TC: SPN - Storitve in protokoli v omrežjih

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 500
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI ETR 018 ed.4 (1995-11)
angleško : Integrated Services Digital Network (ISDN); Application of the Bearer Capability (BC), High Layer Compatibility (HLC) and Low Layer Compatibility (LLC) information elements by terminals supporting ISDN services
slovensko : Digitalno omrežje z integriranimi storitvami (ISDN) - Aplikacija informacijskih elementov: nosilna zmožnost (BC), združljivost zgornjih plasti (HCL) in združljivost spodnjih plasti (LLC) pri terminalih, ki podpirajo storitve ISDN
TC : SPN - Storitve in protokoli v omrežjih ICS : 33.080
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2005
Razveljavitev : 01-Oct-2003
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI TCRTR 019 ed.1 (1994-10)
angleško : Signalling Protocols and Switching (SPS); Evaluation of Abstract Syntax Notation One (ASN.1) tools for use as syntax and semantics checkers
slovensko : Signalizacijski protokoli in komutacija (SPS) - Vrednotenje orodij zapisa abstraktne skladnje št. 1 (ASN.1) za uporabo kot sintaktično in semantično preverjanje
TC : SPN - Storitve in protokoli v omrežjih ICS : 33.040.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2005
Razveljavitev : 01-Oct-2003
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI ETR 024 ed.1 (1991-05)
angleško : Signalling Protocols and Switching (SPS); Intelligent Networks switching aspects
slovensko : Signalizacijski protokoli in komutacija (SPS) - Komutacijski vidiki inteligentnega omrežja
TC : SPN - Storitve in protokoli v omrežjih ICS : 33.040.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2005
Razveljavitev : 01-Oct-2003
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI TCRTR 046 ed.1 (1996-08)
angleško : ASN.1 library rules and procedures; Version 1
slovensko : Pravila in postopki za knjižnico ASN.1 - Različica 1
TC : SPN - Storitve in protokoli v omrežjih ICS : 33.020
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2005
Razveljavitev : 01-Oct-2003
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI TCRTR 047 ed.1 (1996-05)
angleško : Signalling Protocols and Switching (SPS); Guidelines for using Abstract Syntax Notation One (ASN.1) in telecommunication application protocols [ETR 60 (1995)]
slovensko : Signalizacijski protokoli in komutacija (SPS) - Smernice za uporabo zapisa abstraktne skladnje št. 1 (ASN.1) v telekomunikacijsko aplikacijskih protokolih [ETR 60 (1995)]
TC : SPN - Storitve in protokoli v omrežjih ICS : 33.040.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2005
Razveljavitev : 01-Oct-2003
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI ETR 060 ed.2 (1995-09)
angleško : Signalling Protocols and Switching (SPS); Guidelines for using Abstract Syntax Notation One (ASN.1) in telecommunication application protocols
slovensko : Signalizacijski protokoli in komutacija (SPS) - Navodila za uporabo zapisa abstraktne skladnje št. 1 (ASN.1) v telekomunikacijsko aplikacijskih protokolih
TC : SPN - Storitve in protokoli v omrežjih ICS : 33.040.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2005
Razveljavitev : 01-Oct-2003
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI ETR 090 ed.2 (1996-11)
angleško : ETSI object identifier tree; Common domain; Intelligent Network (IN) domain
slovensko : Drevo objektnih identifikatorjev ETSI - Skupna domena - Domene inteligentnega omrežja (IN)
TC : SPN - Storitve in protokoli v omrežjih ICS : 33.040.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2005
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI ETR 091 ed.1 (1993-07)
angleško : ETSI object identifier tree; Common domain; Mobile domain
slovensko : Drevo objektnih identifikatorjev ETSI - Skupna domena - Področje mobilne telefonije
TC : SPN - Storitve in protokoli v omrežjih ICS : 33.070.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2005
Razveljavitev : 01-Oct-2003
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI ETR 117 ed.1 (1993-12)
angleško : Broadband Integrated Services Digital Network (B-ISDN); Asynchronous Transfer Mode (ATM); Signalling ATM Adaptation Layer (AAL) requirements
slovensko : Širokopasovno digitalno omrežje z integriranimi storitvami (B-ISDN) - Asinhroni prenosni način (ATM) - Zahteve signalizacijske prilagodilne plasti ATM (AAL)
TC : SPN - Storitve in protokoli v omrežjih ICS : 33.080
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2005
Razveljavitev : 01-Oct-2003
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI ETR 118 ed.1 (1993-12)
angleško : Broadband Integrated Services Digital Network (B-ISDN); Switching, exchange and cross-connect functions and performance requirements
slovensko : Širokopasovno digitalno omrežje z integriranimi storitvami (B-ISDN) - Komutacijske, centralne in prevezovalne funkcije in zmogljivostne zahteve
TC : SPN - Storitve in protokoli v omrežjih ICS : 33.080
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2005
Razveljavitev : 01-Oct-2003
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI ETR 150 ed.1 (1994-09)
angleško : V5 interface; Public Switched Telephone Network (PSTN) mappings
slovensko : Vmesnik V5 - Načrtovanje javnega komutiranega telefonskega omrežja (PSTN)
TC : SPN - Storitve in protokoli v omrežjih ICS : 33.040.35
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2005
Razveljavitev : 01-Oct-2003
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI ETR 164 ed.1 (1995-01)
angleško : Integrated Services Digital Network (ISDN); Intelligent Network (IN); Interaction between IN Application Protocol (INAP) and ISDN User Part (ISUP) version 2
slovensko : Digitalno omrežje z integriranimi storitvami (ISDN) - Inteligentno omrežje (IN) - Medsebojno vplivanje med aplikacijskim protokolom IN (INAP) in drugo različico ISDN-uporabniškega dela (ISUP)
TC : SPN - Storitve in protokoli v omrežjih ICS : 33.080
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2005
Razveljavitev : 01-Oct-2003
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI ETR 168 ed.1 (1995-01)
angleško : Broadband Integrated Services Digital Network (B-ISDN); Digital Subscriber Signalling System No. two (DSS2) protocol; Guidelines for the interpretation of ETS 300 443-1 (ITU-T Recommendation Q.2931)
slovensko : Širokopasovno digitalno omrežje z integriranimi storitvami (B-ISDN) - Protokol digitalne naročniške signalizacije št. 2 (DSS2) - Navodila o razumevanju ETS 300 443-1 (priporočilo ITU-T Q.2931)
TC : SPN - Storitve in protokoli v omrežjih ICS : 33.080
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2005
Razveljavitev : 01-Oct-2003
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI ETR 201 ed.1 (1995-09)
angleško : Public Switched Telephone Network (PSTN); Register-recall [CEPT Recommendation T/CS 20-09 E (1980)]
slovensko : Javno komutirano telefonsko omrežje (PSTN) – Registrski priklic [priporočilo CEPT T/CS 20-09 E (1980)]
TC : SPN - Storitve in protokoli v omrežjih ICS : 33.040.35
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2005
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI ETR 202 ed.1 (1995-09)
angleško : Public Switched Telephone Network (PSTN); Real time clock [CEPT Recommendation T/CS 20-18 E (1981)]
slovensko : Javno komutirano telefonsko omrežje (PSTN) – Ura realnega časa [priporočilo CEPT T/CS 20-18 E (1981)]
TC : SPN - Storitve in protokoli v omrežjih ICS : 33.040.35
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2005
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI ETR 203 ed.1 (1995-09)
angleško : Public Switched Telephone Network (PSTN); Messages and formats for push-button dialling [CEPT Recommendation T/CS 28-01 E (1980)]
slovensko : Javno komutirano telefonsko omrežje (PSTN) – Sporočila in formati za izbiranje s tipkami [priporočilo CEPT T/CS 28-01 E (1980)]
TC : SPN - Storitve in protokoli v omrežjih ICS : 33.040.35
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2005
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI ETR 204 ed.1 (1995-09)
angleško : Public Switched Telephone Network (PSTN); Automatic sender for push-button multifrequency signalling [CEPT Recommendation T/CS 34-08 E (1985)]
slovensko : Javno komutirano telefonsko omrežje (PSTN) – Avtomatski oddajnik za večfrekvenčno signalizacijo s tipkami [priporočilo CEPT T/CS 34-08 E (1985)]
TC : SPN - Storitve in protokoli v omrežjih ICS : 33.040.35
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2005
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI ETR 205 ed.1 (1995-09)
angleško : Public Switched Telephone Network (PSTN); Multifrequency push-button receiver at subscriber s premises [CEPT Recommendation T/CS 34-09 E (1983)]
slovensko : Javno komutirano telefonsko omrežje (PSTN) – Večfrekvenčni sprejemnik s tipkami na strani naročnika [priporočilo CEPT T/CS 34-09 E (1983)]
TC : SPN - Storitve in protokoli v omrežjih ICS : 33.040.35
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2005
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI ETR 206 ed.1 (1995-09)
angleško : Public Switched Telephone Network (PSTN); Multifrequency signalling system to be used for push-button telephones [CEPT Recommendation T/CS 46-02 E (1985)]
slovensko : Javno komutirano telefonsko omrežje (PSTN) – Večfrekvenčni signalizacijski sistem za uporabo v telefonih s tipkami [priporočilo CEPT T/CS 46-02 E (1985)]
TC : SPN - Storitve in protokoli v omrežjih ICS : 33.040.35
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2005
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI ETR 207 ed.1 (1995-09)
angleško : Public Switched Telephone Network (PSTN); Alternative sender for multifrequency signalling system to be used for push-button telephones [CEPT Recommendation T/STI 46-04 E (1986)]
slovensko : Javno komutirano telefonsko omrežje (PSTN) – Nadomestni oddajnik večfrekvenčnega signalizacijskega sistema za uporabo v telefonih s tipkami [priporočilo CEPT T/STI 46-04 E (1986)]
TC : SPN - Storitve in protokoli v omrežjih ICS : 33.040.35
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2005
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI ETR 209 ed.1 (1996-03)
angleško : Integrated Services Digital Network (ISDN); Freephone (FPH) supplementary service; Functional capabilities and information flows
slovensko : Digitalno omrežje z integriranimi storitvami (ISDN) – Dopolnilna storitev: brezplačni telefonski klic (FPH) – Funkcijske zmožnosti in informacijski tokovi
TC : SPN - Storitve in protokoli v omrežjih ICS : 33.080
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2005
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI ETR 210 ed.1 (1995-11)
angleško : ASN.1 library index; Version 1.1.1
slovensko : Kazalo knjižnice ASN.1 - Različica 1.1.1
TC : SPN - Storitve in protokoli v omrežjih ICS : 33.020
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2005
Razveljavitev : 01-Oct-2003
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI ETR 242 ed.1 (1995-11)
angleško : Signalling Protocols and Switching (SPS); Open Network Provision (ONP) standardization for access to the local loop
slovensko : Signalizacijski protokoli in komutacija (SPS) – Standardizacija pri zagotavljanju odprtosti omrežij (ONP) za dostop do krajevne zanke
TC : SPN - Storitve in protokoli v omrežjih ICS : 33.040.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2005
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI ETR 245 ed.1 (1995-11)
angleško : Private Integrated Services Network (PISN) management; Compendium of PISN management services
slovensko : Upravljanje zasebnega omrežja z integriranimi storitvami (PISN) - Izvleček upravljavnih storitev PISN
TC : SPN - Storitve in protokoli v omrežjih ICS : 33.040.35
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2005
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI ETR 251 ed.1 (1996-03)
angleško : Public Switched Telephone Network (PSTN); Signalling System R2; Digital line signalling [CEPT Recommendation T/CS 42-03 E (1985)]
slovensko : Javno komutirano telefonsko omrežje (PSTN) – Signalizacija R2 – Signalizacija digitalnega voda [priporočilo CEPT T/CS 42-03 E (1985)]
TC : SPN - Storitve in protokoli v omrežjih ICS : 33.040.35
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2005
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi