Splošni Pogoji

SLOVENSKI INŠTITUT ZA STANDARDIZACIJO – SIST

Šmartinska cesta 152
1000 Ljubljana
matična št.: 1593781000
ID za DDV: SI8309393
tel. (01) 478 3013
fax. (01) 478 3094
e-pošta : sist@sist.siSPLOŠNI POGOJI UPORABE IN ZASEBNOST

Ti splošni pogoji urejajo način dostopa do spletnih strani SIST, način uporabe podatkov in dokumentov, uporabo spletnih storitev in odgovornosti SIST in uporabnikov.

Informacije SIST in njegovih partnerjev na teh spletnih straneh so dane izključno v splošno izobraževalne in informativne namene. Določene informacije na teh spletnih straneh vsebujejo tudi splošne podatke o storitvah SIST in njegovih partnerjev in so tudi namenjene le splošni predstavitvi storitev, zaradi česar vsebujejo samo splošne informacije o le-teh. Vse informacije in podobe, vsebovane na teh spletnih straneh, so v zakonsko dovoljenem okviru predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine. Vse informacije, fotografije in podobe, ki jih vsebujejo spletne strani SIST.si, so v zakonsko dovoljenem okviru predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine.

Ta spletni portal je intelektualna lastnina SIST. Vse informacije, podatki, dokumenti, opisi storitev ter druga vsebina, ki so na voljo na teh spletnih straneh, so zaščiteni z avtorskimi pravicami. Uporabniki ne smejo spreminjati, kopirati, distribuirati, prenašati, prikazovati, objavljati, prodajati, licencirati, preoblikovati v izvedene produkte ali uporabljati katere koli vsebine, ki je dostopna na spletnem portalu ali preko njega, za komercialne ali javne namene.

Slovenski nacionalni standardi se izdajajo kot posebna publikacija in so avtorsko delo v skladu s predpisi o avtorski pravici; razmnoževanje ali distribuiranje delov ali celote brez soglasja SIST ni dovoljeno.

Vsa imena partnerjev in sodelavcev, ki se pojavljajo v besedilu na teh spletnih straneh v tisku, ki je drugačen od ostalega tiska ali s simbolom, znamko ali znakom, vključno z logom SIST, so registrirane znamke, katerih imetnik ali uporabnik licence je Slovenski inštitut za standardizacijo ali partnerji, s katerimi sodeluje. Uporaba teh znamk je izrecno prepovedana, razen s pisno privolitvijo SIST-a oz. imetnika licence.

SIST bo z vso skrbnostjo storil vse, da bi bile informacije na spletnih straneh točne in podatki ažurni, a za njihovo točnost in celovitost ne more jamčiti in ne prevzema nikakršne odgovornosti. SIST si tudi pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni vsebino teh spletnih strani, na kakršenkoli način, ne glede na razlog ter brez predhodnega opozorila. Vsi uporabniki vso objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost.

Niti SIST niti katerakoli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi teh spletnih strani, v nobenem primeru ne odgovarja tretjim osebam za kakršnokoli škodo, ki bi izhajala iz ali bi bila v zvezi z obstojem, dostopom do in/ali uporabo teh spletnih strani in/ali informacij, ki jih te spletne strani vsebujejo in/ali zaradi nemožnosti uporabe informacij na teh spletnih straneh in/ali kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini, ne glede na to, če so bili obveščeni o možnosti take škode.

Te spletne strani nudijo tudi povezave s spletnimi stranmi tretjih oseb in/ali vsebujejo informacije o tretjih osebah. Ker določene povezave na tej strani vodijo do virov, ki se nahajajo na strežnikih, ki jih vzdržujejo tretje osebe, nad katerimi SIST nima nadzora, ne moremo jamčiti in tudi ne prejemati ali posredovati pritožb glede točnosti katerekoli spletne strani, za katero nudimo povezavo ali referenco.

Nekatere informacije, ki jih imamo na našem spletnem strežniku, so tiste, ki jih prostovoljno dajete preko formularjev, nekatere pa se zbirajo avtomatično. Za vsakega obiskovalca naših spletnih strani naš strežnik avtomatično prepozna ime obiskovalčevega področja, ne pa tudi njegovega elektronskega naslova. Zbiramo samo skupne informacije o tem, katere strani obiskovalci odpirajo in obiskujejo in o informacijah, ki jih obiskovalec posreduje, na primer pregledne informacije in/ali prijave na spletne strani. Analiziramo samo skupne informacije, ki jih posredujejo obiskovalci naših spletnih strani, da bi izboljšali vsebino in usluge, ki jih ponuja naša spletna stran.

Če bi se katerikoli obiskovalec naše spletne strani odzval s kakršnimikoli informacijami, bodo take informacije veljale za nezaupne in nezaščitene, pri čemer SIST v zvezi z njimi ne bo imel nikakršne odgovornosti ter jih bo lahko prosto uporabljal, razmnoževal, razkrival in/ali širil drugim brez omejitev in brez navedbe vira, vključno, vendar ne omejeno, z idejami, koncepti, znanji, izkušnjami ali tehnikami, ki jih bodo take informacije vsebovale, za kakršenkoli namen, vključno, vendar ne omejeno, za razvoj, proizvodnjo in trženje proizvodov in/ali storitev, ki vsebujejo take informacije, razen v primeru izrecne navedbe obiskovalca, da naj se posredovane informacije štejejo za zaupne in/ali izrecne navedbe o prepovedi uporabe posredovanih informacij.

SIST bo varoval osebne podatke (registriranih) uporabnikov, posredovane neposredno SIST-u, ter jih uporabljal pri posredovanju storitev in za potrebe, določene z zakonom.

Uporabnik tako dovoljuje SIST-u, da njegove osebne podatke obdeluje v svojih zbirkah ter jih uporablja za zakonsko dovoljene namene.

SIST omogoča uporabnikom nakup standardov SIST preko spletne trgovine.

Postopek nakupa je opisan v dokumentu Nakup standardov SIST preko spletne trgovine na naslovu: http://www.sist.si/ecommerce/.

S prijavo v spletno trgovino SIST se uporabnik strinja s temi splošnimi pogoji ter jih sprejema.

Standardov v formatu PDF, ki so bili uspešno preneseni na računalnik kupca, na podlagi 13. točke 5. odstavka 43. č člena ZVPot ni mogoče vrniti ali zamenjati.

Piškotki

Piškotki so male besedilne datoteke, ki jih večina spletnih mest shrani v naprave uporabnikov s katerimi dostopajo do interneta z namenom prepoznavanja posameznih naprav, ki so jih uporabniki uporabili pri dostopu. Njihovo shranjevanje je pod popolnim nadzorom brskalnika, ki ga uporablja uporabnik - ta lahko shranjevanje piškotkov po želji omeji ali onemogoči.

Zakaj so piškotki potrebni?

Piškotki so temeljnega pomena za zagotavljanje uporabniku prijaznih spletnih storitev. Najpogostejše funkcije eposlovanja ne bi bile mogoče brez piškotkov. Interakcija med spletnim uporabnikom in spletno stranjo je s pomočjo piškotkov hitrejša in enostavnejša. Z njihovo pomočjo si spletna stran zapomni posameznikove preference in izkušnje, s tem je prihranjen čas, brskanje po spletnih straneh pa je s tem bolj učinkovito in prijetno. Piškotke uporablja večina spletnih strani, so priročno sredstvo za ohranjanje sveže in primerne vsebine, ki je v skladu z interesi in preferencami posameznega spletnega uporabnika. Razlogov za uporabo piškotkov je tako več, kot prvi gotovo njihova lastnost shranjevanja podatkov o stanju posamezne spletne strani (podrobnosti o prilagoditvah posamezne spletne strani), pomagajo pri izvajanju raznih spletnih storitev (spletne trgovine), pomagajo pri zbiranju raznih statistik, o navadah spletnega uporabnika – saj se le z njimi lahko spremlja pogostost obiskovanja določene spletne strani. Podjetja lahko s pomočjo piškotkov ocenijo učinkovitost zasnove svojih spletnih strani, kot tudi ustreznost vrste in števila oglasov, ki jih ponujajo uporabnikom na svojih spletnih straneh.

Katere podatke vsebuje spletno mesto?

PODJETJE NAZIV PIŠKOTKA NAMEN TRAJANJE
Naše podjetje language Izbran jezikovni paket za spletno mesto 1 mesec
Naše podjetje currency Izbrana valuta spletnega mesta 14 dni
Naše podjetje CL_SIST Pogoji o piškotkih 1 mesec
Naše podjetje PHPSESSID Identifikacija uporabnikove seje Do konca seje
Google Analitics _ga Analiza spletne atrani 2 leti
Google Analitics _gat Analiza spletne atrani Do konca seje

Pobriši Piškotke

IZJAVA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV

Ta izjava o varstvu podatkov velja za obdelavo vseh osebnih podatkov v SIST in obravnava podatke o strankah, dobaviteljih in poslovnih partnerjih (v nadaljevanju: poslovni partner). Ta izjava o varstvu podatkov velja izključno za osebne podatke posameznikov. SIST je upravljavec obdelave osebnih podatkov poslovnega partnerja. S to izjavo vam želimo predstaviti, kdo smo, kako in za katere namene obdelujemo vaše osebne podatke, ter podati ostale informacije, ki bi vas lahko zadevale. Za vsa dodatna vprašanja smo vam na voljo prek kontaktnih podatkov, navedenih na koncu te izjave.

Za katere namene obdelujemo vaše osebne podatke?

SIST bo obdeloval vaše osebne podatke, ko boste poslovali z nami, uporabljali naše spletne strani ali aplikacije oz. kadar boste kakor koli sodelovali z nami. Vaše podatke obdelujemo za naslednje namene: izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, obveščanje kupcev, pošiljanje ponudb, reklamnega gradiva, revij in vabil na dogodke, za statistično obdelavo, segmentacijo kupcev, za telefonsko, pisno in elektronsko anketiranje, obveščanje in ponudba seminarjev s področja standardizacijskih dokumentov.

Kako dolgo hranimo vaše osebne podatke?

Na splošno hranimo podatke o poslovnih partnerjih za obdobje, ki je potrebno za dosego določenega poslovnega namena, v obsegu, ki je upravičeno potreben za zagotavljanje skladnosti z veljavno zakonsko zahtevo ali kot je priporočljivo glede na veljavne določbe o zastaranju oz. do vašega preklica privolitve v obdelavo vaših podatkov. Takoj po zaključku veljavnega obdobja hrambe, se podatki varno izbrišejo oziroma uničijo; anonimizirajo; prenesejo v arhiv, če tako določa zakon.

Kdo ima dostop do vaših osebnih podatkov?

Naši zaposleni so pooblaščeni za dostop do osebnih podatkov samo v obsegu, nujnem za dosego ustreznega namena in izvajanje njihovih nalog. Tretje osebe lahko dostopajo do vaših osebnih podatkov, če so naš pogodbeni obdelovalec, če izkažejo zakoniti interes, ali z vašo privolitvijo. Pogodbeni obdelovalec, ki izvaja obdelavo v našem imenu, zagotavlja vsa jamstva, enako kot naše podjetje, za izvedbo ustreznih tehničnih in organizacijskih ukrepov, da obdelava izpolnjuje zahteve iz predpisov o varstvu osebnih podatkov, ter zagotavlja varstvo pravic posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

Kako so zavarovani vaši osebni podatki?

Za zagotavljanje zaupnosti in varnosti vaših osebnih podatkov smo sprejeli ustrezne varovalne ukrepe. Izvajamo ustrezne tehnične, fizične in organizacijske ukrepe za zaščito osebnih podatkov pred naključnim ali nezakonitim uničenjem ali nenamerno izgubo, poškodbo, spremembami, nepooblaščenim razkritjem ali dostopom ter pred drugimi oblikami nezakonite obdelave ali nadaljnje obdelave.

Kako lahko uveljavljate svojo pravico do varnosti osebnih podatkov?

Pravico imate zahtevati dostop do osebnih podatkov, popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave, pravico do ugovora obdelavi in pravico do prenosljivosti podatkov, pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu Če želite uveljavljati svoje pravice v zvezi z varstvom osebnih podatkov, se obrnite na nas prek kontaktnih podatkov, navedenih na koncu te izjave o varstvu podatkov. Upoštevajte, da vas lahko za namene preverjanja vaše istovetnosti prosimo za dodatne informacije.

Ali lahko umaknete svojo privolitev?

Potem ko ste dali svojo privolitev, jo lahko kadar koli umaknete. Umik privolitve učinkuje od dneva umika dalje. Če želite umakniti svojo privolitev, se obrnite na nas prek kontaktnih podatkov, navedenih na koncu te izjave o varstvu podatkov.

Kako vložiti pritožbo?

Če se želite pritožiti glede ravnanja z vašimi osebnimi podatki, lahko vložite pritožbo prek kontaktnih podatkov, navedenih na koncu te izjave. Pritožbo lahko vložite pri našem podjetju, pa tudi pri nacionalnem nadzornem organu za varstvo podatkov.

Kako lahko stopite v stik z nami?

Za vsa dodatna vprašanja, pripombe, pohvale ali pritožbe se obrnite na sist@sist.si.

Najbolje prodajani standardi