TC: IZO - Izolanti - trasformiran v TC IZS

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 241
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: HD 380 S2:1987
angleško: Test methods for evaluating resistance to tracking and erosion of electrical insulating materials used under severe ambient conditions
slovensko: Test methods for evaluating resistance to tracking and erosion of electrical insulating materials used under severe ambient conditions (IEC 60587:1984)
TC: IZO - Izolanti - trasformiran v TC IZS ICS: 29.035.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-1998
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: HD 381 S1:1979
angleško: Methods of test for the determination of ionic impurities in electrical insulating materials by extraction with liquids
slovensko: Methods of test for the determination of ionic impurities in electrical insulating materials by extraction with liquids (IEC 60589:1977)
TC: IZO - Izolanti - trasformiran v TC IZS ICS: 29.035.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-1998
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: HD 480 S1:1987
angleško: Test method for evaluating thermal endurance of flexible sheet materials using the wrapped tube method
slovensko: Test method for evaluating thermal endurance of flexible sheet materials using the wrapped tube method (IEC 60795:1984)
TC: IZO - Izolanti - trasformiran v TC IZS ICS: 29.035.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-1998
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: HD 416.1 S1:1981
angleško: Specification for vulcanized fibre for electrical purposes -- Part 1: Definitions and general requirement
slovensko: Specification for vulcanized fibre for electrical purposes - Part 1: Definitions and general requirement (IEC 60667-1:1980)
TC: IZO - Izolanti - trasformiran v TC IZS ICS: 29.035.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-1998
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: HD 416.2 S1:1987
angleško: Specification for vulcanized fibre for electrical purposes -- Part 2: Methods of test
slovensko: Specification for vulcanized fibre for electrical purposes - Part 2: Methods of test (IEC 60667-2:1982 + IEC 60667-2:1982/A1:1986)
TC: IZO - Izolanti - trasformiran v TC IZS ICS: 29.035.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-1998
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60085:2008
angleško: Electrical insulation - Thermal evaluation and designation
slovensko: Ocenjevanje toplotnih lastnosti in označevanje električne izolacije (IEC 60085:2007)
TC: IZO - Izolanti - trasformiran v TC IZS ICS: 29.080.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2008
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60112:2003
angleško: Method for the determination of the proof and the comparative tracking indices of solid insulating materials
slovensko: Metoda za ugotavljanje preskusnih in primerjalnih indeksov ustvarjanja prevodnih poti trdnih izolacijskih materialov (IEC 60112:2003)
TC: IZO - Izolanti - trasformiran v TC IZS ICS: 29.035.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2004
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60343:1992
angleško: Recommended test methods for determining the relative resistance of insulating materials to breakdown by surface discharges
slovensko: Recommended test methods for determining the relative resistance of insulating materials to breakdown by surface discharges (IEC 60343:1991)
TC: IZO - Izolanti - trasformiran v TC IZS ICS: 29.035.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-1998
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60426:2007
angleško: Electrical insulating materials - Determination of electrolytic corrosion caused by insulating materials - Test methods
slovensko: Električni izolacijski materiali - Ugotavljanje elektrolitske korozije, ki jo povzročajo izolacijski materiali – Preskuševalne metode (IEC 60426:2007)
TC: IZO - Izolanti - trasformiran v TC IZS ICS: 29.035.01 17.220.99
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2007
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60450:2004
angleško: Measurement of the average viscometric degree of polymerization of new and aged cellulosic electrically insulating materials
slovensko: Merjenje povprečne viskozimetrične stopnje polimerizacije novih in staranih celuloznih elektroizolacijskih materialov (IEC 60450:2004)
TC: IZO - Izolanti - trasformiran v TC IZS ICS: 29.035.01 17.220.99
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2005
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60587:2007
angleško: Electrical insulating materials used under severe ambient conditions - Test methods for evaluating resistance to tracking and erosion
slovensko: Elektroizolacijski materiali, ki se uporabljajo v težkih okoljskih razmerah - Preskušalne metode za ocenjevanje odpornosti proti razenju in eroziji (IEC 60587:2007)
TC: IZO - Izolanti - trasformiran v TC IZS ICS: 29.035.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2008
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61006:2004
angleško: Electrical insulating materials - Methods of test for the determination of the glass transition temperature
slovensko: Električni izolacijski materiali – Preskusne metode za ugotavljanje temperaturne prehodnosti stekla (Tg) (IEC 61006:2004)
TC: IZO - Izolanti - trasformiran v TC IZS ICS: 29.035.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2005
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61033:2006
angleško: Test methods for the determination of bond strength of impregnating agents to an enamelled wire substrate
slovensko: Preskusne metode za ugotavljanje vezalne moči impregnacijskih snovi na emajlirano žično podlago (substrat) (IEC 61033:1991 (EQV) + A1:2006)
TC: IZO - Izolanti - trasformiran v TC IZS ICS: 29.035.01 17.220.99
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2007
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61302:1995
angleško: Electrical insulating materials - Method to evaluate the resistance to tracking and erosion - Rotating wheel dip test
slovensko: Electrical insulating materials - Method to evaluate the resistance to tracking and erosion - Rotating wheel dip test (IEC 61302:1995)
TC: IZO - Izolanti - trasformiran v TC IZS ICS: 29.035.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-1998
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: HD 307.2.2 S1:1986
angleško: Specification for solventless polymerisable resinous compounds used for electrical insulation -- Part 2: Methods of test -- Test methods for coating powders for electrical purposes
slovensko: Specification for solventless polymerisable resinous compounds used for electrical insulation -- Part 2: Methods of test - Test methods for coating powders for electrical purposes (IEC 60455-2-2:1984 + Corrigendum December 1991)
TC: IZO - Izolanti - trasformiran v TC IZS ICS: 29.035.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-1998
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: HD 416.3.1 S1:1988
angleško: Specification for vulcanized fibre for electrical purposes -- Part 3: Specifications for individual materials -- Sheet 1: Flat sheets
slovensko: Specification for vulcanized fibre for electrical purposes - Part 3: Specifications for individual materials - Sheet 1: Flat sheets (IEC 60667-3-1:1986)
TC: IZO - Izolanti - trasformiran v TC IZS ICS: 29.035.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-1998
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60216-3:2006
angleško: Electrical insulating materials - Thermal endurance properties -- Part 3: Instructions for calculating thermal endurance characteristics
slovensko: Električni izolacijski materiali - Lastnosti v zvezi s toplotno vzdržljivostjo - 3. del: Navodila za izračunavanje karakteristik toplotne vzdržljivosti (IEC 60216-3:2006)
TC: IZO - Izolanti - trasformiran v TC IZS ICS: 29.035.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2006
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60216-6:2006
angleško: Electrical insulating materials - Thermal endurance properties - Part 6: Determination of thermal endurance indices (TI and RTE) of an insulating material using the fixed time frame method (IEC 60216-6:2006)
slovensko: Električno izolacijski materiali - Lastnosti v zvezi s toplotno vzdržljivostjo - 6. del: Ugotavljanje indeksov toplotne vzdržljivosti (TI - informacijska tehnologija in RTE - radijska in telekomunikacijska oprema) izolacijskega materiala z uporabo metode fiksnih časovnih okvirov (IEC 60216-6:2006)
TC: IZO - Izolanti - trasformiran v TC IZS ICS: 29.035.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2010
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60371-1:2003
angleško: Specification for insulating materials based on mica -- Part 1: Definitions and general requirements
slovensko: Specifikacije za izolacijske materiale iz sljude - 1. del: Definicije in splošne zahteve (IEC 60371-1:2003)
TC: IZO - Izolanti - trasformiran v TC IZS ICS: 29.035.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2004
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60371-2:2004
angleško: Specification for insulating materials based on mica -- Part 2: Methods of test
slovensko: Specifikacija izolacijskih snovi iz sljude – 2. del: Preskusne metode (IEC 60371-2:2004)
TC: IZO - Izolanti - trasformiran v TC IZS ICS: 29.035.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2005
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60454-1:1994
angleško: Specifications for pressure-sensitive adhesive tapes for electrical purposes -- Part 1: General requirements
slovensko: Pressure-sensitive adhesive tapes for electrical purposes - Part 1: General requirements (IEC 60454-1:1992)
TC: IZO - Izolanti - trasformiran v TC IZS ICS: 29.035.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-1998
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60454-2:2007
angleško: Pressure-sensitive adhesive tapes for electrical purposes -- Part 2: Methods of test
slovensko: Samolepilni trakovi za električne namene - 2. del: Preskuševalne metode (IEC 60454-2:2007)
TC: IZO - Izolanti - trasformiran v TC IZS ICS: 29.035.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2007
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60455-1:1998
angleško: Resin based reactive compounds used for electrical insulation -- Part 1: Definitions and general requirements
slovensko: Resin based reactive compounds used for electrical insulation - Part 1: Definitions and general requirements (IEC 60455-1:1998)
TC: IZO - Izolanti - trasformiran v TC IZS ICS: 29.035.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2002
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60464-1:1999
angleško: Varnishes used for electrical insulation -- Part 1: Definitions and general requirements
slovensko: Varnishes used for electrical insulation - Part 1: Definitions and general requirements (IEC 60464-1:1998)
TC: IZO - Izolanti - trasformiran v TC IZS ICS: 29.035.60 01.040.29
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2001
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60464-2:2001
angleško: Varnishes used for electrical insulation -- Part 2: Methods of test
slovensko: Varnishes used for electrical insulation - Part 2: Methods of test (IEC 60464-2:2001)
TC: IZO - Izolanti - trasformiran v TC IZS ICS: 29.035.60
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2002
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi