TC: NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 490
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 237:2004
angleško : Liquid petroleum products - Petrol - Determination of low lead concentrations by atomic absorption spectrometry
slovensko : Tekoči naftni proizvodi - Bencin - Določevanje nizkih koncentracij svinca z atomsko absorpcijsko spektrometrijo
TC : NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS : 75.160.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2004
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 238:1996
angleško : Liquid petroleum products - Petrol - Determination of the benzene content by infrared spectrometry
slovensko : Tekoči naftni proizvodi - Bencin - Določevanje benzena z infrardečo spektrometrijo
TC : NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS : 75.160.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-1998
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 241:2000
angleško : Liquid petroleum products - Determination of sodium content - Atomic absorption spectrometric method
slovensko : Tekoči naftni proizvodi - Določevanje natrija - Atomska absorpcijska spektrometrijska metoda
TC : NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS : 75.160.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2000
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka :
angleško : Liquid petroleum products - Fuel oil extra light - Requirements and test methods
slovensko : Tekoči naftni proizvodi - Kurilno olje EL (ekstra lahko) - Zahteve in preskusne metode
TC : NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS : 75.160.20
Stopnja : 7160 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2017
slovenski jezik SISTP-SB: 47.19 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka :
angleško : Biodegradable Lubricating Oils - Chain saw oil based on vegetable and synthetic oil - Requirements and Test Methods
slovensko : Biološko razgradljiva maziva - Olja na osnovi rastlinskih in sintetičnih olj za mazanje verig motornih žag - Zahteve in preskusne metode
TC : NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS : 75.100
Stopnja : 9800 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2014
slovenski jezik SISTP-SB: 47.19 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka :
angleško : Liquid Petroleum Products – Determination of mark indicator content in Fuel Oil Extra Light and petroleum
slovensko : Tekoči naftni proizvodi – Ugotavljanje prisotnosti in določevanje markirnega indikatorja – evromarkerja v kurilnem olju EL (ekstra lahko) in petroleju
TC : NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS : 75.160.20
Stopnja : 7160 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2022
slovenski jezik SISTP-SC: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka :
angleško : Petroleum products - Liquefied petroleum gases - Commercial mixtures of propane-butane - Fuels for housekeeping and general use - Requirements and test methods
slovensko : Naftni proizvodi - Utekočinjeni naftni plini - Komercialna mešanica propan-butan - Goriva za gospodinjstvo in splošno uporabo - Zahteve in preskusne metode
TC : NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS : 75.160.30
Stopnja : 7160 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2019
slovenski jezik SISTP-SB: 47.19 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 1516:2002
angleško : Determination of flash/no flash - Closed cup equilibrium method (ISO 1516:2002)
slovensko : Določevanje pojava plamena - Ravnotežna metoda v zaprti posodi (ISO 1516:2002)
TC : NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS : 87.040 75.080
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2002
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 1523:2002
angleško : Determination of flash point - Closed cup equilibrium method (ISO 1523:2002)
slovensko : Določevanje plamenišča - Ravnotežna metoda v zaprti posodi (ISO 1523:2002)
TC : NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS : 87.040 75.080
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2002
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 2049:1996
angleško : Petroleum products -- Determination of colour (ASTM scale)
slovensko : Naftni proizvodi - Določanje barve (ASTM skala)
TC : NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS : 75.080
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-1996
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 2160:1998
angleško : Petroleum products - Corrosiveness to copper - Copper strip test (ISO 2160:1998)
slovensko : Nafni proizvodi – Korozivnost na baker – Preskus z bakrenim trakom (ISO 2160:1998)
TC : NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS : 75.080
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-1999
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 2176:1995
angleško : Petroleum products -- Lubricating grease -- Determination of dropping point
slovensko : Naftni proizvodi - Mazalna mast - Določanje kapljišča
TC : NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS : 75.100
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-1996
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 2719:2016
angleško : Determination of flash point - Pensky-Martens closed cup method (ISO 2719:2016)
slovensko : Določevanje plamenišča - Metoda z zaprto posodo po Pensky-Martensu (ISO 2719:2016)
TC : NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS : 75.080
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2016
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 2909:2002
angleško : Petroleum products -- Calculation of viscosity index from kinematic viscosity
slovensko : Naftni proizvodi - Izračun indeksa viskoznosti iz kinematične viskoznosti
TC : NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS : 75.080
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2003
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 3007:1999
angleško : Petroleum products and crude petroleum -- Determination of vapour pressure -- Reid method
slovensko : Naftni proizvodi in surova nafta - Določevanje parnega tlaka - Metoda po Reidu
TC : NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS : 75.040 75.080
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2002
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 3105:1994
angleško : Glass capillary kinematic viscometers -- Specifications and operating instructions
slovensko : Viskozimetri s stekleno kapilaro za merjenje kinematične viskoznosti - Specifikacije in delovna navodila
TC : NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS : 17.060
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Aug-1995
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 3170:2004
angleško : Petroleum liquids - Manual sampling (ISO 3170:2004)
slovensko : Naftne tekočine - Ročno vzorčenje (ISO 3170:2004)
TC : NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS : 75.080
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2004
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 3171:1999
angleško : Petroleum liquids - Automatic pipeline sampling (ISO 3171:1988)
slovensko : Naftne tekočine – Avtomatično vzorčenje iz cevovoda (ISO 3171:1988)
TC : NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS : 75.080
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-1999
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 3675:1998
angleško : Crude petroleum and liquid petroleum products - Laboratory determination of density - Hydrometer method (ISO 3675:1998)
slovensko : Surova nafta in tekoči naftni proizvodi - Laboratorijsko določevanje gostote ali relativne gostote z areometrom (ISO 3675:1998)
TC : NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS : 75.040 75.080
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-1999
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 3696:1995
angleško : Water for analytical laboratory use - Specification and test methods (ISO 3696:1987)
slovensko : Voda za analitsko laboratorijsko uporabo - Specifikacija in preskusne metode (ISO 3696:1987)
TC : NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS : 71.040.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-1998
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 3733:1999
angleško : Petroleum products and bituminous materials - Determination of water - Distillation method
slovensko : Naftni proizvodi in materiali na osnovi bitumna - Določevanje vode - Metoda destilacije
TC : NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS : 75.080
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2014
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 3734:1997
angleško : Petroleum products - Determination of water and sediment in residual fuel oils - Centrifuge method
slovensko : Naftni proizvodi - Določevanje vode in sedimentov v težkih gorivih - Metoda s centrifugo
TC : NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS : 75.160.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2014
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 3735:1999
angleško : Crude petroleum and fuel oils - Determination of sediment - Extraction method (ISO 3735:1999)
slovensko : Surova nafta in kurilna olja - Določevanje usedline - Metoda z ekstrakcijo (ISO 3735:1999)
TC : NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS : 75.160.20 75.040
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-1999
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 3830:1995
angleško : Petroleum products - Determination of lead content of gasoline - Iodine monochloride method (ISO 3830:1993)
slovensko : Naftni proizvodi - Določevanje svinca v bencinu - Jodna monokloridna metoda (ISO 3830:1993)
TC : NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS : 75.160.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-1998
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 3838:2004
angleško : Crude petroleum and liquid or solid petroleum products - Determination of density or relative density - Capillary-stoppered pyknometer and graduated bicapillary pyknometer methods (ISO 3838:2004)
slovensko : Surova nafta in tekoči ali trdni naftni proizvodi - Določanje gostote ali relativne gostote - Metoda s piknometrom s kapilarnim zamaškom in metoda z graduiranim bikapilarnim piknometrom (ISO 3838:2004)
TC : NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi ICS : 75.080 75.040
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2004
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi