Centrifuge method
slovensko: Naftni proizvodi - Določevanje vode in sedimentov v težkih gorivih - Metoda s centrifugo
TC: NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS: 75.160.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2014
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi