TC: AGR - Agregati

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 147
1 2 3 4 5 6  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka:
angleško: Aggregates for bituminous mixtures and surface treatments for roads, airfields and other trafficked areas - Requirements
slovensko: Agregati za bitumenske zmesi in površinske prevleke za ceste, letališča in druge prometne površine - Zahteve
TC: AGR - Agregati ICS: 91.100.50
Stopnja: 7160 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2009
slovenski jezik SISTP-SA: 36.30 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 6783:1982
angleško: Coarse aggregates for concrete -- Determination of particle density and water absorption -- Hydrostatic balance method
slovensko: Grobozrnati agregat za beton - Določanje prostorninske mase zrn in vpijanja vode - Metoda s hidrostatično tehtnico
TC: AGR - Agregati ICS: 91.100.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-1995
slovenski jezik SISTP-SB: 47.19 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 932-1:1996
angleško: Tests for general properties of aggregates - Part 1: Methods for sampling
slovensko: Preskusi splošnih lastnosti agregatov - 1. del: Metode vzorčenja
TC: AGR - Agregati ICS: 91.100.15
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-1999
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 932-2:1999
angleško: Tests for general properties of aggregates - Part 2: Methods for reducing laboratory samples
slovensko: Preskusi splošnih lastnosti agregatov - 2. del: Metode zmanjševanja laboratorijskih vzorcev
TC: AGR - Agregati ICS: 91.100.15
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-1999
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 932-3:1996
angleško: Tests for general properties of aggregates - Part 3: Procedure and terminology for simplified petrographic description
slovensko: Preskusi splošnih lastnosti agregatov - 3. del: Postopek in izrazje poenostavljenega petrografskega opisa
TC: AGR - Agregati ICS: 91.100.15
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-1999
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 932-5:2012
angleško: Tests for general properties of aggregates - Part 5: Common equipment and calibration
slovensko: Preskusi splošnih lastnosti agregatov - 5. del: Splošne zahteve za opremo in kalibracijo
TC: AGR - Agregati ICS: 91.100.15
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2012
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 932-6:1999
angleško: Tests for general properties of aggregates - Part 6: Definitions of repeatability and reproducibility
slovensko: Preskusi splošnih lastnosti agregatov - 6. del: Definicije ponovljivosti in primerljivosti
TC: AGR - Agregati ICS: 91.100.15 01.040.91
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-1999
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 933-1:2012
angleško: Tests for geometrical properties of aggregates - Part 1: Determination of particle size distribution - Sieving method
slovensko: Preskusi geometričnih lastnosti agregatov - 1. del: Ugotavljanje zrnavosti - Metoda sejanja
TC: AGR - Agregati ICS: 91.100.15
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2012
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 933-2:2020
angleško: Tests for geometrical properties of aggregates - Part 2: Determination of particle size distribution - Test sieves, nominal size of apertures
slovensko: Preskusi geometričnih lastnosti agregatov - 2. del: Določevanje zrnavosti - Preskusna sita, velikosti nazivnih odprtin
TC: AGR - Agregati ICS: 91.100.15
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2020
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 933-3:2012
angleško: Tests for geometrical properties of aggregates - Part 3: Determination of particle shape - Flakiness index
slovensko: Preskusi geometričnih lastnosti agregatov - 3. del: Določevanje oblike zrn - Modul ploščatosti
TC: AGR - Agregati ICS: 91.100.15
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2012
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 933-4:2008
angleško: Tests for geometrical properties of aggregates - Part 4: Determination of particle shape - Shape index
slovensko: Preskusi geometričnih lastnosti agregatov - 4. del: Določevanje oblike zrn - Modul oblike
TC: AGR - Agregati ICS: 91.100.15
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2008
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 933-5:1998
angleško: Tests for geometrical properties of aggregates - Part 5: Determination of percentage of crushed and broken surfaces in coarse aggregate particles
slovensko: Preskusi geometričnih lastnosti agregatov - 5. del: Določevanje odstotka lomljenih površin zrn grobega agregata
TC: AGR - Agregati ICS: 91.100.15
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-1999
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 933-6:2014
angleško: Tests for geometrical properties of aggregates - Part 6: Assessment of surface characteristics - Flow coefficient of aggregates
slovensko: Preskusi geometričnih lastnosti agregatov - 6. del: Ocenjevanje značilnosti površine - Količnik sipkosti agregatov
TC: AGR - Agregati ICS: 91.100.15
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2014
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 933-7:1998
angleško: Tests for geometrical properties of aggregates - Part 7: Determination of shell content - Percentage of shells in coarse aggregates
slovensko: Preskusi geometričnih lastnosti agregatov - 7. del: Določevanje vsebnosti školjk - Odstotek školjk v grobih agregatih
TC: AGR - Agregati ICS: 91.100.15
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-1999
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1097-1:2011
angleško: Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 1: Determination of the resistance to wear (micro-Deval)
slovensko: Preskusi mehanskih in fizikalnih lastnosti agregatov - 1. del: Določevanje odpornosti proti obrabi (mikro Deval)
TC: AGR - Agregati ICS: 91.100.15
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2011
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1097-2:2020
angleško: Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 2: Methods for the determination of resistance to fragmentation
slovensko: Preskusi mehanskih in fizikalnih lastnosti agregatov - 2. del: Metode določevanja odpornosti proti drobljenju
TC: AGR - Agregati ICS: 91.100.15
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2020
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1097-3:1998
angleško: Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 3: Determination of loose bulk density and voids
slovensko: Preskusi mehanskih in fizikalnih lastnosti agregatov - 3. del: Določevanje prostorninske mase in votlin v nasutem stanju
TC: AGR - Agregati ICS: 91.100.15
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-1999
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1097-4:2008
angleško: Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 4: Determination of the voids of dry compacted filler
slovensko: Preskusi mehanskih in fizikalnih lastnosti agregatov - 4. del: Določevanje votlin v suho zbiti kameni moki
TC: AGR - Agregati ICS: 91.100.15
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2008
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1097-5:2008
angleško: Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 5: Determination of the water content by drying in a ventilated oven
slovensko: Preskusi mehanskih in fizikalnih lastnosti agregatov - 5. del: Določevanje vode s sušenjem v prezračevanem sušilniku
TC: AGR - Agregati ICS: 91.100.15
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2008
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1097-6:2013
angleško: Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 6: Determination of particle density and water absorption
slovensko: Preskusi mehanskih in fizikalnih lastnosti agregatov - 6. del: Določevanje prostorninske mase zrn in vpijanja vode
TC: AGR - Agregati ICS: 91.100.15
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2013
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1097-7:2008
angleško: Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 7: Determination of the particle density of filler - Pyknometer method
slovensko: Preskusi mehanskih in fizikalnih lastnosti agregatov - 7. del: Določevanje prostorninske mase zrn kamene moke - Postopek s piknometrom
TC: AGR - Agregati ICS: 91.100.15
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2008
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1097-8:2020
angleško: Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 8: Determination of the polished stone value
slovensko: Preskusi mehanskih in fizikalnih lastnosti agregatov - 8. del: Določevanje vrednosti količnika zaglajevanja kamenih zrn
TC: AGR - Agregati ICS: 91.100.15
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2020
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1097-9:2014
angleško: Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 9: Determination of the resistance to wear by abrasion from studded tyres - Nordic test
slovensko: Preskusi mehanskih in fizikalnih lastnosti agregatov - 9. del: Ugotavljanje odpornosti proti obrabi zaradi gum ježevk - Nordijski preskus
TC: AGR - Agregati ICS: 91.100.15
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2014
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13043:2002
angleško: Aggregates for bituminous mixtures and surface treatments for roads, airfields and other trafficked areas
slovensko: Agregati za bitumenske zmesi in površinske prevleke za ceste, letališča in druge prometne površine
TC: AGR - Agregati ICS: 93.080.20 91.100.15
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2002
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13055:2016
angleško: Lightweight aggregates
slovensko: Lahki agregati
TC: AGR - Agregati ICS: 91.100.15
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2016
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi